KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

16.02.2022 - 18:53
KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.492.302 3.933.212
Dönem Karı (Zararı)
14.696.191 8.667.993
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56 14.696.191 8.667.993
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.700.519 1.445.746
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21,48 610.863 675.201
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
48.054 380.844
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 48.054 380.844
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-381.762 398.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 100.736 -9.441
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
31 424.130 240.331
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
31 -906.628 167.771
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
306 -3.021
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 11.217 3.759
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -10.911 -6.780
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 2.524.551 986.917
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 -101.493 -992.856
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-22.926.412 -5.939.063
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -21.262.165 -473.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -64.405 1.117.013
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -4.539.207 44.248
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -2.582.208 120.792
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 5.872.446 -251.993
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 149.383 -1.146.976
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -5.326.438
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
28 665.460 68.730
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.165.716 -90.869
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-5.529.702 4.174.676
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
30 -366.616 -62.137
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.595.984 -179.327
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.041.477 5.574.047
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 662.925
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 0 1.327.221
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21,22 93.427 3.446.661
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21,22 -5.134.904 -11.275
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 148.515
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-225.460 27.158.470
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 27.647.630
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.232 0
Kredilerden Nakit Girişleri
22,23,25 16.232 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -7.286
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22,23,25 0 -7.286
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-241.692 -481.874
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.759.239 36.665.729
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-12.759.239 36.665.729
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 36.714.088 48.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 23.954.849 36.714.088


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456
Diğer Düzeltmeler
-176.800 -176.800 -176.800
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.396.165 -202.928 1.331.656 1.331.656
Transferler
2.844.643 -3.047.571 202.928
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34,53,57 -39.053 8.667.993 8.628.940 8.628.940
Dönem Karı (Zararı)
8.667.993 8.667.993 8.667.993
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-39.053 -39.053 -39.053
Sermaye Arttırımı
27.647.630 27.647.630 27.647.630
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -128.258 2.864.600 -16.443.736 8.667.993 37.608.226 37.608.226
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 2.647.627 -128.258 2.864.600 -16.443.736 8.667.993 37.608.226 37.608.226
Transferler
246.738 8.421.255 -8.667.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
34,53,57 -117.376 14.696.191 14.578.815 14.578.815
Dönem Karı (Zararı)
14.696.191 14.696.191 14.696.191
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-117.376 -117.376 -117.376
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 -245.634 2.864.600 -8.022.481 14.696.191 52.187.041 52.187.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 23.954.849 36.714.088
Ticari Alacaklar
21.015.378 336.373
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 0 4.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 21.015.378 332.060
Diğer Alacaklar
145.891 81.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 145.891 81.486
Stoklar
13 4.571.302 32.095
Peşin Ödenmiş Giderler
15 2.768.499 186.291
Diğer Dönen Varlıklar
17 1.423.275 157.094
ARA TOPLAM
53.879.194 37.507.427
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
53.879.194 37.507.427
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
21 2.190.315 254.276
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.305.160 1.059.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 4.615.833 1.765.475
Şerefiye
37 436.473 436.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 4.179.360 1.329.002
Ertelenmiş Vergi Varlığı
55 551.199 717.320
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.662.507 3.796.724
TOPLAM VARLIKLAR
62.541.701 41.304.151
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 749.209 409.205
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
749.209 409.205
Banka Kredileri
16.232 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
732.977 409.205
Ticari Borçlar
6.128.205 244.542
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 6.128.205 244.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 409.641 260.258
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 985.705 320.245
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 1.375.839 642.736
Kısa Vadeli Karşılıklar
164.650 647.148
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 164.650 647.148
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
34 35.311 203.135
ARA TOPLAM
9.848.560 2.727.269
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.848.560 2.727.269
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 455.795 791.984
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
455.795 791.984
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
455.795 791.984
Uzun Vadeli Karşılıklar
50.305 169.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 50.305 169.465
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
34 0 7.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
506.100 968.656
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.354.660 3.695.925
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
52.187.041 37.608.226
Ödenmiş Sermaye
34 40.000.000 40.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.894.365 2.647.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-245.634 -128.258
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-245.634 -128.258
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-245.634 -128.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 2.864.600 2.864.600
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 -8.022.481 -16.443.736
Net Dönem Karı veya Zararı
57 14.696.191 8.667.993
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
52.187.041 37.608.226
TOPLAM KAYNAKLAR
62.541.701 41.304.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
45 29.229.424 2.394.744
Satışların Maliyeti
46 -19.554.281 -1.453.657
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.675.143 941.087
BRÜT KAR (ZARAR)
9.675.143 941.087
Genel Yönetim Giderleri
48 -3.619.315 -2.347.171
Pazarlama Giderleri
48 -611.029 -12.213
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
50 7.432.937 3.704.685
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
50 -1.241.009 -1.107.363
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
11.636.727 1.179.025
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 5.640.476 8.719.151
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
25 -23.186 -48.339
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.254.017 9.849.837
Finansman Gelirleri
52 0 9.156
Finansman Giderleri
52 -33.275 -204.083
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
17.220.742 9.654.910
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.524.551 -986.917
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
55 -2.329.086 -822.578
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
55 -195.465 -164.339
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
14.696.191 8.667.993
DÖNEM KARI (ZARARI)
14.696.191 8.667.993
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
57 14.696.191 8.667.993
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 57 0,36740000 0,70170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-117.376 -39.053
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53 -146.720 -48.816
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
29.344 9.763
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
53 29.344 9.763
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-117.376 -39.053
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
14.578.815 8.628.940
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
14.578.815 8.628.940http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002186


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.