KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2023 - 18:18
KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 -245.634 2.864.600 -8.022.481 14.696.191 52.187.041 0 52.187.041
Transferler
14.696.191 -14.696.191
Dönem Karı (Zararı)
19.122.202 19.122.202 19.122.202
Kar Payları
955.284 -955.284
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
117.963 115.616 233.579 233.579
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 -127.671 3.819.884 5.834.042 19.122.202 71.542.822 71.542.822
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 -131.815 3.819.884 5.834.042 49.994.505 102.410.981 102.410.981
Transferler
49.994.505 -49.994.505
Dönem Karı (Zararı)
17.643.172 17.643.172 17.643.172
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
197.228 197.228 197.228
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-140.591 -140.591 -140.591
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 3.091.593 -272.406 3.819.884 55.828.547 17.643.172 120.110.790 120.110.790


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-32.229.096 -28.875.254
Dönem Karı (Zararı)
17.643.172 19.122.202
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
6.644.895 -940.188
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
2.432.318 1.035.534
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.582.894 1.890.052
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
302.229
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.776.920 1.646.378
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
503.745 243.674
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.360.020 -2.689.053
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.360.020 -2.689.053
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.523.517 -900.434
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
466.186 -135.765
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-140.522
Diğer Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-140.522
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.715.736 -47.648.943
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.826.167 -32.952.110
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
153.703 -405.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.672.464 -32.546.843
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.348.677 -1.283.030
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.348.677 -1.283.030
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-443.434 -2.077.045
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-443.434 -2.077.045
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-24.976.162 -11.993.610
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-20.846.296 -19.140.459
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-27.799.215 15.425.091
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-27.799.215 15.425.091
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.162.888 728.657
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-621.747 912.075
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-621.747 912.075
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
709.637
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
709.637
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-8.076.251 2.731.488
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.427.669 -29.466.929
Alınan Faiz
2.360.020 2.689.053
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
992.282 -2.097.378
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-153.729
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-17.095.836 -18.185.485
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.015.167 3.711.901
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.015.167 3.711.901
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.308.231 -22.013.002
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-19.308.231 -22.013.002
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
197.228 115.616
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
34.062.760 37.380.633
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
40.770.328 38.600.938
Kredilerden Nakit Girişleri
40.770.328 38.600.938
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-383.645
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-383.645
Ödenen Faiz
-6.707.568 -836.660
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.262.172 -9.680.106
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.262.172 -9.680.106
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
23.253.907 23.954.849
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7.991.735 14.274.743


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7.991.735 23.253.907
Ticari Alacaklar
84.992.668 102.916.099
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
84.992.668 102.916.099
Diğer Alacaklar
1.213.795 3.562.472
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.213.795 3.562.472
Stoklar
29.611.138 4.634.976
Peşin Ödenmiş Giderler
33.179.336 13.528.358
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
33.179.336 13.528.358
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
230.302 795.733
Diğer Dönen Varlıklar
560.589 117.155
ARA TOPLAM
157.779.563 148.808.700
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
157.779.563 148.808.700
DURAN VARLIKLAR

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
4.728.202 5.579.278
Maddi Duran Varlıklar
63.595.664 47.135.246
Arazi ve Arsalar
6.000.000 6.000.000
Taşıtlar
452.207 533.964
Mobilya ve Demirbaşlar
2.657.643 1.953.519
Özel Maliyetler
2.570.533 2.831.108
Yapılmakta Olan Yatırımlar
51.915.281 35.816.655
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.147.207 1.426.257
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.666.788 4.136.334
Şerefiye
436.473 436.473
Diğer Haklar
3.130.229 3.571.377
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
100.086 128.484
Peşin Ödenmiş Giderler
1.195.318 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.195.318 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28.127.645 29.611.431
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
102.460.824 87.888.546
TOPLAM VARLIKLAR
260.240.387 236.697.246
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.891.549 29.608.121
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
56.891.549 29.608.121
Banka Kredileri
53.792.400 28.945.061
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.099.149 663.060
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.661.586 11.177.546
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17.661.586 11.177.546
Banka Kredileri
17.661.586 11.177.546
Diğer Finansal Yükümlülükler
114.487 65.999
Ticari Borçlar
22.242.652 48.672.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
22.242.652 48.672.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.204.548 1.041.660
Diğer Borçlar
330.835 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
327.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.835 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.875.209 9.662.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.875.209 9.662.232
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
426.851 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.934.026 2.854.877
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
302.229 0
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6.631.797 2.854.877
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
364.730 986.477
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
364.730 986.477
ARA TOPLAM
113.046.473 104.069.857
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
113.046.473 104.069.857
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.070.110 14.823.306
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
15.070.110 14.823.306
Banka Kredileri
4.000.857 8.166.666
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
11.069.253 6.656.640
Ticari Borçlar
1.016.068 637.266
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.016.068 637.266
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.263.472 14.552.700
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10.263.472 14.552.700
Uzun Vadeli Karşılıklar
733.474 203.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
733.474 203.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
27.083.124 30.216.408
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
140.129.597 134.286.265
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
120.110.790 102.410.981
Ödenmiş Sermaye
40.000.000 40.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
3.091.593 2.894.365
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-272.406 -131.815
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-272.406 -131.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-272.406 -131.815
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.819.884 3.819.884
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
55.828.547 5.834.042
Net Dönem Karı veya Zararı
17.643.172 49.994.505
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
120.110.790 102.410.981
TOPLAM KAYNAKLAR
260.240.387 236.697.246


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
146.900.743 91.957.022 81.162.092 31.577.804
Satışların Maliyeti
-123.742.728 -67.008.989 -71.247.809 -24.699.351
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.158.015 24.948.033 9.914.283 6.878.453
BRÜT KAR (ZARAR)
23.158.015 24.948.033 9.914.283 6.878.453
Genel Yönetim Giderleri
-15.120.270 -12.681.540 -3.705.669 -5.791.851
Pazarlama Giderleri
-3.284.024 -4.549.127 -1.171.345 -1.398.086
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
38.150.481 14.823.944 8.933.156 5.308.715
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-17.109.460 -3.040.932 -1.983.861 -278.843
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.794.742 19.500.378 11.986.564 4.718.388
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 228.258 0 220.630
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -87.736 0 -17.469
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
25.794.742 19.640.900 11.986.564 4.921.549
Finansman Gelirleri
2.360.020 2.689.053 1.042.747 759.546
Finansman Giderleri
-8.551.291 -4.069.511 -3.890.287 -1.771.458
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.603.471 18.260.442 9.139.024 3.909.637
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.960.299 861.760 -1.765.379 123.732
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-426.851 -38.675 -394.857 -21.376
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.533.448 900.435 -1.370.522 145.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
17.643.172 19.122.202 7.373.645 4.033.369
DÖNEM KARI (ZARARI)
17.643.172 19.122.202 7.373.645 4.033.369
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.643.172 19.122.202 7.373.645 4.033.369
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-140.591 117.963 -265.364 96.992
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-140.591 117.963 -265.364 96.992
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
46.864 -29.490 66.341 -24.247
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-187.455 147.453 -331.705 121.239
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-140.591 117.963 -265.364 96.992
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.502.581 19.240.165 7.108.281 4.130.361
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.502.581 19.240.165 7.108.281 4.130.361http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1216425


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.