KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:32
KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 58.971.580 58.971.580
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009
Transferler
-14.735.753 14.735.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 1.234.657 1.234.657 1.234.657
Dönem Karı (Zararı)
41 0 1.234.657 1.234.657 1.234.657
Dönem Sonu Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 3.099.681 1.234.657 60.818.666 60.818.666
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234
Transferler
33.210.159 -33.210.159
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-285.805 -285.805 -285.805
Dönem Karı (Zararı)
41 -285.805 -285.805 -285.805
Dönem Sonu Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 36.309.840 -285.805 92.506.429 92.506.429


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.310.447 395.929
Dönem Karı (Zararı)
-285.805 1.234.657
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -285.805 1.234.657
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-11.097 -12.587.883
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 17.877 18.918
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
533.800
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 533.800
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
26.124 1.924.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 26.124 46.382
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.878.169
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-327.771 161.220
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -365.559
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
37.788 161.220
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25 440.750
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.767.176
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
34 -14.767.176
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -168.077 -459.196
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
3.607.481 11.749.182
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -160.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.404.324 10.057.196
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 2.507.555 10.021.901
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -103.231 35.295
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -4.978 23.978
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
183.506 -140.952
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 58.003
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 125.503 -140.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 69.878 82.876
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.212.938 1.970.003
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.109.368 1.889.935
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 103.570 80.068
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-74.051
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.129 -169.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -98.129 -169.868
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.310.579 395.956
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -132 -27
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.156.388 -296.904
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
4 -3.146.516
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-9.872 -296.904
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 -6.218 -12.407
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 -3.654 -284.497
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
154.059 99.025
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
154.059 99.025
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 693.811 642.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 847.870 741.026


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 847.870 693.811
Ticari Alacaklar
1.087.212 964.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.087.212 964.942
Diğer Alacaklar
6.599.068 8.637.834
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.152.764 8.294.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 446.304 343.074
Peşin Ödenmiş Giderler
4.978
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 4.978
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 422 290
Diğer Dönen Varlıklar
506.352 405.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 506.352 405.684
ARA TOPLAM
9.045.902 10.702.561
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.045.902 10.702.561
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
87.662.621 84.516.105
Diğer Finansal Yatırımlar
4 87.662.621 84.516.105
Maddi Duran Varlıklar
38.875 45.580
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 38.875 45.580
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
355.234 359.072
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 355.234 359.072
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 596.761 428.684
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
88.653.491 85.349.441
TOPLAM VARLIKLAR
97.699.393 96.052.002
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
248.912 65.406
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 58.003
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 190.909 65.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 122.480 52.602
Diğer Borçlar
1.940.509 727.571
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 1.114.797 5.429
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 825.712 722.142
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.360 2.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.360 2.360
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.816.377 2.367.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 31.222 22.673
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.785.155 2.344.405
ARA TOPLAM
5.130.638 3.215.017
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.130.638 3.215.017
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 62.326 44.751
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
62.326 44.751
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.192.964 3.259.768
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.506.429 92.792.234
Ödenmiş Sermaye
30 49.992.100 49.992.100
Sermaye Düzeltme Farkları
30 6.517.309 6.517.309
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 22.724 22.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-50.392 -50.392
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50.392 -50.392
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -50.392 -50.392
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
653 653
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
30 653 653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 36.309.840 3.099.681
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -285.805 33.210.159
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.506.429 92.792.234
TOPLAM KAYNAKLAR
97.699.393 96.052.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 141.825 311.732
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
141.825 311.732
BRÜT KAR (ZARAR)
141.825 311.732
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.399.593 -1.288.536
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 245.754 10.704.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -485.073 -8.749.468
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.497.087 977.961
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.497.087 977.961
Finansman Gelirleri
37 1.062.861 1.600.265
Finansman Giderleri
37 -19.657 -1.802.765
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-453.883 775.461
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
168.078 459.196
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 168.078 459.196
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-285.805 1.234.657
DÖNEM KARI (ZARARI)
-285.805 1.234.657
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-285.805 1.234.657
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-285.805 1.234.657
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-285.805 1.234.657http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973628


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.