KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 18:12
KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
22 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -778.516 -668.454 -221.946 -289.427
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.472.533 4.499.809 349.993 3.054.040
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -729.327 -761.821 -599.512 -731.991
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-35.310 3.069.534 -471.465 2.032.622
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 2.087.733 14.552.757 -2.034.852 9.208.418
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -107.243 -233.126 -36.196 -77.709
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.945.180 17.389.165 -2.542.513 11.163.331
Finansman Gelirleri
26 5.316 931.834 493 501.058
Finansman Giderleri
27 -2.066.879 -8.738.917 639.365 -5.462.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-116.383 9.582.082 -1.902.655 6.201.418
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
71.074 -132.999 -60.832 48.955
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 71.074 -132.999 -60.832 48.955
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.309 9.449.083 -1.963.487 6.250.373
DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.309 9.449.083 -1.963.487 6.250.373
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-45.309 9.449.083 -1.963.487 6.250.373
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-362.781 1.123.760
Dönem Karı (Zararı)
-45.309 9.449.083
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.208.071 -9.993.527
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 18 59.746 292.801
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.848.132
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -14.039.052
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 7.190.920
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
8 16 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-42.104 81.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21 -22.479 39.360
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -19.625 -1.850
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 0 43.506
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
183.412 -198.623
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
11 -212.380 -927.038
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11 388.306 728.415
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
7 7.618 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
7 -132 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -3.437.674
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.334.945 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
6 -1.334.945 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 -74.180 132.215
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0 -15.130
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
890.599 1.668.204
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -56 -31
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-587 -88.200
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 10 93 -86.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -680 -2.134
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.274.752 1.389.764
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 11 2.289.312 1.395.552
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -14.560 -5.788
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 7.461 4.813
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-375.264 56.269
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -375.264 56.269
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 198 10.638
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-514.094 155.099
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 11 -514.329 149.855
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 235 5.244
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-501.811 139.852
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -562.167 54.260
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 60.356 85.592
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-362.781 1.123.760
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -6.556
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 - 18 0 -6.556
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
346.625 -888.174
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-926
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
-926
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
346.625 -887.248
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 346.625 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 -887.248
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.156 229.030
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 -16.156 229.030
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.592 49.830
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
46.436 278.860


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 46.436 62.592
Finansal Yatırımlar
8 56 112
Ticari Alacaklar
8.604 7.885
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 - 10 1.648 1.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 6.956 6.144
Diğer Alacaklar
5.604.106 7.892.358
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 - 11 5.569.828 7.859.140
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 34.278 33.218
Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.542 12.003
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 210 214
Diğer Dönen Varlıklar
14 1.423.920 861.749
ARA TOPLAM
7.087.874 8.836.913
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.087.874 8.836.913
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
55.217.968 53.882.911
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 55.058.255 53.723.198
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
11 21.093 7.593
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 12.416.815 12.416.815
Maddi Duran Varlıklar
17 177.908 237.435
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 520 739
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 3.286.246 3.365.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
71.120.550 69.910.825
TOPLAM VARLIKLAR
78.208.424 78.747.738
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 0 79.620
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 17.361.686 16.904.916
Ticari Borçlar
101.380 469.026
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 - 10 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 97.743 465.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 9.862 9.664
Diğer Borçlar
9.234.239 9.602.932
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 -11 9.227.375 9.596.303
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 6.864 6.629
Kısa Vadeli Karşılıklar
19 5.269 26.620
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 433.661 371.579
ARA TOPLAM
27.146.097 27.464.357
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.146.097 27.464.357
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
85.299 96.773
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 85.299 96.773
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 593.162 746.428
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
678.461 843.201
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
27.824.558 28.307.558
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.383.866 50.440.180
Ödenmiş Sermaye
21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
950.885 961.890
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
971.222 971.222
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-20.337 -9.332
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 -20.337 -9.332
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 692.434 692.434
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -11.267.128 -14.777.009
Net Dönem Karı veya Zararı
-45.309 3.509.881
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.383.866 50.440.180
TOPLAM KAYNAKLAR
78.208.424 78.747.738


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -5.967 692.434 -14.387.937 -389.072 45.962.442 45.962.442
Transferler
-389.072 389.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.781 9.449.083 9.446.302 9.446.302
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -8.748 692.434 -14.777.009 9.449.083 55.408.744 55.408.744
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 961.890 692.434 -14.777.009 3.509.881 50.440.180 50.440.180
Transferler
3.509.881 -3.509.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.005 -45.309 -56.314 -56.314
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 950.885 692.434 -11.267.128 -45.309 50.383.866 50.383.866


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.309 9.449.083 -1.963.487 6.250.373
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.005 -2.781 -5.361 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -14.116 -3.565 -6.880 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
3.111 784 1.519 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 3.111 784 1.519 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.005 -2.781 -5.361 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-56.314 9.446.302 -1.968.848 6.250.373
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-56.314 9.446.302 -1.968.848 6.250.373http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795466


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.875 Değişim: 0,93% Hacim : 27.073 Mio.TL Son veri saati : 17:43
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,4736 Değişim: 1,25%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5409
Açılış: 13,3069
15,3097 Değişim: 1,63%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3788
Açılış: 15,064
767,30 Değişim: 0,78%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 774,67
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.