KAP ***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

17.02.2021 - 19:33
KAP ***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESEN*** ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 17.547.633 12.959.027 -12.552 937.975 31.482.083 31.482.083
Transferler
-1.766.232 22.600.817 -937.975 19.896.610 19.896.610
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
65.516.364 65.516.364 65.516.364
Dönem Karı (Zararı)
65.516.364 65.516.364 65.516.364
Sermaye Arttırımı
39.950.000 39.950.000 39.950.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
24.971.170 24.971.170 24.971.170
Dönem Sonu Bakiyeler
40.000.000 42.518.803 11.192.795 22.588.265 65.516.364 181.816.227 181.816.227
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
40.000.000 42.518.803 11.192.795 22.588.265 65.516.364 181.816.227 181.816.227
Transferler
47.884.124 47.884.124 47.884.124
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
170.721.364 5.246 16.105.856 186.821.974 186.821.974
Dönem Karı (Zararı)
16.105.856 16.105.856 16.105.856
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
170.721.364 5.246 170.716.118 170.716.118
Sermaye Arttırımı
24.000.000 24.000.000 24.000.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-27.349.387 -27.349.387 -27.349.387
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
177.664.779 177.664.779 177.664.779
Dönem Sonu Bakiyeler
64.000.000 177.664.779 15.169.416 181.914.159 -5.246 70.472.389 81.622.220 590.837.717 590.837.717


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
69.846.913 41.468.372
Dönem Karı (Zararı)
81.622.220 65.516.364
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-65.835.522 -20.657.040
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18-19 11.640.552 8.264.393
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-7.870 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-77.796.525 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -9.803
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
328.321 3.966
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -28.915.596
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
54.060.215 -3.390.952
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10 -8.177.241 -3.735.430
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11 220.158 355.905
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 -22.124.061 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10 95.547.207 -10.803.944
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11 -11.405.848 10.792.517
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
69.846.913 41.468.372
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-106.580.694 -24.021.277
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-100.318.099
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
18-19 -6.455.000 -1.540.080
Alınan Faiz
26 5.487.296 760.510
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.294.891 -23.241.707
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
208.710.132 -125.416
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
177.664.779 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0 24.650.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 81.390.982 13.350.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -30.411.438 -15.592.905
Ödenen Faiz
8 -19.934.191 -22.532.511
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
171.976.351 17.321.679
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
171.976.351 17.321.679
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
17.368.032 46.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
189.344.383 17.368.032


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 189.344.383 17.368.032
Ticari Alacaklar
10 12.640.618 4.463.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
12.640.618 4.463.377
Diğer Alacaklar
11-36 8.187 8.205
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 75
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8.187 8.130
Stoklar
13 22.124.061 0
Peşin Ödenmiş Giderler
14 3.302 93.505
Diğer Dönen Varlıklar
25 40.680.073 1.147.587
ARA TOPLAM
264.800.624 23.080.706
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
264.800.624 23.080.706
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
7 50.000 50.000
Diğer Alacaklar
11 6.143 226.281
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6.143 226.281
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
17 1.600.000 1.425.000
Maddi Duran Varlıklar
18 967.102.015 470.462.658
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19 237.412 258.105
Şerefiye
20 79.243 79.243
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
158.169 178.862
Peşin Ödenmiş Giderler
14 0 5.836
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
968.995.570 472.427.880
TOPLAM VARLIKLAR
1.233.796.194 495.508.586
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 0 88
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 81.087.560 36.787.469
Diğer Finansal Yükümlülükler
8 14.346
Ticari Borçlar
10-36 102.977.129 75.452.933
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
101.487.407 5.940.200
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.489.722 69.512.733
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
24 89.676 129.153
Diğer Borçlar
11-36 17.412 11.422.379
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 11.405.184
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.412 17.195
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 12.944.550 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
15 19.118 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
19.118 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
25 494.469 489.961
ARA TOPLAM
197.644.260 124.281.983
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
197.644.260 124.281.983
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 309.723.932 138.673.081
Uzun Vadeli Karşılıklar
15-24 43.474 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
43.474 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
34 135.546.811 50.737.295
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
445.314.217 189.410.376
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
642.958.477 313.692.359
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
590.837.717 181.816.227
Ödenmiş Sermaye
26 64.000.000 40.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26 177.664.779 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
26 15.169.416 42.518.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
181.908.913 11.192.795
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
181.908.913 11.192.795
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 181.914.159 11.192.795
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -5.246 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 70.472.389 22.588.265
Net Dönem Karı veya Zararı
26 81.622.220 65.516.364
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
590.837.717 181.816.227
TOPLAM KAYNAKLAR
1.233.796.194 495.508.586


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
5-27 143.930.844 23.976.759
Satışların Maliyeti
5-27 -77.450.803 -21.023.629
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
66.480.041 2.953.130
BRÜT KAR (ZARAR)
66.480.041 2.953.130
Genel Yönetim Giderleri
28-29 -2.569.993 -690.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
5-30 10.659.917 96.818
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
5-30 -443.048 -253.241
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
74.126.917 2.106.116
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
5-33 91.938.085 80.838.587
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
5-33 -15.193 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
166.049.809 82.944.703
Finansman Gelirleri
5-31 5.487.296 760.510
Finansman Giderleri
5-32 -97.730.716 -22.532.513
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
73.806.389 61.172.700
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
7.815.831 4.343.664
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-186.654 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 8.002.485 4.343.664
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
81.622.220 65.516.364
DÖNEM KARI (ZARARI)
81.622.220 65.516.364
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
26 81.622.220 65.516.364
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 35 1,28000000 1,64000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
184.151.812 5.572.932
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
26 183.680.391 -1.766.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26 -5.246
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
26 476.667 7.339.164
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-186.654 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
663.321 7.339.164
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
184.151.812 5.572.932
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
265.774.032 71.089.296
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
265.774.032 71.089.296http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910604


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.488 Değişim: 0,35% Hacim : 32.459 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.460 25.02.2021 Yüksek 1.515
Açılış: 1.510
7,3756 Değişim: 0,31%
Düşük 7,3118 26.02.2021 Yüksek 7,3768
Açılış: 7,3527
8,9645 Değişim: 0,09%
Düşük 8,9047 26.02.2021 Yüksek 8,9786
Açılış: 8,9564
419,50 Değişim: 0,23%
Düşük 415,96 26.02.2021 Yüksek 420,44
Açılış: 418,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.