KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2018 - 18:18
KAP ***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***ETYAT*** EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 115.794.422 143.706.385 57.132.174 55.153.826
Satışların Maliyeti
17 -114.833.443 -141.865.527 -57.227.238 -54.519.379
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
960.979 1.840.858 -95.064 634.447
BRÜT KAR (ZARAR)
960.979 1.840.858 -95.064 634.447
Genel Yönetim Giderleri
18 -604.238 -543.647 -270.079 -256.239
Pazarlama Giderleri
18 -11.800
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 8.898 14.200 4.998 4.054
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.895 -1.641
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
361.744 1.299.611 -361.786 382.262
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
361.744 1.299.611 -361.786 382.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
361.744 1.299.611 -361.786 382.262
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
361.744 1.299.611 -361.786 382.262
DÖNEM KARI (ZARARI)
361.744 1.299.611 -361.786 382.262
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
361.744 1.299.611 -361.786 382.262
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

/ 14 0,01810000 0,06500000 -0,01810000 0,01910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -19.720 200.010 1.156.843 881.205 22.762.007 22.762.007
Transferler
15 881.205 -881.205
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -1.156 1.299.611 1.298.455 1.298.455
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -20.876 200.010 2.038.048 1.299.611 24.060.462 24.060.462
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -29.266 243.025 1.825.033 1.902.878 24.485.339 24.485.339
Transferler
15 1.902.878 -1.902.878
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 -3.395 361.744 361.744 358.349 358.349
Dönem Sonu Bakiyeler
15 20.000.000 543.669 -32.661 243.025 3.727.911 361.744 24.843.688 24.843.688


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.307.061 1.846.158
Dönem Karı (Zararı)
361.744 1.299.611
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
44.657 96.894
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 12 17 25.525 25.211
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-19.976 12.212
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 15 -19.976 12.212
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
39.108 59.471
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
7 39.108 59.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.713.462 449.653
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
8 -4.314.325 452.149
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.302.338 -1.635.960
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 1.302.338 -1.635.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-308 95
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 10 -308 95
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -8.763 -1.281
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.212 337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 15.212 337
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.810 -475
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-713.426 1.634.788
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 13 14 -713.426 1.634.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.307.061 1.846.158
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.058 -8.201
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.058 -8.201
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 12 -4.058 -8.201
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.311.119 1.837.957
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.311.119 1.837.957
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 7.431.199 2.446.305
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.120.080 4.284.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
361.744 1.299.611
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.395 -1.156
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -3.395 -1.156
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.395 -1.156
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
358.349 1.298.455
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
358.349 1.298.455


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 4.120.080 7.431.199
Finansal Yatırımlar
7 20.740.980 16.465.764
Ticari Alacaklar
0 1.302.339
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.302.339
Diğer Alacaklar
1.195 887
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 1.195 887
Peşin Ödenmiş Giderler
8.923 160
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 8.923 160
ARA TOPLAM
24.871.178 25.200.349
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
24.871.178 25.200.349
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
11 112.647 133.937
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 885 1.062
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
113.532 134.999
TOPLAM VARLIKLAR
24.984.710 25.335.348
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
20.796 5.586
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 20.796 5.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.749 9.080
Diğer Borçlar
8.068 721.494
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 8.068 721.494
Kısa Vadeli Karşılıklar
25.781 19.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 25.781 19.640
ARA TOPLAM
63.394 755.800
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
63.394 755.800
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
77.628 94.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 77.628 94.209
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
77.628 94.209
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
141.022 850.009
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
24.843.688 24.485.339
Ödenmiş Sermaye
15 20.000.000 20.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
15 543.669 543.669
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.661 -29.266
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.661 -29.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -32.661 -29.266
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
15 243.025 243.025
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
15 3.727.911 1.825.033
Net Dönem Karı veya Zararı
361.744 1.902.878
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
24.843.688 24.485.339
TOPLAM KAYNAKLAR
24.984.710 25.335.348http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700859


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.467 Değişim: 0,00% Hacim : 34.300 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 27.01.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
7,4100 Değişim: -0,05%
Düşük 7,3952 28.01.2021 Yüksek 7,4147
Açılış: 7,4139
8,9791 Değişim: 0,01%
Düşük 8,9499 28.01.2021 Yüksek 8,9816
Açılış: 8,9781
437,73 Değişim: -0,28%
Düşük 436,89 28.01.2021 Yüksek 439,28
Açılış: 438,93
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.