KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2020 - 18:11
KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427
Transferler
-4.415.341 4.415.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35 22.253 810.023 832.276 832.276
Dönem Karı (Zararı)
810.023 810.023 810.023
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.253 22.253 22.253
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -63.909 19.957 -13.219.365 810.023 2.546.703 2.546.703
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456
Diğer Düzeltmeler
-176.800 -176.800 -176.800
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.396.165 -202.928 1.331.656 1.331.656
Transferler
2.844.643 -3.047.571 202.928
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35 411.580 49.942 5.238.555 5.700.077 5.700.077
Dönem Karı (Zararı)
5.238.555 5.238.555 5.238.555
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
411.580 49.942 3.679.253 461.522
Sermaye Arttırımı
13.405.924 13.405.924 13.405.924
Dönem Sonu Bakiyeler
25.758.294 2.647.627 411.580 -39.263 2.864.600 -16.443.736 5.238.555 20.437.657 20.437.657


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.209.062 -1.952.401
Dönem Karı (Zararı)
5.238.555 810.023
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
57 5.238.555 810.023
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
603.061 -617.734
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21,22 145.173 242.147
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 253.919
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 253.919
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
100.805 -433.361
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 121.912 106.489
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 -21.107 -480.150
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -59.700
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.063 -43.637
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 3.508 27.237
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -5.571 -70.874
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
55 443.744 -288.411
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
51 -84.598 -348.391
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.570.227 -2.144.690
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -993 -261.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 568.847 -780.274
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -15 123.709
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -67.650 -313.677
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -135.968 76.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 320.153 471.635
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -5.326.438 -1.138.780
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
28 529.490 -93.378
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
542.347 -229.726
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.271.389 -1.952.401
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
30 -62.137 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-190 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.402.502 2.830.938
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 662.925 -1.099.398
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
1.327.221 3.544.350
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21,22 423.631 24.754
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21,22 -11.275 -10.055
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 371.287
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
12.991.876 -868.129
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.405.924 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.929 54.201
Kredilerden Nakit Girişleri
23,24,25 3.929 54.201
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.286 -568.922
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
23,24,25 -7.286 -568.922
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-410.691 -353.408
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.603.440 10.408
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
17.603.440 10.408
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 48.359 33.686
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 17.651.799 44.094


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 17.651.799 48.359
Ticari Alacaklar
243.431 236.867
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.355 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
239.076 236.867
Diğer Alacaklar
220.663 789.510
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 29.374 669.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 191.289 120.239
Stoklar
13 76.358 76.343
Peşin Ödenmiş Giderler
15 374.733 307.083
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 705 516
Diğer Dönen Varlıklar
17 145.317 116.380
ARA TOPLAM
18.713.006 1.575.058
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
54 148.515 148.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.861.521 1.723.573
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 0 1.327.221
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 0 3.400.000
Maddi Duran Varlıklar
21 3.951.389 752.957
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.173.525 1.780.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.769.658 2.447.409
Şerefiye
3,37 436.473 1.099.398
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 1.333.185 1.348.011
Ertelenmiş Vergi Varlığı
55 414.065 822.028
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
7.308.637 10.530.412
TOPLAM VARLIKLAR
26.170.158 12.253.985
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
307.304 434.790
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
307.304 434.790
Banka Kredileri
23 3.929 7.286
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 303.375 427.504
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 30.765
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 30.765
Ticari Borçlar
360.316 492.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 360.316 492.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.727.387 1.407.234
Diğer Borçlar
0 5.326.438
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 0 4.646.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 680.174
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 781.005 251.515
Kısa Vadeli Karşılıklar
217.939 239.046
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 217.939 239.046
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 915.546 843.982
ARA TOPLAM
4.309.497 9.026.546
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.309.497 9.026.546
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 1.056.545 1.465.526
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.056.545 1.465.526
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.056.545 1.465.526
Uzun Vadeli Karşılıklar
187.974 192.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 187.974 192.227
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
55 116.087 0
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
33 62.398 61.230
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.423.004 1.718.983
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.732.501 10.745.529
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.437.657 1.508.456
Ödenmiş Sermaye
34 25.758.294 12.352.370
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34 2.647.627 2.647.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
372.317 -89.205
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
372.317 -89.205
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -39.263 -89.205
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
411.580 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 2.864.600 19.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 -16.443.736 -13.219.365
Net Dönem Karı veya Zararı
57 5.238.555 -202.928
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.437.657 1.508.456
TOPLAM KAYNAKLAR
26.170.158 12.253.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
45 1.415.525 3.051.760 502.381 697.058
Satışların Maliyeti
46 -1.228.505 -2.290.629 -377.835 -541.071
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
187.020 761.131 124.546 155.987
BRÜT KAR (ZARAR)
187.020 761.131 124.546 155.987
Genel Yönetim Giderleri
48 -1.688.129 -1.692.380 -465.239 -591.200
Pazarlama Giderleri
48 -6.600 -3.632 -5.150 10.072
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
50 1.309.681 942.011 175.666 39.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
50 -151.854 -1.022.744 32.432 173.207
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-349.882 -1.015.614 -137.745 -212.720
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
51 6.402.562 3.987.595 6.317.965 383.191
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
51 -48.339 -1.679.154 -48.339 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
6.004.341 1.292.827 6.131.881 170.471
Finansman Gelirleri
52 0 434.997 0 186.102
Finansman Giderleri
52 -322.042 -1.206.212 -58.542 -364.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.682.299 521.612 6.073.339 -8.073
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-443.744 288.411 -434.061 -14.758
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
55 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
55 -443.744 288.411 -434.061 -14.758
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.238.555 810.023 5.639.278 -22.831
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.238.555 810.023 5.639.278 -22.831
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.238.555 810.023 5.639.278 -22.831
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 57 0,42550000 0,06560000 0,45810000 -0,00190000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
461.522 22.253 408.363 -20.076
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
53 527.667 0 527.667 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53 64.028 28.530 -4.125 -25.738
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-130.173 -6.277 -115.179 5.662
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
53 -14.086 -6.277 908 5.662
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
53 -116.087 0 -116.087 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
461.522 22.253 408.363 -20.076
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.700.077 832.276 6.047.641 -42.907
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
5.700.077 832.276 6.047.641 -42.907http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886197


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.014 Değişim: -1,36% Hacim : 47.791 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.984 20.01.2022 Yüksek 2.066
Açılış: 2.056
13,3073 Değişim: -0,88%
Düşük 13,2648 20.01.2022 Yüksek 13,5544
Açılış: 13,425
15,1071 Değişim: -0,90%
Düşük 15,0672 20.01.2022 Yüksek 15,4077
Açılış: 15,2436
789,01 Değişim: -0,85%
Düşük 783,58 20.01.2022 Yüksek 802,08
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.