KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:26
KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 0 0
Satışların Maliyeti
23 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
24 -949.612 -683.408 -343.564 -233.505
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 3.124.509 2.135.177 1.764.485 1.033.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -644.775 -59.288 -128.111 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.530.122 1.392.481 1.292.810 799.704
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 9.095.463 16.429.976 -58.352 9.093.271
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
26 -120.594 -86.828 -39.298 -37.912
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
10.504.991 17.735.629 1.195.160 9.855.063
Finansman Gelirleri
27 750.369 469.332 248 176.125
Finansman Giderleri
28 -8.007.233 -8.377.465 -1.652.226 -4.406.530
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.248.127 9.827.496 -456.818 5.624.658
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-505.140 781.110 47.933 411.610
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 -505.140 781.110 47.933 411.610
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.742.987 10.608.606 -408.885 6.036.268
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.742.987 10.608.606 -408.885 6.036.268
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.742.987 10.608.606 -408.885 6.036.268
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-884.986 -6.850.761
Dönem Karı (Zararı)
2.742.987 10.608.606
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.730.391 -16.627.221
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 18 48.832 56.952
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.543 -105.781
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21 45.543 -13.187
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -92.594
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-324.609 -234.212
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -1.191.020
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -327.155 956.361
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 2.546 447
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.005.297 -15.563.069
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 -8.005.297 -15.563.069
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 505.140 -781.111
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.102.418 -832.146
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 38 -26
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 -8
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 8 -8
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.669.892 473.578
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 2.770.974 495.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -101.082 -22.029
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 11.144 9.819
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.989 -34.507
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.989 -34.507
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 14.367 -922
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.016.558 -1.171.559
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 2.010.288 -1.170.643
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 6.270 -916
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-607.600 -108.521
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -465.771 -328.819
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -141.829 220.298
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-884.986 -6.850.761
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -14.830
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 0 -14.830
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
892.580 6.875.681
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
892.580 6.875.681
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 892.580 6.875.681
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.594 10.090
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 7.594 10.090
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
60.520 49.937
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
68.114 60.027


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 68.114 60.520
Finansal Yatırımlar
8 68 106
Ticari Alacaklar
1.113 1.121
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10 1.113 1.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
816.204 3.486.096
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11 0 2.770.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 816.204 715.122
Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.463 16.607
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
14 183 146
Diğer Dönen Varlıklar
15 4.236.353 3.770.619
ARA TOPLAM
5.127.498 7.335.215
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.127.498 7.335.215
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
81.115.424 73.110.127
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 80.955.711 72.950.414
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
11 23.943 23.943
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 12.416.815 12.416.815
Maddi Duran Varlıklar
18 49.081 97.870
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 356 398
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 4.597.078 4.674.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.202.697 90.323.538
TOPLAM VARLIKLAR
103.330.195 97.658.753
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 4.094.698 25.088.272
Ticari Borçlar
10 49.387 48.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 10 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 45.750 45.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 14.467 9.858
Diğer Borçlar
10.694.641 9.255.275
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 11 10.681.057 9.247.961
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 13.584 7.314
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.080 24.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 34.080 24.322
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
254.488 396.317
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 254.488 396.317
ARA TOPLAM
15.141.761 34.822.874
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.141.761 34.822.874
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.886.154 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 21.886.154 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 21.886.154 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 250.038 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
176.570 112.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
20 176.570 112.936
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 1.565.474 1.137.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.878.236 1.250.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.019.997 36.073.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
64.310.198 61.585.302
Ödenmiş Sermaye
22 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
917.056 935.147
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-54.166 -36.075
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -54.166 -36.075
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
971.222 971.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
22 692.434 692.434
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
22 -95.263 -9.240.839
Net Dönem Karı veya Zararı
2.742.987 9.145.576
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
64.310.198 61.585.302
TOPLAM KAYNAKLAR
103.330.195 97.658.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -24.857 971.222 692.434 -11.267.128 2.026.289 52.450.944 52.450.944
Transferler
2.026.289 -2.026.289
Dönem Karı (Zararı)
10.608.606 10.608.606 10.608.606
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.447 -11.447 -11.447
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -36.304 971.222 692.434 -9.240.839 10.608.606 63.048.103 63.048.103
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -36.075 971.222 692.434 -9.240.839 9.145.576 61.585.302 61.585.302
Transferler
9.145.576 -9.145.576
Dönem Karı (Zararı)
2.742.987 2.742.987 2.742.987
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-18.091 -18.091
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -54.166 971.222 692.434 -95.263 2.742.987 64.310.198 64.310.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.742.987 10.608.606 -408.885 6.036.268
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.091 -11.447 -11.465 -6.543
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -24.121 -14.676 -15.287 -8.388
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.030 3.229 3.822 1.845
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
28 6.030 3.229 3.822 1.845
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.091 -11.447 -11.465 -6.543
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.724.896 10.597.159 -420.350 6.029.725
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.724.896 10.597.159 -420.350 6.029.725http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973568


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.