KAP ***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2021 - 18:18
KAP ***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 17.518.803 12.426.215 1.458.237 72.443.069 143.846.324 143.846.324
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
72.443.069 -72.443.069
Dönem Karı (Zararı)
-6.357.017 -6.357.017 -6.357.017
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30.853.397 30.853.397 30.853.397
Sermaye Avansı
6.057.800 6.057.800 6.057.800
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-3.428.917 -3.428.917 -3.428.917
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 17.518.803 43.279.612 6.057.800 70.472.389 -6.357.017 170.971.587 170.971.587
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
64.000.000 177.664.779 15.169.416 181.914.159 -5.246 70.472.389 81.622.220 590.837.717 590.837.717
Transferler
81.622.220 -81.622.220
Dönem Karı (Zararı)
586.630.627 586.630.627 586.630.627
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
537.836.430 57.947 -25.199.862 512.694.515 512.694.515
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-15.169.416 -15.169.416 -15.169.416
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-330.237.171 -330.237.171 -330.237.171
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.199.076 -1.199.076 -1.199.076
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 177.664.779 0 719.750.589 52.701 -25.199.862 -179.341.638 586.630.627 1.343.557.196 1.343.557.196


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-578.697.008 -80.142.639
Dönem Karı (Zararı)
586.630.627 -6.357.017
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
586.630.627 -6.357.017
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.186.621.374 1.934.286
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.180.308 946.402
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 18.980
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 18.980
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
155.836 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
140.726 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
15.110 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.092.006 -5.056
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.021.689 0
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-70.317 -5.056
Pay Bazlı Ödemeler İle İlgili Düzeltmeler
-330.237.171 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-332.118.349 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-25.199.862 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-306.918.487 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-124.670.333 973.960
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-14.122 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-14.122 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-401.825.537 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
19.437.903 -75.723.873
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.295.400 1.032.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.295.400 1.032.356
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.737.305 6.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.737.305 6.837
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-13.864.078 -2.672.906
Diğer Sözleşme Varlıklarındaki Azalış (Artış)
-13.864.078 -2.672.906
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.774.447 0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-20.923.565 -244.949
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.586.015 -74.100.848
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-65.586.015 -74.100.848
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27.354 41.879
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
99.513.247 174.910
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
99.513.247 174.910
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.779.679 38.848
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
36.779.679 38.848
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.250.461 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-580.552.844 -80.146.604
Alınan Faiz
2.021.689 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-165.853 3.965
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.420.678 -3.373.716
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
50.000 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -33.600.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.243 18.062.893
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
79.243 18.062.893
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.350.845
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-67.350.845
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.199.076 12.163.391
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
524.974.863 73.462.780
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 28.100.000
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-15.169.416 -17.518.803
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
420.846.865 60.222.730
Kredilerden Nakit Girişleri
420.846.865 60.222.730
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
136.332.192 2.658.853
Ödenen Faiz
-17.034.778 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-122.142.823 -10.053.575
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-122.142.823 -10.053.575
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
189.344.383 16.689.156
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
67.201.560 6.635.581


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
67.201.560 189.344.383
Ticari Alacaklar
19.667.371 12.640.619
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
19.667.371 12.640.619
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
10.181.767 8.187
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 436.275 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9.745.492 8.187
Stoklar
18.349.614 22.124.061
Peşin Ödenmiş Giderler
20.926.867 3.302
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
20.926.867 3.302
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 297.503 0
Diğer Dönen Varlıklar
54.544.151 40.680.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 54.544.151 40.680.073
ARA TOPLAM
191.168.833 264.800.625
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
191.168.833 264.800.625
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
0 50.000
Diğer Alacaklar
266.973 6.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
266.973 6.143
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.600.000 1.600.000
Maddi Duran Varlıklar
2.276.867.643 967.102.015
Arazi ve Arsalar
141.051.000 54.613.840
Tesis, Makine ve Cihazlar
7 2.134.585.122 911.714.099
Mobilya ve Demirbaşlar
1.231.521 774.076
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
157.654 237.412
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8 157.654 237.412
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.278.892.270 968.995.570
TOPLAM VARLIKLAR
2.470.061.103 1.233.796.195
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
136.288.725 81.087.560
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
136.288.725 81.087.560
Banka Kredileri
5 136.288.725 81.087.560
Diğer Finansal Yükümlülükler
22.536 14.346
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
5 22.536 14.346
Ticari Borçlar
37.312.979 102.977.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 0 101.487.407
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
37.312.979 1.489.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
117.030 89.676
Diğer Borçlar
173.565.558 17.412
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 136.768.467 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
36.797.091 17.412
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9.694.089 12.944.550
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
18 131.650 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
34.228 19.118
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 34.228 19.118
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
100.007.716 494.469
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 100.007.716 494.469
ARA TOPLAM
457.174.511 197.644.260
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
457.174.511 197.644.260
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
658.326.664 309.723.932
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
658.326.664 309.723.932
Banka Kredileri
5 658.326.664 309.723.932
Uzun Vadeli Karşılıklar
111.135 43.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 111.135 43.474
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
18 10.891.597 135.546.812
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
669.329.396 445.314.218
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.126.503.907 642.958.478
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.343.557.196 590.837.717
Ödenmiş Sermaye
13 64.000.000 64.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
13 177.664.779 177.664.779
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 15.169.416
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
719.803.290 181.908.913
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
719.803.290 181.908.913
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
13 719.750.589 181.914.159
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 52.701 -5.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.199.862 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-25.199.862 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
13 -25.199.862 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-179.341.638 70.472.389
Net Dönem Karı veya Zararı
586.630.627 81.622.220
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.343.557.196 590.837.717
TOPLAM KAYNAKLAR
2.470.061.103 1.233.796.195


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
40.904.939 10.500.013
Satışların Maliyeti
-15.979.763 -4.251.038
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.925.176 6.248.975
BRÜT KAR (ZARAR)
24.925.176 6.248.975
Genel Yönetim Giderleri
14 -2.498.360 -551.783
Pazarlama Giderleri
14 -976.429 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 42.507.442 298.047
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -7.627.693 -1.608.834
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
56.330.136 4.386.405
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 632.513.672 11.011.987
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
16 -14.332.967 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
674.510.841 15.398.392
Finansman Gelirleri
17 9.433.461 197.826
Finansman Giderleri
17 -104.231.401 -20.776.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
579.712.901 -5.180.712
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.917.726 -1.176.305
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
6.917.726 -1.176.305
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
586.630.627 -6.357.017
DÖNEM KARI (ZARARI)
18 586.630.627 -6.357.017
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
586.630.627 -6.357.017
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
177.721.039 43.111.498
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
177.664.779 55.271.151
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11 73.065 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-16.805 -12.159.653
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-16.805 -12.159.653
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
25.199.862 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
32.727.093 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7.527.231 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-7.527.231 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
202.920.901 43.111.498
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
789.551.528 36.754.481
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
789.551.528 36.754.481http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939416


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.431 Değişim: 0,00% Hacim : 12.401 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.431 16.06.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,6191 Değişim: 0,04%
Düşük 8,6072 17.06.2021 Yüksek 8,6354
Açılış: 8,6158
10,3570 Değişim: 0,15%
Düşük 10,3344 17.06.2021 Yüksek 10,3693
Açılış: 10,3419
504,21 Değişim: 0,43%
Düşük 501,39 17.06.2021 Yüksek 505,00
Açılış: 502,03
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.