KAP ***ESI*** ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.04.2018 - 12:52
KAP ***ESI*** ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***ESI*** ERSTE SECURITIES İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
28 74.702 188.597
Satışların Maliyeti
28 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
74.702 188.597
BRÜT KAR (ZARAR)
74.702 188.597
Genel Yönetim Giderleri
29,30 -1.987.624 -4.573.730
Pazarlama Giderleri
29,30 0 -2.514
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
29 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 990.769 1.871.268
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -64.842 -30.839
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-986.995 -2.547.218
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 252.454
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
32 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
16 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-986.995 -2.294.764
Finansman Gelirleri
33 41.901 0
Finansman Giderleri
33 -4.229 -7.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-949.323 -2.302.480
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
35 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-949.323 -2.302.480
DÖNEM KARI (ZARARI)
-949.323 -2.302.480
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-949.323 -2.302.480
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 32.033.680 2.452.444 -20.077.304 -5.661.315 8.747.505 0 8.747.505
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
27 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
32.033.680 2.452.444 -20.077.304 -5.661.315 8.747.505 0 8.747.505
Transferler
0 0 -5.661.315 5.661.315 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27 0 0 0 -2.302.480 -2.302.480 0 -2.302.480
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 -2.302.480 -2.302.480 0 -2.302.480
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 32.033.680 2.452.444 -25.738.619 -2.302.480 6.445.025 0 6.445.025
Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27 32.033.680 2.452.444 -25.738.619 -2.302.480 6.445.025 0 6.445.025
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
27 0 0 0 0 0 0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
32.033.680 2.452.444 -25.738.619 -2.302.480 6.445.025 0 6.445.025
Transferler
27 0 0 -2.302.480 2.302.480 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -949.323 -949.323 0 -949.323
Dönem Karı (Zararı)
27 0 0 0 -949.323 -949.323 0 -949.323
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 32.033.680 2.452.444 -28.041.099 -949.323 5.495.702 0 5.495.702


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.969.712 -3.090.313
Dönem Karı (Zararı)
-949.323 -2.302.480
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-949.323 -2.302.480
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-758.972 -1.565.279
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18,19 24.984 32.733
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-170.796 -499.487
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 -8.231 13.840
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
22 -167.383 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
22 4.818 -513.327
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
31,33 -613.160 -846.071
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-613.160 -846.087
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 16
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -252.454
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
283.374 12.900
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 135.020 -39.366
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
127.020 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
8.000 -39.366
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 353.104
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
26 72.802 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 30.992 -203.859
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.664 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.328 -203.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
12 89.004 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11,20,22 -44.444 -91.035
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15,25 0 -5.944
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.424.921 -3.854.859
Ödenen Faiz
0 0
Alınan Faiz
0 846.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
24 -507.882 -81.525
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-82.113 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
35 45.204 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.890 872.702
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18,19 -3.890 925.774
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18,19 0 -53.072
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
613.160 0
Alınan Faiz
613.160 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.360.442 -2.217.611
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.360.442 -2.217.611
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 7.109.005 9.326.616
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.748.563 7.109.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017 Önceki Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
27 -949.323 -2.302.480
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-949.323 -2.302.480
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-949.323 -2.302.480


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2017 Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.748.563 7.109.005
Ticari Alacaklar
10 7.423 142.443
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
10,37 7.423 134.443
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
10 0 8.000
Diğer Alacaklar
11 120.334 7.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 113.334 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 7.000 7.000
Peşin Ödenmiş Giderler
15 1.138 187.274
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 93.980 139.184
ARA TOPLAM
5.971.438 7.584.906
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
34 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.971.438 7.584.906
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 159.711 159.712
Diğer Alacaklar
11 6.319 6.319
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
11,37 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 6.319 6.319
Maddi Duran Varlıklar
18 32.803 41.200
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 30.340 43.037
Şerefiye
19 0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 30.340 43.037
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
229.173 250.268
TOPLAM VARLIKLAR
6.200.611 7.835.174
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
10 62.007 31.015
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
10,37 30.742 15.078
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
10 31.265 15.937
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
20 144.491 55.487
Diğer Borçlar
11 27.486 71.930
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
11,37 1 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 27.485 71.930
Kısa Vadeli Karşılıklar
22 458.818 1.150.691
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
22 0 451.195
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
22 458.818 699.496
ARA TOPLAM
692.802 1.309.123
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
0 0
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
692.802 1.309.123
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24 12.107 81.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
24 12.107 81.026
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
24 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.107 81.026
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
704.909 1.390.149
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
27 5.495.702 6.445.025
Ödenmiş Sermaye
32.033.680 32.033.680
Sermaye Düzeltme Farkları
2.452.444 2.452.444
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-28.041.099 -25.738.619
Net Dönem Karı veya Zararı
-949.323 -2.302.480
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.495.702 6.445.025
TOPLAM KAYNAKLAR
6.200.611 7.835.174http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/672437


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: -1,13% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,4249 Değişim: 0,98%
Düşük 7,3038 27.02.2021 Yüksek 7,4854
Açılış: 7,3527
8,9694 Değişim: 0,15%
Düşük 8,8746 27.02.2021 Yüksek 9,0961
Açılış: 8,9564
412,33 Değişim: -1,48%
Düşük 409,26 26.02.2021 Yüksek 424,25
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.