KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

28.07.2020 - 18:10
KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 39.368.296 1.772.526.229 22.092.300 1.212.963.957
Satışların Maliyeti
17 -35.762.168 -1.766.080.041 -17.527.994 -1.208.629.811
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.606.128 6.446.188 4.564.306 4.334.146
BRÜT KAR (ZARAR)
3.606.128 6.446.188 4.564.306 4.334.146
Genel Yönetim Giderleri
18 -756.044 -772.956 -348.073 -286.659
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 10.480 9.093 5.529 5.184
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.860.564 5.682.325 4.221.762 4.052.671
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 204 4.849 -38 -244
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.860.768 5.687.174 4.221.724 4.052.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.860.768 5.687.174 4.221.724 4.052.427
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.860.768 5.687.174 4.221.724 4.052.427
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.860.768 5.687.174 4.221.724 4.052.427
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.860.768 5.687.174 4.221.724 4.052.427
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

- 21 0,14300000 0,28440000 0,21110000 0,20260000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.234.801 12.827.518
Dönem Karı (Zararı)
2.860.768 5.687.174
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.860.768 5.687.174
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
5.358 25.114
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 33.730 50.776
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.269 -14.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 4.269 -14.052
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-32.641 -11.610
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -32.641 -11.610
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.368.675 7.115.230
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 2.352.192 7.121.044
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.994 -251
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -22.994 -251
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -10.466 -6.995
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.234 1.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 1.234 1.668
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 15.771 6.150
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
32.938 -6.386
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 32.938 -6.386
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.234.801 12.827.518
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.544 -3.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -2.544 -3.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
350.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
2.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 2.000.000
Ödenen Temettüler
-1.650.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 5.582.257 12.824.518
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.582.257 12.824.518
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.883.008 7.367.445
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27.465.265 20.191.963


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 27.478.891 21.883.008
Finansal Yatırımlar
9.303.819 11.636.996
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.303.819 11.636.996
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 9.303.819 11.636.996
Diğer Alacaklar
34.173 11.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 34.173 11.179
Peşin Ödenmiş Giderler
12.743 2.277
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 12.743 2.277
ARA TOPLAM
36.829.626 33.533.460
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
36.829.626 33.533.460
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 158.938 190.124
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
158.938 190.124
TOPLAM VARLIKLAR
36.988.564 33.723.584
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
31.052 29.818
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 31.052 29.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.038 10.365
Diğer Borçlar
48.222 15.284
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 48.222 15.284
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 85.771 70.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 47.463 32.365
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308 38.308
ARA TOPLAM
176.083 126.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
176.083 126.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 156.884 146.026
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
156.884 146.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
332.967 272.166
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
36.655.597 33.451.418
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-43.779 -37.190
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-43.779 -37.190
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -43.779 -37.190
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 951.766 3.864.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 12.886.842 3.081.010
Net Dönem Karı veya Zararı
2.860.768 8.542.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
36.655.597 33.451.418
TOPLAM KAYNAKLAR
36.988.564 33.723.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -18.515 478.647 5.731.317 935.962 27.127.411 27.127.411
Transferler
15 935.962 -935.962 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -8.705 -8.705 -8.705
Dönem Karı (Zararı)
5.687.174 5.687.174 5.687.174
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -27.220 478.647 6.667.279 5.687.174 32.805.880 32.805.880
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 -37.190 3.864.916 3.081.010 8.542.682 33.451.418 33.451.418
Transferler
15 -2.913.150 11.455.832 -8.542.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -6.589 -6.589 -6.589
Dönem Karı (Zararı)
2.860.768 2.860.768 2.860.768
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -1.650.000 -1.650.000 -1.650.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -43.779 951.766 12.886.842 2.860.768 36.655.597 36.655.597


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.860.768 5.687.174 4.221.724 4.052.427
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.589 -8.705 1.835 6.102
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -6.589 -8.705 1.835 6.102
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.589 -8.705 1.835 6.102
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.854.179 5.678.469 4.223.559 4.058.529
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.854.179 5.678.469 4.223.559 4.058.529http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862759


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: -0,04% Hacim : 4.360 Mio.TL Son veri saati : 11:54
Düşük 1.450 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5645 Değişim: 1,13%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5827
Açılış: 8,4692
10,3858 Değişim: 1,15%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4187
Açılış: 10,2673
513,53 Değişim: 1,05%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 514,46
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.