KAP ***ESI*** ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

26.02.2019 - 19:53
KAP ***ESI*** ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ESI*** ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 84.112 74.702
Satışların Maliyeti
28 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
84.112 74.702
BRÜT KAR (ZARAR)
84.112 74.702
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -1.359.285 -1.991.853
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 21.003 377.609
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -238 -64.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.254.408 -1.604.384
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.254.408 -1.604.384
Finansman Gelirleri
33 830.314 655.061
Finansman Giderleri
33 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-424.094 -949.323
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-424.094 -949.323
DÖNEM KARI (ZARARI)
-424.094 -949.323
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-424.094 -949.323
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.033.680 2.452.444 -25.738.619 -2.302.480 6.445.025 0 6.445.025
Transferler
27 -2.302.480 2.302.480
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -949.323 -949.323 -949.323
Dönem Karı (Zararı)
-949.323 -949.323 -949.323
Dönem Sonu Bakiyeler
32.033.680 2.452.444 -28.041.099 -949.323 5.495.702 5.495.702
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
32.033.680 2.452.444 -28.041.099 -949.323 5.495.702 5.495.702
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
2..05 1.357.543 0 1.357.543 1.357.543
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
27 32.033.680 2.452.444 -26.683.556 -949.323 6.853.245 6.853.245
Transferler
27 -949.323 949.323
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 -424.094 -424.094 -424.094
Dönem Karı (Zararı)
-424.094 -424.094 -424.094
Dönem Sonu Bakiyeler
32.033.680 2.452.444 -27.632.879 -424.094 6.429.151 6.429.151


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.172.797 -1.969.712
Dönem Karı (Zararı)
-424.094 -949.323
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-424.094 -949.323
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-753.486 -758.972
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 26.391 24.984
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
22,24 33.967 -170.796
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.336 -8.231
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -167.383
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.631 4.818
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -730.789 -613.160
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-730.789 -613.160
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-83.055 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
140.875 283.374
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -11 135.020
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 127.020
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11 8.000
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 113.334 0
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
113.334 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 -3.793 72.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -4.628 30.992
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.387 15.664
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-2.241 15.328
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 0 89.004
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20,22 35.191 -44.444
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
35.191 -44.444
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
782 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.036.705 -1.424.921
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -134.836 -507.882
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 -82.113
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -1.256 45.204
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.503.939 -3.890
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
7 1.516.472 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 -12.533 -3.890
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
640.729 613.160
Alınan Faiz
640.729 613.160
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
971.871 -1.360.442
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
83.055 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.054.926 -1.360.442
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.748.563 7.109.005
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6.803.489 5.748.563


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 -424.094 -949.323
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-424.094 -949.323
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-424.094 -949.323


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 6.893.549 5.748.563
Ticari Alacaklar
10,37 7.434 7.423
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7.434 7.423
Diğer Alacaklar
11,37 7.000 120.334
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 113.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.000 7.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 4.931 1.138
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 95.236 93.980
ARA TOPLAM
7.008.150 5.971.438
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.008.150 5.971.438
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 0 159.711
Diğer Alacaklar
11 6.319 6.319
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.319 6.319
Maddi Duran Varlıklar
18 31.643 32.803
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 17.642 30.340
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.642 30.340
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
55.604 229.173
TOPLAM VARLIKLAR
7.063.754 6.200.611
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10,37 75.828 62.007
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
28.355 30.742
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
47.473 31.265
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 9.655 144.491
Diğer Borçlar
11,37 62.677 27.486
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1 1
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
62.676 27.485
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 462.817 458.818
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12.817 4.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
450.000 454.818
ARA TOPLAM
610.977 692.802
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
610.977 692.802
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24 23.626 12.107
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
23.626 12.107
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.626 12.107
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
634.603 704.909
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 6.429.151 5.495.702
Ödenmiş Sermaye
32.033.680 32.033.680
Sermaye Düzeltme Farkları
2.452.444 2.452.444
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.05 -27.632.879 -28.041.099
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
-424.094 -949.323
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
6.429.151 5.495.702
TOPLAM KAYNAKLAR
7.063.754 6.200.611http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/742489


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,00% Hacim : 12.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 16.09.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,5337 Değişim: 0,09%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,5458
Açılış: 8,5258
10,0512 Değişim: -0,08%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,0708
Açılış: 10,0589
484,01 Değişim: 0,73%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 484,40
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.