KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

28.01.2019 - 22:14
KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
İştirak Alımı
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
-
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.01.2018
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
YOK
Toplam Alım Bedeli
5000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
0
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
0
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
0
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0
Alım Koşulları
-
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
18.01.2019
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
-
Karşı Taraf
Dinat Teknoloji Tasarım Üretim Anonim Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Yok
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
-
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 18.01.2019 tarihinde, şirket merkezi olan Atakan Sok N14'de toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.
Elektronik sistemler tasarım ve üretimi alanında faaliyet göstermek üzere 50,000 TL sermaye ile kurulacak ''Dinat Teknoloji Tasarım Üretim Anonim Şirketi'ne %10 oranında iştirak edilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735423


BIST