KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

13.05.2020 - 18:10
KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427
Transferler
-4.415.341 4.415.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35 -26.141 -743.578 -769.719 -769.719
Dönem Karı (Zararı)
-743.578 -743.578 -743.578
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-26.141 -26.141 -26.141
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -112.303 19.957 -13.219.365 -743.578 944.708 944.708
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456
Transferler
-202.928 202.928
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
35 57.191 1.263.400 1.320.591 1.320.591
Dönem Karı (Zararı)
1.263.400 1.263.400 1.263.400
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
57.191 57.191 57.191
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -32.014 19.957 -13.422.293 1.263.400 2.829.047 2.829.047


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.024.108 515.842
Dönem Karı (Zararı)
1.263.400 -743.578
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
57 1.263.400 -743.578
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
277.764 510.938
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21,48 146.074 82.117
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -48.567
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 0 -48.567
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
95.388 545.550
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 95.388 65.400
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 0 480.150
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-795 -5.107
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 14.550 -21.619
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -15.345 16.512
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
55 211.406 -63.055
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
51 -174.309 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
494.498 748.482
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 84.988 -220.076
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 617.367 1.133.412
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 30.808 -19.417
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 60.735 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 478.226 -157.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 149.178 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -968.785 644.951
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
28 262.920 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-220.939 -633.113
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.035.662 515.842
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
30 -11.554 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.858.603 -6.641
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 -2.011.699 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 153.096 3.414
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 0 -10.055
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-153.158 -504.815
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.416 145.546
Kredilerden Nakit Girişleri
22,23,25 10.416 145.546
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.051 -494.289
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22,23,25 -38.051 -494.289
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-125.523 -156.072
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.347 4.386
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
12.347 4.386
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 48.359 33.686
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 60.706 38.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 60.706 48.359
Ticari Alacaklar
167.224 236.867
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 167.224 236.867
Diğer Alacaklar
172.143 789.510
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 0 669.271
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 172.143 120.239
Stoklar
13 45.535 76.343
Peşin Ödenmiş Giderler
15 246.348 307.083
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 516 516
Diğer Dönen Varlıklar
17 125.789 116.380
ARA TOPLAM
818.261 1.575.058
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
54 148.515 148.515
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
966.776 1.723.573
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 3.338.920 1.327.221
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.400.000 3.400.000
Maddi Duran Varlıklar
20 543.826 752.957
Kullanım Hakkı Varlıkları
1.695.846 1.780.797
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 2.442.321 2.447.409
Şerefiye
3 1.099.398 1.099.398
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.342.923 1.348.011
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 594.492 822.028
Diğer Duran Varlıklar
19 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.015.405 10.530.412
TOPLAM VARLIKLAR
12.982.181 12.253.985
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 452.439 434.790
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
452.439 434.790
Banka Kredileri
10.416 7.286
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
442.023 427.504
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 0 30.765
Ticari Borçlar
466.586 492.776
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 466.586 492.776
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 1.556.412 1.407.234
Diğer Borçlar
4.357.653 5.326.438
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 4.357.603 4.646.264
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 50 680.174
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 514.435 251.515
Kısa Vadeli Karşılıklar
239.046 239.046
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 239.046 239.046
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 858.308 843.982
ARA TOPLAM
8.444.879 9.026.546
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.444.879 9.026.546
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 1.450.923 1.465.526
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.450.923 1.465.526
Banka Kredileri
25 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.450.923 1.465.526
Uzun Vadeli Karşılıklar
202.740 192.227
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
30 202.740 192.227
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 54.592 61.230
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.708.255 1.718.983
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.153.134 10.745.529
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.829.047 1.508.456
Ödenmiş Sermaye
12.352.370 12.352.370
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.647.627 2.647.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.014 -89.205
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.014 -89.205
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.014 -89.205
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 19.957 19.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -13.422.293 -13.219.365
Net Dönem Karı veya Zararı
57 1.263.400 -202.928
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.829.047 1.508.456
TOPLAM KAYNAKLAR
12.982.181 12.253.985


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
45 530.165 1.139.974
Satışların Maliyeti
46 -506.900 -784.056
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
23.265 355.918
BRÜT KAR (ZARAR)
23.265 355.918
Genel Yönetim Giderleri
48 -713.405 -579.615
Pazarlama Giderleri
48 -132.385 -34.058
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
50 374.109 782.429
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
50 -67.804 -969.857
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-516.220 -445.183
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 2.233.380 39.780
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.717.160 -405.403
Finansman Gelirleri
52 0 26.789
Finansman Giderleri
52 -242.354 -428.019
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.474.806 -806.633
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-211.406 63.055
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
55 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
55 -211.406 63.055
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.263.400 -743.578
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.263.400 -743.578
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
57 1.263.400 -743.578
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 57 0,10260000 -0,06050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
57.191 -26.141
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
53 73.321 -33.514
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.130 7.373
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
53 -16.130 7.373
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.191 -26.141
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.320.591 -769.719
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.320.591 -769.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844772


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.