KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 18:10
KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 58.971.580 58.971.580
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009
Transferler
-14.735.753 14.735.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.934 33.210.159 33.208.225 33.208.225
Dönem Karı (Zararı)
41 33.210.159 33.210.159 33.210.159
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -1.934 -1.934 -1.934
Dönem Sonu Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234
Transferler
33.210.159 -33.210.159
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
101.373.074 101.374.427 101.374.427
Dönem Karı (Zararı)
41 101.373.074 101.373.074 101.373.074
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 1.353 1.353 1.353
Dönem Sonu Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -49.039 653 36.309.840 101.373.074 194.166.661 194.166.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
232.215 1.883.713
Dönem Karı (Zararı)
101.373.074 33.210.159
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 101.373.074 33.210.159
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-104.699.529 -32.005.549
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 24.185 25.521
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
32.811 454.542
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 32.811 454.542
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-522.702 2.050.716
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 108.300 26.402
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -631.002 2.024.314
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-447.313 336.786
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -462.371 -1.198.213
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 15.058 1.534.999
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-103.789.793 -39.309.234
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
34 -103.789.793 -39.309.234
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 3.283 -608.630
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5.044.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.558.924 679.144
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.275.937
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-155.081 160.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -155.081 160.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.636.413 12.141.848
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 3.634.921 12.091.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.492 50.308
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -4.978 42.455
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
398 -145.617
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 398 -145.617
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 108.920 -138.245
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
89.644 -830.116
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 89.781 -1.199.587
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -137 369.471
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -89.709
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-116.392 -185.593
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -116.392 -185.593
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
232.469 1.883.754
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -254 -41
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.655 -296.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-12.655 -296.904
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -8.989 -12.407
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.666 -284.497
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
447.313 -1.534.999
Ödenen Faiz
37 -15.058 -1.534.999
Alınan Faiz
37 462.371
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
666.873 51.810
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
666.873 51.810
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 693.811 642.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.360.684 693.811


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 1.360.684 693.811
Ticari Alacaklar
1.087.212 964.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.087.212 964.942
Diğer Alacaklar
5.001.420 8.637.834
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 4.659.839 8.294.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 341.581 343.074
Peşin Ödenmiş Giderler
4.978
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.978
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 544 290
Diğer Dönen Varlıklar
522.077 405.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 522.077 405.684
ARA TOPLAM
7.976.915 10.702.561
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.976.915 10.702.561
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
188.305.898 84.516.105
Diğer Finansal Yatırımlar
4 188.305.898 84.516.105
Maddi Duran Varlıklar
37.888 45.580
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 37.888 45.580
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
355.234 359.072
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 355.234 359.072
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 425.401 428.684
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
189.124.421 85.349.441
TOPLAM VARLIKLAR
197.101.336 96.052.002
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
65.804 65.406
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 65.804 65.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 161.522 52.602
Diğer Borçlar
817.215 727.571
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 95.210 5.429
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 722.005 722.142
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.360 2.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.360 2.360
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.742.996 2.367.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 29.593 22.673
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.713.403 2.344.405
ARA TOPLAM
2.789.897 3.215.017
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.789.897 3.215.017
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
144.778 44.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 144.778 44.751
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
144.778 44.751
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.934.675 3.259.768
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
194.166.661 92.792.234
Ödenmiş Sermaye
30 49.992.100 49.992.100
Sermaye Düzeltme Farkları
30 6.517.309 6.517.309
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 22.724 22.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-49.039 -50.392
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-49.039 -50.392
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -49.039 -50.392
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
653 653
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
30 653 653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 36.309.840 3.099.681
Net Dönem Karı veya Zararı
41 101.373.074 33.210.159
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
194.166.661 92.792.234
TOPLAM KAYNAKLAR
197.101.336 96.052.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 190.650 358.232
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
190.650 358.232
BRÜT KAR (ZARAR)
190.650 358.232
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.836.152 -1.601.132
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 104.245.577 39.558.214
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -1.458.929 -8.004.197
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
101.141.146 30.311.117
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
101.141.146 30.311.117
Finansman Gelirleri
37 249.930 4.506.283
Finansman Giderleri
37 -15.058 -2.215.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
101.376.018 32.602.013
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.944 608.146
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -2.944 608.146
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
101.373.074 33.210.159
DÖNEM KARI (ZARARI)
101.373.074 33.210.159
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
101.373.074 33.210.159
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
101.373.074 33.210.159
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
101.373.074 33.210.159http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005873


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.