KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 18:51
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 875.641 862.205
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
875.641 862.205
BRÜT KAR (ZARAR)
875.641 862.205
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.430.303 -2.675.463
Pazarlama Giderleri
15 -2.936 -17.443
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 4.086 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -1.281 -8.651
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.554.793 -1.839.352
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.554.793 -1.839.352
Finansman Gelirleri
17 815.636 610.078
Finansman Giderleri
17 -17.911 -16.765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-757.068 -1.246.039
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-757.068 -1.246.039
DÖNEM KARI (ZARARI)
-757.068 -1.246.039
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-757.068 -1.246.039
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.594.841 -1.117.619
Dönem Karı (Zararı)
-757.068 -1.246.039
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-746.008 -575.162
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 13.431 14.381
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
60.526 15.941
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 60.526 15.941
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-815.172 -606.338
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -815.172 -606.338
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-4.793 854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-57.186 -217.823
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-49.768 42.256
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.138 -189
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42.138 -189
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-11.916 1.685
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.841 -11.500
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-8.846 -41.091
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.641 -208.984
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.560.262 -2.039.024
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 0 -118.425
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 14.825
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -1.034.579 1.025.005
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
42.405 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
42.405 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.815.172 1.606.338
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000.000 1.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 2.000.000 1.000.000
Alınan Faiz
815.172 606.338
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
262.736 488.719
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
262.736 488.719
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.208.308 2.719.589
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.471.044 3.208.308


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 4.507.802 3.210.487
Finansal Yatırımlar
5 102.680 97.887
Ticari Alacaklar
114.158 64.390
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 100.770 51.498
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 13.388 12.892
Diğer Alacaklar
7 43.653 1.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 43.653 1.515
Peşin Ödenmiş Giderler
12 21.738 9.822
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 0
ARA TOPLAM
4.790.031 3.384.101
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.790.031 3.384.101
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
80 80
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 80 80
Maddi Duran Varlıklar
8 0 1.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 0 54.534
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80 55.916
TOPLAM VARLIKLAR
4.790.111 3.440.017
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
65.895 53.054
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 0 18.463
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 65.895 34.591
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 52.032 60.878
Diğer Borçlar
83.099 40.458
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 75.766 36.271
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 7.333 4.187
Kısa Vadeli Karşılıklar
11 84.037 64.192
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
84.037 64.192
ARA TOPLAM
285.063 218.582
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
285.063 218.582
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
149.266 104.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 149.266 104.179
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
149.266 104.179
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
434.329 322.761
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.355.782 3.117.256
Ödenmiş Sermaye
13 9.000.000 7.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13 -172.628 -168.222
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -172.628 -168.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -172.628 -168.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
13 15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.729.611 -2.483.572
Net Dönem Karı veya Zararı
-757.068 -1.246.039
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.355.782 3.117.256
TOPLAM KAYNAKLAR
4.790.111 3.440.017


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 -170.115 15.089 -1.124.500 -1.359.072 3.361.402 3.361.402
Transferler
-1.359.072 1.359.072
Dönem Karı (Zararı)
1.246.039 -1.246.039 -1.246.039
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.893 1.893 1.893
Sermaye Arttırımı
13 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -168.222 15.089 -2.483.572 -1.246.039 3.117.256 3.117.256
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.000.000 -168.222 15.089 -2.483.572 -1.246.039 3.117.256 3.117.256
Transferler
1.246.039 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.246.039 757.068 0
Dönem Karı (Zararı)
-757.068 -757.068
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.406 -4.406 -4.406
Sermaye Arttırımı
13 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 -172.628 15.089 -3.729.611 -757.068 4.355.782 4.355.782


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-757.068 -1.246.039
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.406 1.893
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.406 1.893
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.406 1.893
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-761.474 -1.244.146
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-761.474 -1.244.146http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826477


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3942 Değişim: -0,40%
Düşük 8,2851 11.06.2021 Yüksek 8,4469
Açılış: 8,4279
10,1632 Değişim: -1,11%
Düşük 10,0982 11.06.2021 Yüksek 10,3018
Açılış: 10,2776
506,74 Değişim: -1,50%
Düşük 504,09 11.06.2021 Yüksek 516,39
Açılış: 514,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.