KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2020 - 19:00
KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 17.275.996 559.562.272
Satışların Maliyeti
17 -18.234.174 -557.450.230
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-958.178 2.112.042
BRÜT KAR (ZARAR)
-958.178 2.112.042
Genel Yönetim Giderleri
18 -407.971 -486.297
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.951 3.909
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.361.198 1.629.654
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 242 5.093
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.360.956 1.634.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.360.956 1.634.747
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.360.956 1.634.747
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.360.956 1.634.747
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.360.956 1.634.747
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

PAy başına kazanç/kayıp 0,06800000 0,08170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.990 10.267.601
Dönem Karı (Zararı)
-1.360.956 1.634.747
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.360.956 1.634.747
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.892 32.422
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11- 12- 18 18.632 25.386
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.507 33.081
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 8.507 33.081
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-7.247 -26.045
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -7.247 -26.045
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.401.054 8.600.432
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-709.980 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -709.980 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 2.125.178 8.596.744
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.943 -1.001
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -8.943 -1.001
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -20.063 -10.275
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.363 1.490
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.363 1.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 17.432 10.650
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.207 2.824
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.207 2.824
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
59.990 10.267.601
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.544 -3.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11- 12 -2.544 -3.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-684.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-684.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-684.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -626.554 10.264.601
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-626.554 10.264.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.883.008 7.367.445
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.256.454 17.632.046


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 21.256.454 21.883.008
Finansal Yatırımlar
9.519.065 11.636.996
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.519.065 11.636.996
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 9.519.065 11.636.996
Ticari Alacaklar
709.980 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 709.980 0
Diğer Alacaklar
20.122 11.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.122 11.179
Peşin Ödenmiş Giderler
22.340 2.277
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.340 2.277
ARA TOPLAM
31.527.961 33.533.460
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.527.961 33.533.460
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 174.036 190.124
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
174.036 190.124
TOPLAM VARLIKLAR
31.701.997 33.723.584
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
28.455 29.818
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 28.455 29.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 10.716 10.365
Diğer Borçlar
14.077 15.284
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 14.077 15.284
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 87.754 70.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 49.446 32.365
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308 38.308
ARA TOPLAM
141.002 126.140
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
141.002 126.140
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 162.957 146.026
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
162.957 146.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
303.959 272.166
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.398.038 33.451.418
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -2.684.000 -2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-45.614 -37.190
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.614 -37.190
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -45.614 -37.190
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 3.208.916 3.864.916
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 12.279.692 3.081.010
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.360.956 8.542.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.398.038 33.451.418
TOPLAM KAYNAKLAR
31.701.997 33.723.584


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -18.515 478.647 5.731.317 935.962 27.127.411 27.127.411
Transferler
15 0 935.962 -935.962 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -14.807 -14.807 -14.807
Dönem Karı (Zararı)
1.634.747 1.634.747 1.634.747
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -33.322 478.647 6.667.279 1.634.747 28.747.351 28.747.351
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 -37.190 3.864.916 3.081.010 8.542.682 33.451.418 33.451.418
Transferler
15 -656.000 9.198.682 -8.542.682 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -8.424 -8.424 -8.424
Dönem Karı (Zararı)
-1.360.956 -1.360.956 -1.360.956
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 -684.000 -684.000 -684.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -2.684.000 -45.614 3.208.916 12.279.692 -1.360.956 31.398.038 31.398.038


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.360.956 1.634.747
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.424 -14.807
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -8.424 -14.807
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.424 -14.807
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.369.380 1.619.940
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.369.380 1.619.940http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844582


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.428 Değişim: 0,54% Hacim : 19.855 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.423 06.05.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.423
8,2807 Değişim: 0,13%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,2883
Açılış: 8,2696
10,0070 Değişim: 0,02%
Düşük 9,9743 07.05.2021 Yüksek 10,0211
Açılış: 10,005
482,74 Değişim: 0,03%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 483,75
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.