KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 - 19:32
KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -89.205 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456
Diğer Düzeltmeler
-176.800 -176.800 -176.800
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.396.165 -202.928 1.331.656 1.331.656
Transferler
-202.928 202.928
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35 57.191 -540.271 -483.080 -483.080
Dönem Karı (Zararı)
-540.271 -540.271 -540.271
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
57.191 57.191 57.191
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -32.014 19.957 -13.599.093 -540.271 848.576 848.576
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 2.647.627 -128.258 2.864.600 -16.443.736 8.667.993 37.608.226 37.608.226
Transferler
246.738 8.421.255 -8.667.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35 28.490 1.069.848 1.098.338 1.098.338
Dönem Karı (Zararı)
1.069.848 1.069.848 1.069.848
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
28.490 28.490 28.490
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 2.894.365 -99.768 2.864.600 -8.022.481 1.069.848 38.706.564 38.706.564


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
196.437 12.409
Dönem Karı (Zararı)
1.069.848 -540.271
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
57 1.069.848 -540.271
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
621.730 -15.215
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21,22 132.018 78.123
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
101.819 95.388
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 101.819 95.388
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.722 -795
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 4.616 14.550
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -6.338 -15.345
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
55 389.615 -13.621
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
51 0 -174.310
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-785.348 579.449
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -52.397 84.988
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -161.095 617.367
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -8.235 30.808
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -44.925 60.735
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 48.026 478.226
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 -89.693 149.178
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 12.000 -968.785
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
28 82.919 262.920
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-571.948 -135.988
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
906.230 23.963
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
30 -62.137 -11.554
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-647.656 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 153.096
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21,22 0 153.096
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.009 -153.158
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
499 10.416
Kredilerden Nakit Girişleri
23,24,25 499 10.416
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -38.051
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
23,24,25 0 -38.051
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-114.508 -125.523
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.428 12.347
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
82.428 12.347
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 36.714.088 48.359
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 36.796.516 60.706


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 36.796.516 36.714.088
Ticari Alacaklar
9 395.108 336.373
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.504 4.313
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
390.604 332.060
Diğer Alacaklar
11 651.570 81.486
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 651.570 81.486
Stoklar
13 40.330 32.095
Peşin Ödenmiş Giderler
15 231.216 186.291
Diğer Dönen Varlıklar
17 172.516 157.094
ARA TOPLAM
38.287.256 37.507.427
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.287.256 37.507.427
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
8 49.646 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
49.646 0
Maddi Duran Varlıklar
21 223.029 254.276
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 962.981 1.059.653
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.761.376 1.765.475
Şerefiye
3,37 436.473 436.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 1.324.903 1.329.002
Ertelenmiş Vergi Varlığı
55 616.820 717.320
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.613.852 3.796.724
TOPLAM VARLIKLAR
41.901.108 41.304.151
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
278.296 409.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
278.296 409.205
Banka Kredileri
23 499 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 277.797 409.205
Ticari Borçlar
297.184 244.542
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 297.184 244.542
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 170.565 260.258
Diğer Borçlar
12.000 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 12.000 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 403.164 320.245
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 279.448 642.736
Kısa Vadeli Karşılıklar
647.148 647.148
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 647.148 647.148
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 143.395 203.135
ARA TOPLAM
2.231.200 2.727.269
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.231.200 2.727.269
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 789.809 791.984
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
789.809 791.984
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
789.809 791.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
31 173.535 169.465
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
33 0 7.207
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
963.344 968.656
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.194.544 3.695.925
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
38.706.564 37.608.226
Ödenmiş Sermaye
34 40.000.000 40.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34 2.894.365 2.647.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-99.768 -128.258
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-99.768 -128.258
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -99.768 -128.258
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 2.864.600 2.864.600
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 -8.022.481 -16.443.736
Net Dönem Karı veya Zararı
57 1.069.848 8.667.993
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
38.706.564 37.608.226
TOPLAM KAYNAKLAR
41.901.108 41.304.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
45 480.393 530.165
Satışların Maliyeti
46 -166.682 -637.835
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
313.711 -107.670
BRÜT KAR (ZARAR)
313.711 -107.670
Genel Yönetim Giderleri
48 -617.590 -730.405
Pazarlama Giderleri
48 -7.547 -1.450
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
50 200.508 421.481
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
50 -13.739 -67.804
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-124.657 -485.848
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
51 1.668.410 174.310
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.543.753 -311.538
Finansman Giderleri
52 -84.290 -242.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.459.463 -553.892
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-389.615 13.621
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
55 -284.367 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
55 -105.248 13.621
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.069.848 -540.271
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.069.848 -540.271
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.069.848 -540.271
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 57 0,02670000 -0,04390000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
28.490 57.191
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53 35.612 73.321
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.122 -16.130
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
53 -7.122 -16.130
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.490 57.191
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.098.338 -483.080
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.098.338 -483.080http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936014


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.443 Değişim: -0,80% Hacim : 16.678 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.432 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5614 Değişim: 0,05%
Düşük 8,5509 16.06.2021 Yüksek 8,5636
Açılış: 8,5574
10,3848 Değişim: 0,02%
Düşük 10,3743 16.06.2021 Yüksek 10,3897
Açılış: 10,3823
510,62 Değişim: -0,17%
Düşük 510,43 16.06.2021 Yüksek 511,92
Açılış: 511,47
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.