KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2020 - 20:31
KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.625.000 -70.693 7.297.689 19.957 -6.063.057 -2.716.352 10.092.544 10.092.544
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.6 -24.615 -24.615 -24.615
Transferler
-2.716.352 2.716.352
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33,52,56 -15.469 -7.297.689 -4.415.341 -11.728.499 -11.728.499
Dönem Karı (Zararı)
-4.415.341 -4.415.341 -4.415.341
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.469 -7.297.689 -7.313.158 -7.313.158
Sermaye Arttırımı
727.370 2.647.627 3.374.997 3.374.997
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -86.162 19.957 -8.804.024 -4.415.341 1.714.427 1.714.427
Transferler
-4.415.341 4.415.341
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33,52,56 -3.043 -202.928 -205.971 -205.971
Dönem Karı (Zararı)
-202.928 -202.928 -202.928
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.043 -3.043 -3.043
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -89.205 19.957 -13.219.365 -202.928 1.508.456 1.508.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-314.279 -485.151
Dönem Karı (Zararı)
-202.928 -4.415.341
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
57 -202.928 -4.415.341
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-710.599 325.774
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
21,22 242.147 305.323
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
259.352 351.497
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50 260.574 350.275
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.222 1.222
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-460.986 24.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
27 78.864 46.330
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
50 -480.150 -21.668
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
50 -59.700 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.611 -11.791
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 13.807 -23.420
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -6.196 11.629
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
55 -316.852 -343.917
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-441.871 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
610.802 3.624.311
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -92.458 -79.410
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 1.436.001 -2.192.019
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 107.834 -35.175
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 16.433 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 2.238.868 -723.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 600.559 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -4.935.720 5.436.480
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
29 -106.988 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.346.273 1.217.630
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-302.725 -465.256
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
27 -11.554 -19.895
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.830.937 -1.933.141
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
37 -1.099.398 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 3.544.350 -1.583.308
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
21,22 24.753 4.726
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
21,22 -10.055 -354.559
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
54 371.287 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.501.985 2.169.398
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.374.997
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.286 359.059
Kredilerden Nakit Girişleri
23 7.286 359.059
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.035.977 -1.564.658
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
23 -2.035.977 -1.564.658
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-473.294 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.673 -248.894
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.673 -248.894
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 33.686 282.580
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 48.359 33.686


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 48.359 33.686
Finansal Yatırımlar
0 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
30 0 0
Ticari Alacaklar
236.867 398.787
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6,7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 236.867 398.787
Diğer Alacaklar
789.510 1.539.306
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 669.271 921.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 120.239 617.350
Stoklar
13 76.343 182.955
Peşin Ödenmiş Giderler
15 307.083 323.516
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 516 516
Diğer Dönen Varlıklar
17 116.380 67.457
ARA TOPLAM
1.575.058 2.546.223
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
54 148.515 519.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.723.573 3.066.025
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 1.327.221 4.871.571
Ticari Alacaklar
9 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
35 0 0
Diğer Alacaklar
0 686.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 686.205
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.400.000 3.400.000
Maddi Duran Varlıklar
20 752.957 1.112.703
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 1.780.797 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 2.447.409 1.372.890
Şerefiye
3 1.099.398 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
22 1.348.011 1.372.890
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 822.028 729.215
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.530.412 12.172.584
TOPLAM VARLIKLAR
12.253.985 15.238.609
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
23 434.790 547.289
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
434.790 547.289
Banka Kredileri
7.286 547.289
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
427.504 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 30.765 961.048
Ticari Borçlar
9 492.776 776.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 10.371
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 492.776 765.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 1.407.234 806.675
Diğer Borçlar
5.326.438 7.726.180
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 4.646.264 7.726.180
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 680.174 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
29 251.515 358.503
Kısa Vadeli Karşılıklar
239.046 778.896
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 239.046 778.896
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 843.982 506.359
ARA TOPLAM
9.026.546 12.461.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.026.546 12.461.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 1.465.526 527.640
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.465.526 527.640
Banka Kredileri
26 0 527.640
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.465.526 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
192.227 121.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 192.227 121.015
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
55 0 227.285
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
33 61.230 187.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.718.983 1.063.153
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
10.745.529 13.524.182
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.508.456 1.714.427
Ödenmiş Sermaye
34 12.352.370 12.352.370
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
34 2.647.627 2.647.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -89.205 -86.162
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-89.205 -86.162
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
34 -89.205 -86.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 19.957 19.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 -13.219.365 -8.804.024
Net Dönem Karı veya Zararı
56 -202.928 -4.415.341
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.508.456 1.714.427
TOPLAM KAYNAKLAR
12.253.985 15.238.609


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
45 4.014.484 5.201.762
Satışların Maliyeti
46 -2.897.973 -3.019.121
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.116.511 2.182.641
BRÜT KAR (ZARAR)
1.116.511 2.182.641
Genel Yönetim Giderleri
48 -2.257.279 -2.553.898
Pazarlama Giderleri
48 -9.483 -165.311
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
50 1.272.375 254.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
50 -1.949.242 -1.444.065
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.827.118 -1.726.357
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
51 4.115.875 128.598
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
51 -1.745.650 -1.936.274
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
543.107 -3.534.033
Finansman Gelirleri
52 47.825 105.576
Finansman Giderleri
52 -1.110.712 -1.330.801
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-519.780 -4.759.258
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
316.852 343.917
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
55 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
55 316.852 343.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-202.928 -4.415.341
DÖNEM KARI (ZARARI)
-202.928 -4.415.341
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
57 -202.928 -4.415.341
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 57 -0,01650000 -0,35990000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.044 -15.469
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 -3.902 -19.832
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
858 4.363
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 858 4.363
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -7.297.689
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -8.199.650
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
52 0 -8.199.650
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 0 901.961
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.044 -7.313.158
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-205.972 -11.728.499
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-205.972 -11.728.499http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826587


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,80% Hacim : 11.999 Mio.TL Son veri saati : 17:37
Düşük 1.394 22.06.2021 Yüksek 1.411
Açılış: 1.403
8,6613 Değişim: -1,24%
Düşük 8,6570 22.06.2021 Yüksek 8,7984
Açılış: 8,77
10,3119 Değişim: -1,39%
Düşük 10,3108 22.06.2021 Yüksek 10,4853
Açılış: 10,4571
495,97 Değişim: -1,36%
Düşük 494,49 22.06.2021 Yüksek 506,03
Açılış: 502,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.