KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:20
KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 0
Satışların Maliyeti
22 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -606.048 -449.903 -286.009 -220.411
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.360.024 1.101.968 463.179 482.507
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -516.664 -59.288 199.542 -2.259
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
237.312 592.777 376.712 259.837
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 9.153.815 7.336.705 4.129.650 3.364.321
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -81.296 -48.916 -40.694 -38.441
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.309.831 7.880.566 4.465.668 3.585.717
Finansman Gelirleri
26 750.121 293.207 243 145.543
Finansman Giderleri
27 -6.355.007 -3.970.935 -2.470.917 -2.239.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.704.945 4.202.838 1.994.994 1.492.105
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-553.073 369.500 -599.839 264.587
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -553.073 369.500 -599.839 264.587
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.151.872 4.572.338 1.395.155 1.756.692
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.151.872 4.572.338 1.395.155 1.756.692
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.151.872 4.572.338 1.395.155 1.756.692
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.012.702 -3.651.137
Dönem Karı (Zararı)
3.151.872 4.572.338
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-7.990.498 -6.844.476
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 18 33.249 38.129
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.153 -11.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21 27.153 -11.705
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-241.967 262.346
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 0 1.015.126
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -244.379 -753.247
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 2.412 467
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-8.362.006 -6.763.745
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 -8.362.006 -6.763.745
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 553.073 -369.501
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.825.924 -1.378.999
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 34 -23
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -4.972
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 7 -9
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 0 -4.963
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.665.874 -1.843.684
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 2.770.974 -1.867.834
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -105.100 24.150
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 3.773 4.051
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.622 -16.990
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -6.622 -16.990
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 12.933 20.188
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.886.292 531.806
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.885.645 528.883
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 647 2.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-736.367 -69.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -555.848 68.898
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -180.519 -138.273
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.012.702 -3.651.137
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -5.710
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 - 18 0 -5.710
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.021.054 3.663.592
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.021.054 3.663.592
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 1.021.054 3.663.592
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.352 6.745
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 8.352 6.745
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
60.520 49.937
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
68.872 56.682


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 68.872 60.520
Finansal Yatırımlar
8 72 106
Ticari Alacaklar
1.114 1.121
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10 1.114 1.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 0
Diğer Alacaklar
820.222 3.486.096
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11 0 2.770.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 820.222 715.122
Peşin Ödenmiş Giderler
12 12.834 16.607
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 170 146
Diğer Dönen Varlıklar
14 4.326.443 3.770.619
ARA TOPLAM
5.229.727 7.335.215
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.229.727 7.335.215
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
81.472.133 73.110.127
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 81.312.420 72.950.414
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
11 23.943 23.943
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 12.416.815 12.416.815
Maddi Duran Varlıklar
17 64.650 97.870
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 369 398
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 4.572.298 4.674.385
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.550.208 90.323.538
TOPLAM VARLIKLAR
103.779.935 97.658.753
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 4.114.946 25.088.272
Ticari Borçlar
44.620 48.830
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 10 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 40.983 45.193
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 13.648 9.858
Diğer Borçlar
10.897.188 9.255.275
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 11 10.889.227 9.247.961
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 7.961 7.314
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.465 24.322
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19 33.465 24.322
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
215.798 396.317
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 215.798 396.317
ARA TOPLAM
15.319.665 34.822.874
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.319.665 34.822.874
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
21.994.380 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 21.994.380 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9 21.994.380 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
146.715 112.936
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 146.715 112.936
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.588.627 1.137.641
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.729.722 1.250.577
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
39.049.387 36.073.451
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
64.730.548 61.585.302
Ödenmiş Sermaye
21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
928.521 935.147
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.701 -36.075
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -42.701 -36.075
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
971.222 971.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 692.434 692.434
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -95.263 -9.240.839
Net Dönem Karı veya Zararı
3.151.872 9.145.576
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
64.730.548 61.585.302
TOPLAM KAYNAKLAR
103.779.935 97.658.753


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -24.857 971.222 692.434 -11.267.128 2.026.289 52.450.944 52.450.944
Transferler
2.026.289 -2.026.289
Dönem Karı (Zararı)
4.572.338 4.572.338 4.572.338
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.904 -4.904 -4.904
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -29.761 971.222 692.434 -9.240.839 4.572.338 57.018.378 57.018.378
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -36.075 971.222 692.434 -9.240.839 9.145.576 61.585.302 61.585.302
Transferler
9.145.576 -9.145.576
Dönem Karı (Zararı)
3.151.872 3.151.872 3.151.872
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.626 -6.626 -6.626
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -42.701 971.222 692.434 -95.263 3.151.872 64.730.548 64.730.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.151.872 4.572.338 1.395.155 1.756.692
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.626 -4.904 1.100 1.367
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -8.835 -6.287 1.467 1.753
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.209 1.383 -367 -386
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
28 2.209 1.383 -367 -386
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.626 -4.904 1.100 1.367
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.145.246 4.567.434 1.396.255 1.758.059
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.145.246 4.567.434 1.396.255 1.758.059http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956176


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.