KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

19.08.2020 - 20:27
KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427
Transferler
-4.415.341 4.415.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35 42.329 832.854 875.183 875.183
Dönem Karı (Zararı)
832.854 832.854 832.854
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
42.329 42.329 42.329
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -43.833 19.957 -13.219.365 832.854 2.589.610 2.589.610
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456
Transferler
-202.928 202.928
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35 53.159 -374.204 -321.045 -321.045
Dönem Karı (Zararı)
-374.204 -374.204 -374.204
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
53.159 53.159 53.159
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -36.046 19.957 -13.422.293 -374.204 1.187.411 1.187.411


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-727.390 -2.989.278
Dönem Karı (Zararı)
-374.204 832.854
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
57 -374.204 832.854
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
150.413 202.052
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21,48,49 111.173 162.677
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -112.040
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -112.040
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
104.588 574.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 125.695 94.045
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 -21.107 480.150
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.086 -119.611
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 8.371 -21.619
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -6.285 -97.992
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
55 17.163 -303.169
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
51 -84.597 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-441.462 -4.024.184
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 33.627 8.280
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 617.505 -1.632.619
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 41.139 94.945
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -72.874 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -128.622 -92.184
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 186.842 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -1.838.305 -1.902.056
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
28 342.267 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
376.959 -500.550
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-665.253 -2.989.278
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
30 -62.137 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
999.797 3.537.731
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 662.925 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 3.544.350
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21,22 348.147 3.436
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21,22 -11.275 -10.055
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-263.543 -560.250
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 118.107
Kredilerden Nakit Girişleri
22,23,25 0 118.107
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.286 -444.835
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22,23,25 -7.286 -444.835
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-256.257 -233.522
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.864 -11.797
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
8.864 -11.797
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
48.359 33.686
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
57.223 21.889


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 57.223 48.359
Ticari Alacaklar
209.525 236.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
209.525 236.867
Diğer Alacaklar
172.005 789.510
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 669.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 172.005 120.239
Stoklar
13 35.204 76.343
Peşin Ödenmiş Giderler
15 379.957 307.083
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 516 516
Diğer Dönen Varlıklar
17 137.950 116.380
ARA TOPLAM
992.380 1.575.058
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
54 148.515 148.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.140.895 1.723.573
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.327.221 1.327.221
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.400.000 3.400.000
Maddi Duran Varlıklar
21 339.038 752.957
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.285.516 1.780.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.774.307 2.447.409
Şerefiye
3,37 436.473 1.099.398
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 1.337.834 1.348.011
Ertelenmiş Vergi Varlığı
55 789.871 822.028
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
8.915.953 10.530.412
TOPLAM VARLIKLAR
10.056.848 12.253.985
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
347.368 434.790
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
347.368 434.790
Banka Kredileri
23 0 7.286
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
23 347.368 427.504
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 0 30.765
Ticari Borçlar
372.525 492.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 372.525 492.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.594.076 1.407.234
Diğer Borçlar
3.488.133 5.326.438
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.488.133 4.646.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 0 680.174
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 593.782 251.515
Kısa Vadeli Karşılıklar
217.940 239.046
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 217.940 239.046
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 886.083 843.982
ARA TOPLAM
7.499.907 9.026.546
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.499.907 9.026.546
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 1.118.198 1.465.526
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.118.198 1.465.526
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.118.198 1.465.526
Uzun Vadeli Karşılıklar
187.632 192.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 187.632 192.227
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
33 63.700 61.230
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.369.530 1.718.983
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.869.437 10.745.529
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.187.411 1.508.456
Ödenmiş Sermaye
34 12.352.370 12.352.370
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34 2.647.627 2.647.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-36.046 -89.205
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-36.046 -89.205
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -36.046 -89.205
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 19.957 19.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 -13.422.293 -13.219.365
Net Dönem Karı veya Zararı
57 -374.204 -202.928
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.187.411 1.508.456
TOPLAM KAYNAKLAR
10.056.848 12.253.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
45 913.144 2.354.702 382.979 1.214.728
Satışların Maliyeti
46 -850.670 -1.749.558 -343.770 -965.502
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
62.474 605.144 39.209 249.226
BRÜT KAR (ZARAR)
62.474 605.144 39.209 249.226
Genel Yönetim Giderleri
48 -1.188.891 -1.101.180 -475.486 -521.565
Pazarlama Giderleri
48 -1.450 -13.704 130.935 20.354
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
50 1.065.015 902.797 690.906 120.368
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
50 -184.286 -1.195.951 -116.482 -226.094
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-247.138 -802.894 269.082 -357.711
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
51 153.597 3.604.404 -2.079.783 3.564.624
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
51 0 -1.679.154 0 -1.679.154
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-93.541 1.122.356 -1.810.701 1.527.759
Finansman Gelirleri
52 0 248.895 0 222.106
Finansman Giderleri
52 -263.500 -841.566 -21.146 -413.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-357.041 529.685 -1.831.847 1.336.318
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-17.163 303.169 194.243 240.114
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
55 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
55 -17.163 303.169 194.243 240.114
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-374.204 832.854 -1.637.604 1.576.432
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-374.204 832.854 -1.637.604 1.576.432
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-374.204 832.854 -1.637.604 1.576.432
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 57 -0,03040000 0,06750000 -0,13300000 0,12800000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
53.159 42.329 -4.032 68.470
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53 68.153 54.268 -5.168 87.782
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
53 -14.994 -11.939 1.136 -19.312
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.159 42.329 -4.032 68.470
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-321.045 875.183 -1.641.636 1.644.902
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-321.045 875.183 -1.641.636 1.644.902http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870166


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.