KAP ***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2022 - 03:52
KAP ***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 42.518.803 11.192.795 22.588.265 65.516.364 181.816.227 181.816.227
Transferler
47.884.124 47.884.124 47.884.124
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
170.721.364 -5.246 170.716.118 170.716.118
Dönem Karı (Zararı)
16.105.856
Sermaye Arttırımı
24.000.000 24.000.000 24.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-27.349.387 -27.349.387 -27.349.387
Kar Payları
16.105.856 16.105.856
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
177.664.779 177.664.779 177.664.779
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 177.664.779 15.169.416 181.914.159 -5.246 70.472.389 81.622.220 590.837.717 590.837.717
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 177.664.779 15.169.416 181.914.159 -5.246 70.472.389 81.622.220 590.837.717 590.837.717
Transferler
24.684 81.597.536 -81.622.220
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.232.678.796 67.520 -184.439.303 1.048.307.013 1.048.307.013
Dönem Karı (Zararı)
936.160.475 936.160.475 936.160.475
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-15.169.416 -15.169.416 -15.169.416
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
371.312.742 -274.714.763 0 96.597.979 96.597.979
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
176.815.591 673.615.694 18.124 -87.828.240 -59.175.812 44.395.723 747.841.080 847.841.080 1.595.682.160
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.528.195 -1.528.195 -1.528.195
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 725.793.112 0 2.088.208.649 80.398 -272.267.543 24.684 -183.348.845 980.556.198 3.403.046.653 847.841.080 4.250.887.733


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-861.906.466 75.334.209
Dönem Karı (Zararı)
980.556.198 81.622.220
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.665.599.724 -66.163.843
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 86.139.464 11.640.552
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
276.667 -7.870
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 276.667 -7.870
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-23.157.868 -5.557.613
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -23.087.551 -5.487.296
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
-70.317
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -64.255.545
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-348.670.664 19.118
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-985.365.047 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-360.095.783 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-625.269.264 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -86.453.170 -8.002.485
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-308.369.106 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-198.873.934 54.060.215
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-360.517.896 -8.177.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-360.517.896 -8.177.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.141.772 220.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.141.772 220.158
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
18.724.963 -22.124.061
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.474.971 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
109.557.004 95.547.207
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
109.557.004 95.547.207
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
404.181 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
522.674 -11.405.848
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
522.674 -11.405.848
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
14.265.199 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.786.684 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
21.482.155 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.304.529 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-883.917.460 69.518.592
Alınan Faiz
24 23.087.551 5.487.296
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
0 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
25 -1.076.557 328.321
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-112.101.019 -112.067.989
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
50.000 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -100.318.098
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.244 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-110.702.068 -6.455.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-110.702.068 -6.455.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.528.195 -5.294.891
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.582.359.101 208.710.132
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
724.943.924 177.664.779
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
724.943.924 177.664.779
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-15.169.416 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
914.239.702 81.390.982
Kredilerden Nakit Girişleri
914.239.702 81.390.982
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -30.411.438
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
44.614.546 0
Ödenen Faiz
24 -86.269.655 -19.934.191
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
608.351.616 171.976.352
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
608.351.616 171.976.352
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
189.344.384 17.368.032
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 797.696.000 189.344.384


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 797.696.001 189.344.384
Ticari Alacaklar
372.570.360 12.640.618
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 372.570.360 12.640.618
Diğer Alacaklar
1.149.959 8.187
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.149.959 8.187
Stoklar
9 3.399.098 22.124.061
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.863.773 3.302
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 1.076.557 0
Diğer Dönen Varlıklar
18 19.197.918 40.680.073
ARA TOPLAM
1.197.953.666 264.800.625
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.197.953.666 264.800.625
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 50.000
Diğer Alacaklar
586.479 6.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 586.479 6.143
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 0 1.600.000
Maddi Duran Varlıklar
12 4.606.837.458 967.102.015
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 133.882 237.412
Peşin Ödenmiş Giderler
10 614.500 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
4.608.172.319 968.995.570
TOPLAM VARLIKLAR
5.806.125.985 1.233.796.195
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 262.199.425 81.087.560
Diğer Finansal Yükümlülükler
7 251.344 14.346
Ticari Borçlar
212.455.998 102.977.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 0 101.487.407
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 212.455.998 1.489.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 493.857 89.676
Diğer Borçlar
45.154.632 17.412
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 44.614.546 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 540.086 17.412
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 27.209.749 12.944.550
Kısa Vadeli Karşılıklar
104.887 19.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 104.887 19.118
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.798.998 494.469
ARA TOPLAM
549.668.890 197.644.260
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
549.668.890 197.644.260
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
956.345.116 309.723.932
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
956.345.116 309.723.932
Banka Kredileri
7 956.345.116 309.723.932
Uzun Vadeli Karşılıklar
101.798 43.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 101.798 43.474
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 49.122.448 135.546.812
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.005.569.362 445.314.218
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.555.238.252 642.958.478
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.403.046.653 590.837.717
Ödenmiş Sermaye
19 64.000.000 64.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 725.793.112 177.664.779
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
19 0 15.169.416
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.088.289.047 181.908.913
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.088.289.047 181.908.913
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
19 2.088.208.649 181.914.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 80.398 -5.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-272.267.543 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-272.267.543 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
19 -272.267.543 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 24.684 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-183.348.845 70.472.389
Net Dönem Karı veya Zararı
980.556.198 81.622.220
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
847.841.080 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.250.887.733 590.837.717
TOPLAM KAYNAKLAR
5.806.125.985 1.233.796.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 555.229.833 143.930.844
Satışların Maliyeti
20 -385.970.491 -77.450.803
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
169.259.342 66.480.041
BRÜT KAR (ZARAR)
169.259.342 66.480.041
Genel Yönetim Giderleri
21 -11.344.145 -2.569.993
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 459.510.918 10.659.917
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -98.025.514 -443.048
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
519.400.601 74.126.917
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 648.769.088 91.922.892
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.168.169.689 166.049.809
Finansman Giderleri
24 -137.622.341 -92.243.420
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.030.547.348 73.806.389
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.595.427 7.815.831
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -186.654
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -5.595.427 8.002.485
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.024.951.921 81.622.220
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.024.951.921 81.622.220
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
44.395.723 0
Ana Ortaklık Payları
980.556.198 81.622.220
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 15,32000000 1,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.906.396.572 184.151.812
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
1.940.492.083 183.680.391
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 132.574 -5.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-34.228.085 476.667
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 -186.654
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-34.228.085 663.321
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-272.267.543 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-313.648.085 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-313.648.085 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
41.380.542 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
41.380.542 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.634.129.029 184.151.812
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.659.080.950 265.774.032
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
115.138.205 0
Ana Ortaklık Payları
2.543.942.745 265.774.032http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002658


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 0,00% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 0 04.07.2022 Yüksek 0
Açılış: 0
16,7656 Değişim: 0,07%
Düşük 16,7215 04.07.2022 Yüksek 16,8217
Açılış: 16,7545
17,4937 Değişim: 0,08%
Düşük 17,4493 04.07.2022 Yüksek 17,5289
Açılış: 17,4789
975,94 Değişim: -0,01%
Düşük 971,40 04.07.2022 Yüksek 979,49
Açılış: 976,05
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.