KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

22.10.2020 - 18:11
KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 68.203.617 2.999.858.899 28.835.321 1.227.332.670
Satışların Maliyeti
17 -62.093.719 -2.991.884.935 -26.331.551 -1.225.804.894
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.109.898 7.973.964 2.503.770 1.527.776
BRÜT KAR (ZARAR)
6.109.898 7.973.964 2.503.770 1.527.776
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.131.636 -1.126.564 -375.592 -353.608
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 15.992 14.585 5.512 5.492
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.994.254 6.861.985 2.133.690 1.179.660
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 -880 5.072 -1.084 223
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.993.374 6.867.057 2.132.606 1.179.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.993.374 6.867.057 2.132.606 1.179.883
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
4.993.374 6.867.057 2.132.606 1.179.883
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.993.374 6.867.057 2.132.606 1.179.883
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
4.993.374 6.867.057 2.132.606 1.179.883
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- 21 0,24970000 0,34340000 0,10660000 0,05900000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.506.612 13.406.735
Dönem Karı (Zararı)
4.993.374 6.867.057
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
4.993.374 6.867.057
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-27.692 23.070
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 48.680 76.164
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.991 -11.779
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 5.991 -11.779
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-82.363 -41.315
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -82.363 -41.315
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.459.070 6.516.608
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -1.446.627 6.516.330
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.171 -2.660
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -34.171 -2.660
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -4.325 -3.627
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.659 5.747
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.659 5.747
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 15.598 2.889
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.796 -2.071
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 8.796 -2.071
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.506.612 13.406.735
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.544 -3.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -2.544 -3.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
350.000 -200.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
2.000.000 -200.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 2.000.000 -200.000
Ödenen Temettüler
-1.650.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 3.854.068 13.203.735
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.854.068 13.203.735
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.883.008 7.367.445
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
25.737.076 20.571.180


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 25.800.424 21.883.008
Finansal Yatırımlar
13.102.638 11.636.996
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.102.638 11.636.996
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 13.102.638 11.636.996
Diğer Alacaklar
45.350 11.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 45.350 11.179
Peşin Ödenmiş Giderler
6.602 2.277
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 6.602 2.277
ARA TOPLAM
38.955.014 33.533.460
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.955.014 33.533.460
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 143.988 190.124
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
143.988 190.124
TOPLAM VARLIKLAR
39.099.002 33.723.584
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
31.477 29.818
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 31.477 29.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.429 10.365
Diğer Borçlar
24.080 15.284
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 24.080 15.284
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 85.207 70.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 46.899 32.365
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308 38.308
ARA TOPLAM
152.193 126.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
152.193 126.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 167.395 146.026
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.395 146.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
319.588 272.166
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.779.414 33.451.418
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-52.568 -37.190
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-52.568 -37.190
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -52.568 -37.190
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 951.766 3.864.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 12.886.842 3.081.010
Net Dönem Karı veya Zararı
4.993.374 8.542.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.779.414 33.451.418
TOPLAM KAYNAKLAR
39.099.002 33.723.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -18.515 478.647 5.731.317 935.962 27.127.411 27.127.411
Transferler
15 46.269 889.693 -935.962 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -16.980 -16.980 -16.980
Dönem Karı (Zararı)
6.867.057 6.867.057 6.867.057
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -200.000 -200.000 -200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -35.495 524.916 6.421.010 6.867.057 33.777.488 33.777.488
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 -37.190 3.864.916 3.081.010 8.542.682 33.451.418 33.451.418
Transferler
15 -2.913.150 11.455.832 -8.542.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -15.378 -15.378 -15.378
Dönem Karı (Zararı)
4.993.374 4.993.374 4.993.374
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -1.650.000 -1.650.000 -1.650.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -52.568 951.766 12.886.842 4.993.374 38.779.414 38.779.414


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.993.374 6.867.057 2.132.606 1.179.883
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-15.378 -16.980 -8.789 -8.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -15.378 -16.980 -8.789 -8.275
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.378 -16.980 -8.789 -8.275
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.977.996 6.850.077 2.123.817 1.171.608
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
4.977.996 6.850.077 2.123.817 1.171.608http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883099


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,54% Hacim : 12.404 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.388
8,7952 Değişim: 0,29%
Düşük 8,7699 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,4770 Değişim: 0,19%
Düşük 10,4570 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
504,76 Değişim: 0,39%
Düşük 502,80 22.06.2021 Yüksek 504,98
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.