KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 15:23
KAP ***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***EUP*** GLOBAL MD PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 681.856 697.539 189.088 279.305
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
681.856 697.539 189.088 279.305
BRÜT KAR (ZARAR)
681.856 697.539 189.088 279.305
Genel Yönetim Giderleri
15 -2.015.970 -2.007.492 -670.726 -623.508
Pazarlama Giderleri
15 -16.727 -51.951 -473 -16.410
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -13.120 -12.891 -752 -1.100
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-361.713
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.363.961 -1.374.795 -482.863 -361.713
Finansman Gelirleri
17 403.006 290.807 161.459 103.901
Finansman Giderleri
17 -13.244 -8.675 -5.636 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-974.199 -1.092.663 -327.040 -257.812
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-974.199 -1.092.663 -327.040 -257.812
DÖNEM KARI (ZARARI)
-974.199 -1.092.663 -327.040 -257.812
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-974.199 -1.092.663 -327.040 -257.812
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 -88.679 15.089 -426.975 -697.525 2.801.910 2.801.910
Transferler
-697.525 697.525
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-834.851 -834.851 -834.851
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
5.000.000 -88.679 15.089 -1.124.500 -834.851 2.967.059 2.967.059
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
6.000.000 -170.115 15.089 -1.124.500 -1.359.072 3.361.402 3.361.402
Transferler
-1.359.072 1.359.072 0
Dönem Karı (Zararı)
-974.199 -974.199 -974.199
Sermaye Arttırımı
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
7.000.000 -170.115 15.089 -2.483.572 -974.199 3.387.203 3.387.203


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.661.611 -972.658
Dönem Karı (Zararı)
-974.199 -834.851
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-387.198 -230.909
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 7.684 8.216
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.438 -53.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.438 -53.925
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-399.266 -184.323
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16-17 -399.266 -184.323
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
2.946 -877
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-166.595 106.430
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
35.542 37.819
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
35.542 37.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-189 1.316
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-189 1.316
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-32.561 -30.490
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.342 36.398
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.342 36.398
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-11.251 -44.155
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-143.794 105.542
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-143.794 105.542
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.527.992 -959.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-118.425 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14.825 -18.025
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4 -30.019 4.697
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.399.266 1.184.323
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.000 1.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.000.000 1.000.000
Alınan Faiz
16-17 399.266 184.323
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-262.345 211.665
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-262.345 211.665
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.719.589 2.940.149
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.457.244 3.151.814


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-974.199 -1.092.663 -327.040 -257.812
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-974.199 -1.092.663 -327.040 -257.812
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-974.199 -1.092.663 -327.040 -257.812


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.514.447 3.746.773
Finansal Yatırımlar
5 95.795 98.741
Ticari Alacaklar
6 71.104 106.646
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20 57.699 78.038
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
13.405 28.608
Diğer Alacaklar
7 1.515 1.326
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
20 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.515 1.326
Peşin Ödenmiş Giderler
12 44.068 11.507
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 0 14.825
ARA TOPLAM
3.726.929 3.979.818
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.726.929 3.979.818
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 80 80
Maddi Duran Varlıklar
8 1.295 1.351
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 61.238 68.866
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
62.613 70.297
TOPLAM VARLIKLAR
3.789.542 4.050.115
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
6 50.212 64.554
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
20 18.463 18.272
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
31.749 46.282
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
11 90.718 101.969
Diğer Borçlar
7 105.648 249.442
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
20 98.187 243.182
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7.461 6.260
Kısa Vadeli Karşılıklar
55.564 89.485
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 55.564 89.485
ARA TOPLAM
302.142 505.450
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
302.142 505.450
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
100.197 183.263
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 100.197 183.263
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
100.197 183.263
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
402.339 688.713
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.387.203 3.361.402
Ödenmiş Sermaye
13 7.000.000 6.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-170.115 -170.115
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-170.115 -170.115
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-170.115 -170.115
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15.089 15.089
Yasal Yedekler
15.089 15.089
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.483.572 -1.124.500
Net Dönem Karı veya Zararı
-974.199 -1.359.072
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.387.203 3.361.402
TOPLAM KAYNAKLAR
3.789.542 4.050.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716194


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: 0,00% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,9102 Değişim: 0,02%
Düşük 28,8645 29.11.2023 Yüksek 28,9309
Açılış: 28,9046
31,8235 Değişim: 0,13%
Düşük 31,7538 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.903,39 Değişim: 0,34%
Düşük 1.894,76 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.