KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.02.2021 - 20:03
KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 108.147.495 154.262.995
Satışların Maliyeti
17 -100.655.226 -144.211.935
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.492.269 10.051.060
BRÜT KAR (ZARAR)
7.492.269 10.051.060
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.523.400 -1.494.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 21.739 19.791
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -38.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.990.608 8.537.673
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 -2.085 5.009
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.988.523 8.542.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.988.523 8.542.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.988.523 8.542.682
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.988.523 8.542.682
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
5.988.523 8.542.682
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- 21 0,29940000 0,42710000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.887.619 16.947.692
Dönem Karı (Zararı)
5.988.523 8.542.682
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.988.523 8.542.682
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
63.476 356.149
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 63.632 101.602
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.654 49.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 15.654 10.939
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
38.308
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.810 205.300
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -15.810 205.300
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.835.620 8.048.861
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 2.849.177 8.047.275
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.379 -9.332
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -30.379 -9.332
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -287 -260
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.520 7.116
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.520 7.116
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 16.922 2.957
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.333 1.105
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -3.333 1.105
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
8.887.619 16.947.692
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.965 -6.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -4.965 -6.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
350.000 -2.200.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
2.000.000 -2.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 2.000.000 -2.000.000
Ödenen Temettüler
-1.650.000 -200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 9.232.654 14.741.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
9.232.654 14.741.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.883.008 7.134.381
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
31.115.662 21.876.073


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 31.131.472 21.883.008
Finansal Yatırımlar
8.787.819 11.636.996
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.787.819 11.636.996
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 8.787.819 11.636.996
Diğer Alacaklar
41.558 11.179
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 39.141 6.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.417 4.430
Peşin Ödenmiş Giderler
2.564 2.277
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.564 2.277
ARA TOPLAM
39.963.413 33.533.460
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
39.963.413 33.533.460
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 131.457 190.124
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
131.457 190.124
TOPLAM VARLIKLAR
40.094.870 33.723.584
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
33.338 29.818
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 33.338 29.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.720 10.365
Diğer Borçlar
11.951 15.284
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.951 15.284
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 86.240 70.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 47.932 32.365
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308 38.308
ARA TOPLAM
143.249 126.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
143.249 126.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 176.750 146.026
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
176.750 146.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
319.999 272.166
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
39.774.871 33.451.418
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-52.260 -37.190
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-52.260 -37.190
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -52.260 -37.190
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 951.766 3.864.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 12.886.842 3.081.010
Net Dönem Karı veya Zararı
5.988.523 8.542.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
39.774.871 33.451.418
TOPLAM KAYNAKLAR
40.094.870 33.723.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -18.515 478.647 5.731.317 935.962 27.127.411 27.127.411
Transferler
15 3.386.269 -2.450.307 -935.962 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -18.675 -18.675 -18.675
Dönem Karı (Zararı)
8.542.682 8.542.682 8.542.682
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -200.000 -200.000 -200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -37.190 3.864.916 3.081.010 8.542.682 33.451.418 33.451.418
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 -37.190 3.864.916 3.081.010 8.542.682 33.451.418 33.451.418
Transferler
15 -2.913.150 11.455.832 -8.542.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -15.070 -15.070 -15.070
Dönem Karı (Zararı)
5.988.523 5.988.523 5.988.523
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -1.650.000 -1.650.000 -1.650.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -52.260 951.766 12.886.842 5.988.523 39.774.871 39.774.871


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
5.988.523 8.542.682
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.070 -18.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -15.070 -18.675
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.070 -18.675
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.973.453 8.524.007
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
5.973.453 8.524.007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908723


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.