KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2023 - 20:08
KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.783.033 -1.775.067 -451.073 -205.882
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.808.603 1.805.061 530.056 611.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.280.281 -2.186.142 -422.277 -746.997
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.254.711 -2.156.148 -343.294 -341.445
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 4.891.664 21.543.405 401.301 2.760.742
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
20 0 -235.102 120 -135.409
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
9 442.100 -2.637.093
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.079.053 19.152.155 -2.578.966 2.283.888
Finansman Gelirleri
21 1.757.369 30.738 72.321 247
Finansman Giderleri
21 -1.497.343 -11.180.463 -2.130 -1.076.064
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.339.079 8.002.430 -2.508.775 1.208.071
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.328.581 -797.711 1.571.483 667.359
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.328.581 -797.711 1.571.483 667.359
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
10.667.660 7.204.719 -937.292 1.875.430
DÖNEM KARI (ZARARI)
10.667.660 7.204.719 -937.292 1.875.430
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
10.667.660 7.204.719 -937.292 1.875.430
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-103.856.417 -1.015.801
Dönem Karı (Zararı)
10.667.660 7.204.719
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-13.655.443 -16.210.191
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14 18.695 11.695
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
323.566 -176.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.028 -176.479
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
322.538
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
252.353 2.767
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
252.353 976
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
1.791
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-32.609.995 -16.845.881
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-32.609.995 -16.845.881
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-4.167.100
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
-4.167.100
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 22.527.038 797.707
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-100.531.376 7.989.671
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-79
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-135.268 1.882
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -135.268 1.882
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
46.092 703.304
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
46.092 703.304
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-50.710 15.171
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-100.770.593 9.110.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 -38.184.267 747.767
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -62.586.326 8.362.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
35.779 18.915
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.777
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.777
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
343.324 -1.854.949
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
332.811 -1.576.693
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
10.513 -278.256
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-103.519.159 -1.015.801
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
460
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları
-337.718
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.278.251 -2.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.519 -2.797
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-32.519 -2.797
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
2.310.770
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
56.717.824 1.048.262
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.331.126 1.048.262
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.331.126 1.048.262
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
43.054.060
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-2.667.362
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.860.342 29.664
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-44.860.342 29.664
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
47.078.295 79.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.217.953 108.932


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.217.953 47.078.295
Finansal Yatırımlar
2.349.301 905.695
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 2.349.301 905.695
Ticari Alacaklar
50.629 1.529
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 50.629 1.529
Diğer Alacaklar
2.698.749 77.480
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 2.667.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 31.388 77.480
Peşin Ödenmiş Giderler
2.873.391 2.822.681
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.873.391 2.822.681
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 460
Diğer Dönen Varlıklar
64.682 397.493
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
11 64.682 397.493
ARA TOPLAM
10.254.705 51.283.633
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.254.705 51.283.633
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
8 124.231.463 124.231.463
Diğer Alacaklar
32.130 32.130
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 32.130 32.130
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
9 13.597.218 9.430.118
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 138.225.000 22.802.526
Maddi Duran Varlıklar
41.137 27.023
Mobilya ve Demirbaşlar
13 41.137
Özel Maliyetler
13 10.585
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 16.438
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
289
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
289
Ertelenmiş Vergi Varlığı
22 9.008.571 5.146.358
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
285.135.519 161.669.907
TOPLAM VARLIKLAR
295.390.224 212.953.540
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
169.075 62.754.373
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 165.438 62.750.736
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 71.138 35.359
Diğer Borçlar
0 38.184.267
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 0 38.184.267
Kısa Vadeli Karşılıklar
675.731 217.942
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 133.900 80.627
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 541.831 137.315
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16.106 5.593
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 16.106 5.593
ARA TOPLAM
932.050 101.197.534
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
932.050 101.197.534
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
121.025 183.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 121.025 183.301
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 30.183.915 3.920.422
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
30.304.940 4.103.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.236.990 105.301.257
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
264.153.234 107.652.283
Ödenmiş Sermaye
17 150.000.000 106.945.940
Sermaye Düzeltme Farkları
51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
17 16.332.608 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
87.206.254 758.149
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
87.206.254 758.149
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
17 87.538.077 971.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -331.823 -213.073
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
727.497 727.497
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
17 727.497 727.497
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-832.287 948.157
Net Dönem Karı veya Zararı
10.667.660 -1.780.444
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
264.153.234 107.652.283
TOPLAM KAYNAKLAR
295.390.224 212.953.540


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Kullanım Hakkı Varlıkları Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 971.222 -54.390 727.497 -130.326 1.078.483 62.645.470 62.645.470
Transferler
1.078.483 -1.078.483
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-158.214 -158.214 -158.214
Dönem Karı (Zararı)
7.204.719 7.204.719 7.204.719
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 971.222 -212.604 727.497 948.157 7.204.719 69.691.975 69.691.975
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
106.945.940 51.502 1.482 971.222 -213.073 727.497 948.157 -1.780.444 107.652.283 107.652.283
Transferler
-1.780.444 1.780.444
Dönem Karı (Zararı)
10.667.660 10.667.660 10.667.660
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
86.566.855 -118.750 86.448.105 86.448.105
Sermaye Arttırımı
43.054.060 43.054.060 43.054.060
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16.331.126 16.331.126 16.331.126
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 51.502 0 0 0 0 0 16.332.608 0 0 0 0 87.538.077 0 0 -331.823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 727.497 0 0 0 -832.287 10.667.660 264.153.234 264.153.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
10.667.660 7.204.719 -937.292 1.875.430
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
86.448.100 -158.214 -237.490 -101.424
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
115.422.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -158.340 -210.952 -306.759 -135.232
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-28.816.034 52.738 69.269 33.808
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-28.855.619
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
39.585 52.738 69.269 33.808
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
86.448.100 -158.214 -237.490 -101.424
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
97.115.760 7.046.505 -1.174.782 1.774.006
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
97.115.760 7.046.505 -1.174.782 1.774.006http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212027


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.851 Değişim: -0,05% Hacim : 39.336 Mio.TL Son veri saati : 14:04
Düşük 7.795 07.12.2023 Yüksek 7.885
Açılış: 7.868
28,9246 Değişim: 0,04%
Düşük 28,8359 07.12.2023 Yüksek 28,9455
Açılış: 28,9123
31,2184 Değişim: 0,26%
Düşük 31,0844 07.12.2023 Yüksek 31,2666
Açılış: 31,1368
1.891,98 Değişim: 0,43%
Düşük 1.877,88 07.12.2023 Yüksek 1.893,15
Açılış: 1.883,85
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.