KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2019 - 14:51
KAP ***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ETILR*** ETİLER GIDA VE TİCARİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11.625.000 -70.693 7.297.689 19.957 -6.063.057 -2.716.352 10.092.544 10.092.544
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2.6 -24.615 -24.615 -24.615
Transferler
-2.716.352 2.716.352
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-767 32.543.836 -1.461.446 -31.081.623 -31.081.623
Dönem Karı (Zararı)
-1.461.446 -1.461.446 -1.461.446
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-767 32.543.836 32.543.069 32.543.069
Sermaye Arttırımı
727.370 2.647.627 3.374.997 3.374.997
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -71.460 39.841.525 19.957 -8.804.024 -1.461.446 44.524.549 44.524.549
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -86.162 11.833.445 19.957 -8.804.024 -2.692.057 15.271.156 15.271.156
Transferler
-2.692.057 2.692.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
33,52,56 22.253 -11.085.100 2.860.726 8.202.121 8.202.121
Dönem Karı (Zararı)
2.860.726 2.860.726 2.860.726
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
22.253 -11.085.100 -11.062.847 -11.062.847
Dönem Sonu Bakiyeler
12.352.370 2.647.627 -63.909 748.345 19.957 -11.496.081 2.860.726 7.069.035 7.069.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-769.609 956.540
Dönem Karı (Zararı)
2.860.726 -1.461.446
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
56 2.860.726 -1.461.446
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
218.401 439.909
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20,21,48 242.147 223.167
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
253.919 253.919
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 253.919 253.919
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
38.671 7.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 118.043 29.586
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
30 -117.661 -21.668
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
30 38.289 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-43.637 -8.844
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
9 27.237 -38.911
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
9 -70.874 30.067
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
54 75.692 -32.540
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
50 -348.391 -3.711
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.837.182 1.986.175
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.319.375 -167.991
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -812.861 -2.743.414
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 103.208 -38.156
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 -313.606 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 120.914 -616.090
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
26 468.388 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -2.104.330 4.668.885
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
28 -76.642 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
97.122 882.941
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-758.055 964.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
30 -11.554 -8.098
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.336.211 -3.846.057
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -914.971 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
8 1.865.197 -3.519.582
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
20,21 24.753 8.417
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20,21 -10.055 -334.892
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
53 371.287 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-514.721 2.658.120
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 3.374.997
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
54.201 847.781
Kredilerden Nakit Girişleri
22,23,25 54.201 847.781
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-568.922 -1.564.658
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
22,23,25 -568.922 -1.564.658
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.881 -231.397
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.881 -231.397
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 33.686 282.580
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 85.567 51.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 85.567 33.686
Ticari Alacaklar
1.535.117 398.787
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.535.117 398.787
Diğer Alacaklar
3.146.837 1.539.306
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.928.388 921.956
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 218.449 617.350
Stoklar
13 82.609 182.955
Peşin Ödenmiş Giderler
15 637.122 323.516
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 516 516
Diğer Dönen Varlıklar
17 152.169 67.457
ARA TOPLAM
5.639.937 2.546.223
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
53 148.515 519.802
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.788.452 3.066.025
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 5.783.486 20.103.850
Diğer Alacaklar
0 686.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 0 686.205
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
19 3.400.000 3.400.000
Maddi Duran Varlıklar
20 964.521 1.112.703
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.268.071 1.372.890
Şerefiye
3,36 914.971 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 1.353.100 1.372.890
Ertelenmiş Vergi Varlığı
28 116.866 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
12.532.944 26.675.648
TOPLAM VARLIKLAR
18.321.396 29.741.673
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
22 102.246 547.289
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23 811.645 961.048
Ticari Borçlar
924.230 776.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 10.371
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 924.230 765.708
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 1.275.063 806.675
Diğer Borçlar
6.114.906 7.726.180
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 5.623.712 7.726.180
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 491.194 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
28 281.861 358.503
Kısa Vadeli Karşılıklar
699.524 778.896
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
30 699.524 778.896
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
32 758.416 506.359
ARA TOPLAM
10.967.891 12.461.029
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.967.891 12.461.029
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
25 0 527.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
30 198.974 121.015
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
54 0 1.173.620
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
32 85.496 187.213
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
284.470 2.009.488
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.252.361 14.470.517
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
7.069.035 15.271.156
Ödenmiş Sermaye
12.352.370 12.352.370
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
2.647.627 2.647.627
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-63.909 -86.162
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.909 -86.162
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.909 -86.162
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
748.345 11.833.445
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
748.345 11.833.445
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
748.345 11.833.445
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
33 19.957 19.957
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
33 -11.496.081 -8.804.024
Net Dönem Karı veya Zararı
56 2.860.726 -2.692.057
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
7.069.035 15.271.156
TOPLAM KAYNAKLAR
18.321.396 29.741.673


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
44 3.026.348 3.943.761 781.649 848.080
Satışların Maliyeti
45 -2.120.492 -2.220.340 -382.505 -687.537
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
905.856 1.723.421 399.144 160.543
BRÜT KAR (ZARAR)
905.856 1.723.421 399.144 160.543
Genel Yönetim Giderleri
48 -1.724.738 -1.954.885 -679.811 -642.977
Pazarlama Giderleri
48 -181.081 -135.529 -167.377 -11.385
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 1.058.110 331.824 155.313 53.167
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -542.594 -817.145 72.131 -321.789
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-484.447 -852.314 -220.600 -762.441
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 3.987.595 97.397 383.191 34.924
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.503.148 -754.917 162.591 -727.517
Finansman Gelirleri
51 434.997 98.221 186.102 94.398
Finansman Giderleri
51 -1.001.727 -837.290 -230.092 -450.629
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.936.418 -1.493.986 118.601 -1.083.748
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-75.692 32.540 -24.012 49.696
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
54 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -75.692 32.540 -24.012 49.696
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.860.726 -1.461.446 94.589 -1.034.052
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.860.726 -1.461.446 94.589 -1.034.052
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.860.726 -1.461.446 94.589 -1.034.052
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 56 -0,33700000 -0,11940000 -0,18670000 -0,08370000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.253 -767 -20.076 3.923
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 28.530 -959 -25.738 4.903
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.277 192 5.662 -980
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -6.277 192 5.662 -980
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.085.099 32.543.836 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-12.455.167 36.566.107 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
52 -12.455.167 36.566.107 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
52 1.370.068 -4.022.271 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.062.846 32.543.069 -20.076 3.923
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.202.120 31.081.623 74.513 -1.030.129
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-8.202.120 31.081.623 74.513 -1.030.129http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795250


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.