KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.02.2022 - 18:41
KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 180.229.114 108.147.495
Satışların Maliyeti
17 -174.821.310 -100.655.226
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.407.804 7.492.269
BRÜT KAR (ZARAR)
5.407.804 7.492.269
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.858.208 -1.523.400
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 26.084 21.739
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.575.680 5.990.608
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 -4.750 -2.085
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.570.930 5.988.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.570.930 5.988.523
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.570.930 5.988.523
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.570.930 5.988.523
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.570.930 5.988.523
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.312.886 8.887.619
Dönem Karı (Zararı)
3.570.930 5.988.523
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.570.930 5.988.523
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
72.135 63.476
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 60.771 63.632
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.747 15.654
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 27.747 15.654
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-16.383 -15.810
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -16.383 -15.810
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.669.821 2.835.620
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 1.629.081 2.849.177
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
30.878 -30.379
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 30.878 -30.379
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 1.588 -287
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.393 3.520
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 10.393 3.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -2.998 16.922
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
879 -3.333
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 879 -3.333
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.312.886 8.887.619
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-14.622 -4.965
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -14.622 -4.965
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.150.000 350.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 2.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 2.000.000
Ödenen Temettüler
-1.150.000 -1.650.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 4.148.264 9.232.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.148.264 9.232.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.131.472 21.883.008
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
35.279.736 31.115.662


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 35.296.119 31.131.472
Finansal Yatırımlar
7.158.738 8.787.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7.158.738 8.787.819
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 7.158.738 8.787.819
Diğer Alacaklar
10.680 41.558
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 7.796 39.141
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.884 2.417
Peşin Ödenmiş Giderler
976 2.564
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 976 2.564
ARA TOPLAM
42.466.513 39.963.413
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
42.466.513 39.963.413
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 85.308 131.457
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
85.308 131.457
TOPLAM VARLIKLAR
42.551.821 40.094.870
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
43.731 33.338
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 43.731 33.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 14.023 11.720
Diğer Borçlar
12.830 11.951
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.830 11.951
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 80.939 86.240
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 42.631 47.932
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308 38.308
ARA TOPLAM
151.523 143.249
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.523 143.249
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 233.161 176.750
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
233.161 176.750
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
384.684 319.999
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
42.167.137 39.774.871
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-80.924 -52.260
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-80.924 -52.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -80.924 -52.260
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 1.248.882 951.766
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 17.428.249 12.886.842
Net Dönem Karı veya Zararı
3.570.930 5.988.523
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
42.167.137 39.774.871
TOPLAM KAYNAKLAR
42.551.821 40.094.870


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 -37.190 3.864.916 3.081.010 8.542.682 33.451.418 33.451.418
Transferler
15 -2.913.149 11.455.831 -8.542.682 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -15.070 -15.070 -15.070
Dönem Karı (Zararı)
5.988.523 5.988.523 5.988.523
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -1.650.000 -1.650.000 -1.650.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 0 -52.260 951.767 12.886.841 5.988.523 39.774.871 39.774.871
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -52.260 951.767 12.886.841 5.988.523 39.774.871 39.774.871
Transferler
15 297.115 5.691.408 -5.988.523
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -28.664 -28.664 -28.664
Dönem Karı (Zararı)
3.570.930 3.570.930 3.570.930
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -1.150.000 -1.150.000 -1.150.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -80.924 1.248.882 17.428.249 3.570.930 42.167.137 42.167.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.570.930 5.988.523
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-28.664 -15.070
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -28.664 -15.070
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-28.664 -15.070
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.542.266 5.973.453
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
3.542.266 5.973.453http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000727


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8890 Değişim: 0,30%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,7761 Değişim: -0,36%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
940,75 Değişim: 0,03%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.