KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2020 - 18:59
KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 13.093.382 525.306.264
Satışların Maliyeti
17 -13.773.281 -523.309.785
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-679.899 1.996.479
BRÜT KAR (ZARAR)
-679.899 1.996.479
Genel Yönetim Giderleri
18 -396.646 -450.981
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.477 4.514
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 0 -4.608
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.072.068 1.545.404
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 237 4.749
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.071.831 1.550.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.071.831 1.550.153
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.071.831 1.550.153
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.071.831 1.550.153
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.071.831 1.550.153
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç/kayıp 0,05360000 0,07750000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-497.543 9.891.105
Dönem Karı (Zararı)
-1.071.831 1.550.153
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
25.582 -18.181
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 4.014 12.926
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.828 238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 26.828 238
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.260 -31.345
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 -5.260 -31.345
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
548.706 8.359.133
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-710.568 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -710.568 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 562.909 8.367.250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.807 -1.100
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -10.807 -1.100
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -19.139 -13.294
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.099 1.380
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -1.099 1.380
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 12.999 6.707
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
714.411 -1.810
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 714.411 -1.810
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-497.543 9.891.105
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.247 -3.340
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11- 12 -1.247 -3.340
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.008.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-1.008.000 0
Ödenen Temettüler
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.506.790 9.887.765
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.506.790 9.887.765
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 21.617.403 6.624.625
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.110.613 16.512.390


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 20.110.613 21.617.403
Finansal Yatırımlar
8.916.276 9.473.925
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.916.276 9.473.925
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 8.916.276 9.473.925
Ticari Alacaklar
8 710.568 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
710.568 0
Diğer Alacaklar
9 19.908 9.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 19.908 9.101
Peşin Ödenmiş Giderler
10 22.554 3.415
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.415
ARA TOPLAM
29.779.919 31.103.844
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.779.919 31.103.844
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 10.393 13.071
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 265 354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.658 13.425
TOPLAM VARLIKLAR
29.790.577 31.117.269
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
8 26.652 27.751
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 26.652 27.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 11.054 10.934
Diğer Borçlar
9 726.768 12.357
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 726.768 12.357
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 83.825 70.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 45.517 32.638
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308 38.308
ARA TOPLAM
848.299 121.988
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
848.299 121.988
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 154.157 120.384
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
154.157 120.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.002.456 242.372
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.788.121 30.874.897
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
15 -3.008.000 -2.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 543.669 543.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-69.918 -62.973
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-69.918 -62.973
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -69.918 -62.973
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 3.377.739 2.869.739
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
15 3.377.739 2.869.739
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 9.016.462 1.189.109
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.071.831 8.335.353
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.788.121 30.874.897
TOPLAM KAYNAKLAR
29.790.577 31.117.269


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -44.028 338.354 3.232.582 607.912 24.678.489 24.678.489
Transferler
15 0 607.912 -607.912 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -15.020 -15.020 -15.020
Dönem Karı (Zararı)
1.550.153 1.550.153 1.550.153
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -59.048 338.354 3.840.494 1.550.153 26.213.622 26.213.622
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 1.189.109 8.335.353 26.213.622 26.213.622
Transferler
15 508.000 7.827.353 -8.335.353 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -6.945 -6.945 -6.945
Dönem Karı (Zararı)
-1.071.831 -1.071.831 -1.071.831
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
0 0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 -1.008.000 -1.008.000 -1.008.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -3.008.000 543.669 -69.918 3.377.739 9.016.462 -1.071.831 28.788.121 28.788.121


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.071.831 1.550.153
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.945 -15.020
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -6.945 -15.020
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.945 -15.020
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.078.776 1.535.133
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.078.776 1.535.133http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844578


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,38% Hacim : 5.177 Mio.TL Son veri saati : 10:53
Düşük 1.431 07.05.2021 Yüksek 1.437
Açılış: 1.432
8,2921 Değişim: 0,27%
Düşük 8,2445 07.05.2021 Yüksek 8,3017
Açılış: 8,2696
10,0223 Değişim: 0,17%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0384
Açılış: 10,005
485,23 Değişim: 0,55%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 485,95
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.