KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2019 - 19:08
KAP ***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***EUKYO*** EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 244.654.286 293.479.440
Satışların Maliyeti
17 -242.467.783 -290.040.479
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.186.503 3.438.961
BRÜT KAR (ZARAR)
2.186.503 3.438.961
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.260.249 -1.128.535
Pazarlama Giderleri
18 -11.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 16.960 17.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -7.252 -3.837
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
935.962 2.312.186
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
935.962 2.312.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
935.962 2.312.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
935.962 2.312.186
DÖNEM KARI (ZARARI)
935.962 2.312.186
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
935.962 2.312.186
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

/ 20 0,04680000 0,11560000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -1.742 296.550 2.983.113 1.323.116 24.601.037 24.601.037
Transferler
15 65.704 1.257.412 -1.323.116 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -5.576 2.312.186 2.306.610 2.306.610
Kar Payları
15 -255.000 -255.000 -255.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -7.318 362.254 3.985.525 2.312.186 26.652.647 26.652.647
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -7.318 362.254 3.985.525 2.312.186 26.652.647 26.652.647
Transferler
15 116.393 2.195.793 -2.312.186
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -11.197 935.962 924.765 924.765
Kar Payları
-450.001 -450.001 -450.001
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -18.515 478.647 5.731.317 935.962 27.127.411 27.127.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.469 1.690.694
Dönem Karı (Zararı)
935.962 2.312.186
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
98.548 -108.485
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-18 89.722 50.791
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
33.754 14.436
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 33.754 14.436
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
7 -24.928 -173.712
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -24.928 -173.712
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.068.979 -513.007
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 -1.619.630 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 1.262.560 -871.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-267 513
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -267 513
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.017 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 17.116 336
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13-14 12.677 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9-13 -739.418 357.204
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.469 1.690.694
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-256.505 3.338.799
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
3.354.297
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -256.505 -15.498
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-450.001 -255.000
Ödenen Temettüler
-450.001 -255.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-740.975 4.774.493
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -740.975 4.774.493
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.875.356 3.100.863
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.134.381 7.875.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
935.962 2.312.186
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.197 -5.576
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -11.197 -5.576
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.197 -5.576
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
924.765 2.306.610
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
924.765 2.306.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 7.367.445 8.093.678
Finansal Yatırımlar
7 19.663.442 18.033.627
Ticari Alacaklar
0 1.262.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.262.560
Diğer Alacaklar
1.847 1.580
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 - 9 500 400
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.347 1.180
Peşin Ödenmiş Giderler
2.017 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.017
ARA TOPLAM
27.034.751 27.391.445
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.034.751 27.391.445
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 285.676 118.057
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 50 886
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
285.726 118.943
TOPLAM VARLIKLAR
27.320.477 27.510.388
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
22.702 5.586
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 22.702 5.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 9.222 7.284
Diğer Borçlar
14.179 753.598
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 14.179 753.598
Kısa Vadeli Karşılıklar
30.551 19.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 30.551 19.812
ARA TOPLAM
76.654 786.280
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
76.654 786.280
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
116.412 71.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 116.412 71.461
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
116.412 71.461
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
193.066 857.741
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27.127.411 26.652.647
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.515 -7.318
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.515 -7.318
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -18.515 -7.318
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 478.647 362.254
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 5.731.317 3.985.525
Net Dönem Karı veya Zararı
935.962 2.312.186
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
27.127.411 26.652.647
TOPLAM KAYNAKLAR
27.320.477 27.510.388http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/739422


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.463 Değişim: 0,50% Hacim : 4.092 Mio.TL Son veri saati : 10:44
Düşük 1.454 22.10.2021 Yüksek 1.463
Açılış: 1.456
9,6213 Değişim: 1,28%
Düşük 9,4804 22.10.2021 Yüksek 9,6637
Açılış: 9,5001
11,2000 Değişim: 1,08%
Düşük 11,0404 22.10.2021 Yüksek 11,2597
Açılış: 11,0798
554,38 Değişim: 1,68%
Düşük 544,56 22.10.2021 Yüksek 556,98
Açılış: 545,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.