KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 18:11
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 886.947 580.249 300.785 233.298
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
886.947 580.249 300.785 233.298
BRÜT KAR (ZARAR)
886.947 580.249 300.785 233.298
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.010.245 -1.872.871 -739.149 -611.021
Pazarlama Giderleri
15 -108 -2.536
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 253 7.125 160 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.300 -1.280 0 -1.802
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.124.453 -1.289.313 -438.204 -379.525
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.124.453 -1.289.313 -438.204 -379.525
Finansman Gelirleri
17 327.693 660.995 103.507 207.460
Finansman Giderleri
17 -15.321 -16.332 -5.107 -6.527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-812.081 -644.650 -339.804 -178.592
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-812.081 -644.650 -339.804 -178.592
DÖNEM KARI (ZARARI)
-812.081 -644.650 -339.804 -178.592
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-812.081 -644.650 -339.804 -178.592
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
283.944 -812.081 -644.650
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-261.986 -630.238
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 0 5.738
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
29.369 26.130
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 29.369 26.130
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-318.685 -660.995
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -318.685 -660.995
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
27.330 -1.111
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
322.668 52.565
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
13.199 -19.252
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-189 -19.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
13.388 -74
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-200 -41.856
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-200 -41.856
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15.060 -49.756
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
40.336 18.154
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
18.333 -18.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
22.003 36.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
32.188 -9.681
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
222.085 154.956
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
223.688 153.159
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.603 1.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-751.399 -1.222.323
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 1.035.343 -1.018.812
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 42.405
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 42.405
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 42.405
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
318.685 2.660.995
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 0 2.000.000
Alınan Faiz
318.685 660.995
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
602.629 462.265
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
602.629 462.265
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.471.044 3.208.308
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 4.073.673 3.670.573


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.075.088 4.507.802
Finansal Yatırımlar
5 75.350 102.680
Ticari Alacaklar
100.959 114.158
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 100.959 100.770
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 13.388
Diğer Alacaklar
7 43.853 43.653
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 43.853 43.653
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.678 21.738
ARA TOPLAM
4.301.928 4.790.031
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.301.928 4.790.031
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
80 80
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 80 80
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80 80
TOPLAM VARLIKLAR
4.302.008 4.790.111
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
106.231 65.895
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 18.333 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 87.898 65.895
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 84.220 52.032
Diğer Borçlar
305.184 83.099
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 299.454 75.766
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 5.730 7.333
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 67.287 84.037
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
67.287 84.037
ARA TOPLAM
562.922 285.063
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
562.922 285.063
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
195.385 149.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 195.385 149.266
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
195.385 149.266
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
758.307 434.329
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.543.701 4.355.782
Ödenmiş Sermaye
13 9.000.000 9.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -172.628 -172.628
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -172.628 -172.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -172.628 -172.628
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
13 15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.486.679 -3.729.611
Net Dönem Karı veya Zararı
-812.081 -757.068
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.543.701 4.355.782
TOPLAM KAYNAKLAR
4.302.008 4.790.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -168.222 15.089 -2.483.572 -1.246.039 3.117.256 3.117.256
Transferler
-1.246.039 1.246.039
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-644.650 -644.650 -644.650
Dönem Karı (Zararı)
-644.650 -644.650 -644.650
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Sermaye Arttırımı
13 2.000.000 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -168.222 15.089 -3.729.611 -644.650 4.472.606 4.472.606
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.000.000 -172.628 15.089 -3.729.611 -757.068 4.355.782 4.355.782
Transferler
757.068 757.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-812.081 -812.081 -812.081
Dönem Karı (Zararı)
-812.081 -812.081 -812.081
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -172.628 15.089 -4.486.679 -812.081 3.543.701 3.543.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo NiteliğKARI (ZARARI)
-812.081 -644.650 -339.804 -178.592
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-812.081 -644.650 -339.804 -178.592
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-812.081 -644.650 -339.804 -178.592http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885022


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.