KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.02.2021 - 20:11
KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 107.787.018 127.260.065
Satışların Maliyeti
17 -99.990.176 -117.485.485
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.796.842 9.774.580
BRÜT KAR (ZARAR)
7.796.842 9.774.580
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.546.375 -1.448.361
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 21.157 47.409
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 0 -42.916
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.271.624 8.330.712
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 -1.918 4.641
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.269.706 8.335.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
6.269.706 8.335.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
6.269.706 8.335.353
DÖNEM KARI (ZARARI)
6.269.706 8.335.353
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
6.269.706 8.335.353
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

/ 21 0,31350000 0,41680000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.356.269 17.224.812
Dönem Karı (Zararı)
6.269.706 8.335.353
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.039 189.173
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 10.643 -32.836
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
28.668 21.620
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 28.668 -16.688
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
38.308
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-15.272 200.389
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -15.272 200.389
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.062.524 8.700.286
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
7 1.093.032 8.702.542
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.196 -7.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -46.196 -7.906
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.397 -2.227
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.743 7.084
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 3.743 7.084
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 15.596 -1.422
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.254 2.215
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -1.254 2.215
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.356.269 17.224.812
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.156 107.198
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 110.538
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -8.156 -3.340
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
400.000 -2.120.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -2.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000.000
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.000.000
Ödenen Temettüler
-1.600.000 -120.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.748.113 15.212.010
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6 7.748.113 15.212.010
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.617.403 6.393.747
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
29.365.516 21.605.757


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 29.380.788 21.617.403
Finansal Yatırımlar
8.380.893 9.473.925
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.380.893 9.473.925
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 8.380.893 9.473.925
Ticari Alacaklar
8 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
9 55.297 9.101
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
5 53.252 6.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 2.045 2.958
Peşin Ödenmiş Giderler
10 5.812 3.415
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.812 3.415
ARA TOPLAM
37.822.790 31.103.844
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.822.790 31.103.844
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 10.938 13.071
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 0 354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.938 13.425
TOPLAM VARLIKLAR
37.833.728 31.117.269
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
8 31.494 27.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 31.494 27.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 12.158 10.934
Diğer Borçlar
9 11.103 12.357
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 11.103 12.357
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 85.318 70.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 47.010 32.638
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308 38.308
ARA TOPLAM
140.073 121.988
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.073 121.988
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 161.476 120.384
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
161.476 120.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
301.549 242.372
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Alınmış Paylar (-)
15 0 -2.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 543.669 543.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-75.397 -62.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-75.397 -62.973
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -75.397 -62.973
Diğer Yedekler
15 786.402 2.869.739
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 10.007.799 1.189.109
Net Dönem Karı veya Zararı
6.269.706 8.335.353
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.532.179 30.874.897
TOPLAM KAYNAKLAR
37.833.728 31.117.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -44.028 338.354 3.232.582 607.912 24.678.489 24.678.489
Transferler
15 2.531.385 -1.923.473 -607.912 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -18.945 -18.945 -18.945
Dönem Karı (Zararı)
6.190.788 6.190.788 6.190.788
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-120.000 -120.000 -120.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 1.189.109 8.335.353 30.874.897 30.874.897
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 1.189.109 8.335.353 30.874.897 30.874.897
Transferler
15 -2.083.337 10.418.690 -8.335.353 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -12.424 -12.424 -12.424
Dönem Karı (Zararı)
6.269.706 6.269.706 6.269.706
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-1.600.000 0 -1.600.000 -1.600.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 2.000.000 2.000.000 2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 0 543.669 -75.397 786.402 10.007.799 6.269.706 37.532.179 37.532.179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.269.706 8.335.353
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.424 -18.945
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -12.424 -18.945
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.424 -18.945
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.257.282 8.316.408
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
6.257.282 8.316.408http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908731


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.550 Değişim: 0,52% Hacim : 1.691 Mio.TL Son veri saati : 10:09
Düşük 1.548 08.03.2021 Yüksek 1.553
Açılış: 1.550
7,5335 Değişim: 0,02%
Düşük 7,4989 08.03.2021 Yüksek 7,5462
Açılış: 7,532
8,9659 Değişim: -0,16%
Düşük 8,8190 08.03.2021 Yüksek 9,0058
Açılış: 8,98
412,25 Değişim: 0,23%
Düşük 410,04 08.03.2021 Yüksek 414,75
Açılış: 411,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.