KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2020 - 18:42
KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 3.999.260.065 208.731.819
Satışların Maliyeti
17 -3.989.485.485 -206.860.639
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.774.580 1.871.180
BRÜT KAR (ZARAR)
9.774.580 1.871.180
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.448.361 -1.276.586
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 47.409 20.578
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -42.916 -2.252
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.330.712 612.920
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
20 4.641 -5.008
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
8.335.353 607.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
8.335.353 607.912
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.335.353 607.912
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.335.353 607.912
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
8.335.353 607.912
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazancç 21 0,41680000 0,03040000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.224.812 -435.766
Dönem Karı (Zararı)
8.335.720 607.912
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
607.912
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
188.806 36.518
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 18 -32.836 51.268
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.620 9.156
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -16.688 9.156
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
14 38.308
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
200.022 -23.906
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 200.022 -23.906
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
8.700.286 -1.080.196
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.302.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 0 1.302.339
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 8.702.542 -1.701.202
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.906 -308
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -7.906 -308
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -2.227 -1.028
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.084 -711.352
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 7.084 -711.352
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
8 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 -1.422 15.081
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.215 16.274
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 2.215 16.274
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
17.224.812 -435.766
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
107.198 -4.057
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.538
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 110.538
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -3.340 -4.057
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.120.000 -400.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-2.000.000
Ödenen Temettüler
-120.000 -400.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.212.010 -839.823
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
15.212.010 -839.823
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 6.393.747 7.233.570
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
21.605.757 6.393.747


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 21.617.403 6.624.625
Finansal Yatırımlar
9.473.925 18.157.623
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
7 9.473.925 18.157.623
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
7 9.473.925 18.157.623
Diğer Alacaklar
9.101 1.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 9.101 1.195
Peşin Ödenmiş Giderler
10 3.415 1.188
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
3.415 1.188
ARA TOPLAM
31.103.844 24.784.631
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
31.103.844 24.784.631
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 13.071 87.080
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 354 708
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.425 87.788
TOPLAM VARLIKLAR
31.117.269 24.872.419
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Ticari Borçlar
8 27.751 20.667
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 27.751 20.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 10.934 10.677
Diğer Borçlar
9 12.357 10.142
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 12.357 10.142
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 70.946 34.317
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 32.638 34.317
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 38.308
ARA TOPLAM
121.988 75.803
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
121.988 75.803
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
14 120.384 118.127
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
120.384 118.127
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
242.372 193.930
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
30.874.897 24.678.489
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 543.669 543.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-62.973 -44.028
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-62.973 -44.028
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -62.973 -44.028
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 -2.000.000 0
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
15 -2.000.000 0
Diğer Yedekler
15 2.869.739 338.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 1.189.109 3.232.582
Net Dönem Karı veya Zararı
8.335.353 607.912
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
30.874.897 24.678.489
TOPLAM KAYNAKLAR
31.117.269 24.872.419


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -29.266 243.025 1.825.033 1.902.878 24.485.339 24.485.339
Transferler
15 95.329 1.807.549 -1.902.878 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -14.762 -14.762 -14.762
Dönem Karı (Zararı)
607.912 607.912 607.912
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
15 -400.000 -400.000 -400.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -44.028 338.354 3.232.582 607.912 24.678.489 24.678.489
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -44.028 338.354 3.232.582 607.912 24.678.489 24.678.489
Transferler
15 2.531.385 -1.923.473 -607.912
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -18.945 18.945 18.945
Dönem Karı (Zararı)
8.335.353 8.335.353 8.335.353
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Kar Payları
-120.000 -120.000 -120.000
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
15 -2.000.000 -2.000.000 -2.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 -2.000.000 543.669 -62.973 2.869.739 3.689.109 8.335.353 30.874.897 30.874.897


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.335.353 607.912
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-18.945 -14.762
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -18.945 -14.762
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-18.945 -14.762
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.316.408 593.150
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
8.316.408 593.150http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818915


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,5047 Değişim: 0,03%
Düşük 8,5005 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2771 Değişim: 0,07%
Düşük 10,2699 14.05.2021 Yüksek 10,2838
Açılış: 10,27
499,42 Değişim: 0,02%
Düşük 499,14 14.05.2021 Yüksek 499,75
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.