KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:23
KAP ***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor

***EUHOL*** EURO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 0 0 0 0
Satışların Maliyeti
22 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
23 -379.027 -682.055 -182.326 -472.455
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 1.445.769 1.673.473 752.659 361.006
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -29.830 -816.811 -560 -95.942
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.036.912 174.607 569.773 -207.391
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 5.344.339 900.507 2.955.849 748.755
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -155.417 -3.074.475 -77.709 -77.709
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.225.834 -1.999.361 3.447.913 463.655
Finansman Gelirleri
26 430.776 3.507 212.926 459
Finansman Giderleri
27 -3.275.946 -1.962.971 -1.763.565 -943.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.380.664 -3.958.825 1.897.274 -479.515
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-181.954 795.842 -418.229 619.428
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 -181.954 795.842 -418.229 619.428
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.198.710 -3.162.983 1.479.045 139.913
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.198.710 -3.162.983 1.479.045 139.913
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
3.198.710 -3.162.983 1.479.045 139.913
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -2.291 692.434 -9.750.875 3.631.861 54.624.113 54.624.113
Transferler
3.631.861 -3.631.861
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-730 -8.268.923 -3.162.983 -11.432.636 -11.432.636
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -3.021 692.434 -14.387.937 -3.162.983 43.191.477 43.191.477
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -5.967 692.434 -14.387.937 -389.072 45.962.442 45.962.442
Transferler
-389.072 389.072
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-774 3.198.710 3.197.936 3.197.936
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000.000 51.502 1.482 -6.741 692.434 -14.777.009 3.198.710 49.160.378 49.160.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
772.221 135.631
Dönem Karı (Zararı)
3.198.710 -3.162.983
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.237.160 10.140.224
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 17 18 194.983 184.147
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
5.901 5.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
19 21 7.536 5.525
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
-1.635 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-281.776 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-544.218 0
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
262.589 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 0
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-156 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-2.381.354 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
8 16 43.350 2.477.471
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
43.350 2.477.471
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
28 181.736 -795.842
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 8.268.923
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-189.329 -6.841.610
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 318 -10.553.779
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -3.229 -6.175
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.940 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -1.289 -6.175
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -291.719 988.953
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -289.305 988.953
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 -2.414
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 330 2.373
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -1.128 465.113
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.128 465.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
11 6.580 -107.491
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 256.419 2.369.396
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 256.759 2.369.396
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -340 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-156.900 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
14 -41.928 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 -114.972 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
772.221 135.631
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.552 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 18 0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 18 -6.552 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-758.965 -169.962
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
9 -758.965 -169.962
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.704 -34.331
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5 6.704 -34.331
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
49.830 77.690
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
56.534 43.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.198.710 -3.162.983 1.479.045 139.913
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-774 -8.269.653 -2.745 -414.177
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -992 -913 -3.519 -913
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
218 -8.268.740 774 -413.264
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
28 218 183 774 183
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 -8.268.923 0 -413.447
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-774 -8.269.653 -2.745 -414.177
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.197.936 -11.432.636 1.476.300 -274.264
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.197.936 -11.432.636 1.476.300 -274.264


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 56.534 49.830
Finansal Yatırımlar
8 260 43.581
Ticari Alacaklar
5.019 1.799
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10 3.739 1.799
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 1.280 0
Diğer Alacaklar
8.933.801 8.215.502
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 11 8.899.658 8.183.773
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 34.143 31.729
Peşin Ödenmiş Giderler
12 8.393 8.723
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
13 116 549
Diğer Dönen Varlıklar
14 868.835 826.760
ARA TOPLAM
9.872.958 9.146.744
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.872.958 9.146.744
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
50.979.792 45.976.185
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
6 50.820.079 45.816.472
Diğer Finansal Yatırımlar
8 159.713 159.713
Diğer Alacaklar
7.593 7.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.593 7.593
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
16 11.290.176 11.445.593
Maddi Duran Varlıklar
17 277.503 310.364
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18 889 1.040
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 2.841.472 2.234.947
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
65.397.425 59.975.722
TOPLAM VARLIKLAR
75.270.383 69.122.466
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 460.621 747.188
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
9 200.261 159.355
Ticari Borçlar
32.646 33.870
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 10 3.637 3.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 29.009 30.233
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 11.938 5.358
Diğer Borçlar
9.202.545 8.902.790
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 11 9.197.886 8.897.791
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 4.659 4.999
Kısa Vadeli Karşılıklar
22.571 24.206
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
19 22.571 24.206
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 62.466 177.437
ARA TOPLAM
9.993.048 10.050.204
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.993.048 10.050.204
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9 14.786.870 12.576.304
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.841 27.531
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
19 35.841 27.531
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
28 1.294.246 505.985
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.116.957 13.109.820
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
26.110.005 23.160.024
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
49.160.378 45.962.442
Ödenmiş Sermaye
21 60.000.000 60.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
21 51.502 51.502
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 1.482 1.482
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.741 -5.967
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
21 -6.741 -5.967
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21 692.434 692.434
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
21 -14.777.009 -14.387.937
Net Dönem Karı veya Zararı
3.198.710 -389.072
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
49.160.378 45.962.442
TOPLAM KAYNAKLAR
75.270.383 69.122.466http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702013


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.431 Değişim: 0,91% Hacim : 14.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3146 Değişim: -0,17%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8489 Değişim: -0,02%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
531,24 Değişim: 0,27%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,05
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.