KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:43
KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
22 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -668.454 -863.152 -289.427 -181.097
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 4.499.809 2.148.617 3.054.040 475.144
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -761.821 -1.362.635 -731.991 -545.824
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.069.534 -77.170 2.032.622 -251.777
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 14.552.757 2.248.428 9.208.418 1.347.921
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -233.126 -3.152.183 -77.709 -77.708
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.389.165 -980.925 11.163.331 1.018.436
Finansman Gelirleri
26 931.834 3.842 501.058 335
Finansman Giderleri
27 -8.738.917 -2.747.393 -5.462.971 -784.422
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.582.082 -3.724.476 6.201.418 234.349
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-132.999 922.356 48.955 126.514
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -132.999 922.356 48.955 126.514
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
9.449.083 -2.802.120 6.250.373 360.863
DÖNEM KARI (ZARARI)
9.449.083 -2.802.120 6.250.373 360.863
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
9.449.083 -2.802.120 6.250.373 360.863
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -2.291 692.434 -9.750.875 3.631.861 54.624.113 54.624.113
Transferler
3.631.861 -3.631.861
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-730 -8.268.922 -2.802.120 -11.071.772 -11.071.772
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -3.021 692.434 -14.387.936 -2.802.120 43.552.341 43.552.341
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -5.967 692.434 -14.387.937 -389.072 45.962.442 45.962.442
Transferler
-389.072 389.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.781 9.449.083 9.446.302 9.446.302
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -8.748 692.434 -14.777.009 9.449.083 55.408.744 55.408.744


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.123.759 -627.518
Dönem Karı (Zararı)
9.449.083 -2.802.120
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-9.993.528 2.337.550
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 17 18 292.801 44.761
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
81.016 9.260
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21 39.360 9.260
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 -1.850 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
19 43.506 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-198.623 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-927.038 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
728.415 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-3.437.674 1.128.048
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 16 -6.848.132 233.125
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7.190.920 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-14.039.052 233.125
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 132.215 922.356
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
-15.131 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.668.204 -162.948
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -31 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -88.200 -6.971
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -86.066 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -2.134 -6.971
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.389.764 -549.495
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 1.395.552 -586.692
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -5.788 37.197
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 4.813 3.773
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 56.269 352.871
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 352.871
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 56.269 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 10.638 -10.123
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 155.099 46.997
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 149.855 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 5.244 46.997
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
139.852 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 54.260 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 85.592 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.123.759 -627.518
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.555 -50.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 18 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 18 -6.555 -50.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-888.174 649.235
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 -926 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -887.248 649.235
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
229.030 -28.283
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 229.030 -28.283
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.830 77.690
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
278.860 49.407


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
9.449.083 -2.802.120 6.250.373 360.863
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.781 -8.269.652 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -3.565 -913 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
784 -8.268.739 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 784 183 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 -8.268.922 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.781 -8.269.652 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.446.302 -11.071.772 6.250.373 360.863
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
9.446.302 -11.071.772 6.250.373 360.863


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 278.860 49.830
Finansal Yatırımlar
8 266 43.581
Ticari Alacaklar
88.954 1.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10 85.766 1.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 3.188 0
Diğer Alacaklar
11.193.480 8.215.502
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11 11.155.963 8.183.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 37.517 31.729
Peşin Ödenmiş Giderler
12 3.910 8.723
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 196 549
Diğer Dönen Varlıklar
14 787.041 826.760
ARA TOPLAM
12.352.707 9.146.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
12.352.707 9.146.744
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
60.015.079 45.976.185
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 59.855.366 45.816.472
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
7.593 7.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.593 7.593
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 11.212.467 11.445.593
Maddi Duran Varlıklar
17 257.469 310.364
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 814 1.040
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 3.504.098 2.234.947
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
74.997.520 59.975.722
TOPLAM VARLIKLAR
87.350.227 69.122.466
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 318.471 747.188
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 467.477 159.355
Ticari Borçlar
89.028 33.870
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 10 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 85.391 30.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 15.996 5.358
Diğer Borçlar
9.429.982 8.902.790
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 11 9.419.739 8.897.791
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 10.243 4.999
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.356 24.206
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 22.356 24.206
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 89.948 177.437
ARA TOPLAM
10.433.258 10.050.204
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.433.258 10.050.204
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 19.358.122 12.576.304
Uzun Vadeli Karşılıklar
69.672 27.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 69.672 27.531
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.907.351 505.985
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
14 173.080 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.508.225 13.109.820
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
31.941.483 23.160.024
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
55.408.744 45.962.442
Ödenmiş Sermaye
21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.748 -5.967
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 -8.748 -5.967
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 692.434 692.434
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -14.777.009 -14.387.937
Net Dönem Karı veya Zararı
9.449.083 -389.072
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
55.408.744 45.962.442
TOPLAM KAYNAKLAR
87.350.227 69.122.466http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716468


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.534 Değişim: -0,54% Hacim : 22.516 Mio.TL Son veri saati : 16:31
Düşük 1.527 08.03.2021 Yüksek 1.554
Açılış: 1.550
7,6544 Değişim: 1,63%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,7087
Açılış: 7,532
9,0915 Değişim: 1,24%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,1537
Açılış: 8,98
416,92 Değişim: 1,37%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 419,28
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.