KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 18:12
KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 0
Satışların Maliyeti
22 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -229.492 -246.036
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 619.461 523.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -57.029 -35.480
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
332.940 242.101
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 3.972.384 2.497.234
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -10.475 -36.186
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.294.849 2.703.149
Finansman Gelirleri
26 147.664 4.582
Finansman Giderleri
27 -1.731.780 -1.309.239
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.710.733 1.398.492
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
104.913 -25.628
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 104.913 -25.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.815.646 1.372.864
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.815.646 1.372.864
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.815.646 1.372.864
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.564.771 -670.521
Dönem Karı (Zararı)
2.815.646 1.372.864
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.703.578 -2.539.374
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 18 19.446 20.028
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 0 0
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-6.082 21.289
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21 -6.082 22.787
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 -1.498
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
120.603 -34.681
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 869.887 436
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -749.786 -42.603
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
10 587 7.618
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
10 -85 -132
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -336.414
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.732.631 -2.232.939
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
8 -3.732.631 -2.232.939
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -104.914 23.343
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-676.839 495.989
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 24 74
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.559 3.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -8 1.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -9.551 1.846
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.196.356 628.894
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -1.218.929 637.056
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 22.573 -8.162
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -1.698 -10.629
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.627 4.156
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 94.328
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -9.627 -90.172
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 -1.734 9.145
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
598.521 212.453
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 597.046 213.315
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 1.475 -862
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-56.410 -351.691
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 32.070 -250.645
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -88.480 -101.046
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.564.771 -670.521
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.710 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 - 18 -5.710 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.574.014 731.767
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.574.014 731.767
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
9 1.574.014 731.767
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 0 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.533 61.246
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 3.533 61.246
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.937 62.592
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53.470 123.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 53.470 49.937
Finansal Yatırımlar
8 51 75
Ticari Alacaklar
10.757 1.113
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10 1.121 1.113
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 9.636 0
Diğer Alacaklar
6.237.956 5.911.487
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11 6.224.030 5.874.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 13.926 36.499
Peşin Ödenmiş Giderler
12 16.071 14.373
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 311 260
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.464.672 1.496.793
ARA TOPLAM
7.783.288 7.474.038
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.783.288 7.474.038
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
61.762.806 58.030.174
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 61.603.093 57.870.461
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
11 21.093 21.093
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 12.416.815 12.416.815
Maddi Duran Varlıklar
17 144.498 158.217
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 450 468
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 3.604.075 3.471.798
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
77.949.737 74.098.565
TOPLAM VARLIKLAR
85.733.025 81.572.603
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 20.121.379 18.547.365
Ticari Borçlar
70.496 79.536
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 10 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 66.859 75.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 9.714 10.128
Diğer Borçlar
9.094.379 9.245.644
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 11 9.085.507 9.238.247
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 8.872 7.397
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 11.296 12.616
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11.296 12.616
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 0 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
285.643 374.123
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 285.643 374.123
ARA TOPLAM
29.592.907 28.269.412
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.592.907 28.269.412
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
9 108.886 108.697
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 108.886 108.697
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 770.913 743.550
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
879.799 852.247
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.472.706 29.121.659
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.260.319 52.450.944
Ödenmiş Sermaye
21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
940.094 946.365
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-31.128 -24.857
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -31.128 -24.857
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
971.222 971.222
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 692.434 692.434
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -9.240.839 -11.267.128
Net Dönem Karı veya Zararı
2.815.646 2.026.289
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.260.319 52.450.944
TOPLAM KAYNAKLAR
85.733.025 81.572.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -9.332 971.222 692.434 -14.777.009 3.509.881 50.440.180 50.440.180
Transferler
3.509.881 -3.509.881
Dönem Karı (Zararı)
1.372.864 1.372.864 1.372.864
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.097 -8.097 -8.097
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -17.429 971.222 692.434 -11.267.128 1.372.864 51.804.947 51.804.947
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -24.857 971.222 692.434 -11.267.128 2.026.289 52.450.944 52.450.944
Transferler
2.026.289 -2.026.289
Dönem Karı (Zararı)
2.815.646 2.815.646 2.815.646
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.271 -6.271 -6.271
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -31.128 971.222 692.434 -9.240.839 2.815.646 55.260.319 55.260.319


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.815.646 1.372.864
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.271 -8.097
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -8.040 -10.385
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.769 2.288
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 1.769 2.288
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.271 -8.097
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.809.375 1.364.767
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.809.375 1.364.767http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848186


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.951 Değişim: 0,31% Hacim : 23.530 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,5594 Değişim: -0,22%
Düşük 13,5495 27.01.2022 Yüksek 13,6206
Açılış: 13,5897
15,2642 Değişim: -0,15%
Düşük 15,2420 27.01.2022 Yüksek 15,3162
Açılış: 15,2876
794,12 Değişim: -0,06%
Düşük 791,84 27.01.2022 Yüksek 795,94
Açılış: 794,62
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.