KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2021 - 18:13
KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 53.743.135 53.743.135
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.594.014 2.594.014 2.594.014
Dönem Karı (Zararı)
41 2.594.014 2.594.014 2.594.014
Dönem Sonu Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 3.099.681 2.594.014 62.178.023 62.178.023
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234
Transferler
33.210.159 -33.210.159
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.430 -77.430 -77.430
Dönem Karı (Zararı)
41 -77.430 -77.430 -77.430
Dönem Sonu Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 36.309.840 -77.430 92.714.804 92.714.804


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
149.479 1.179.568
Dönem Karı (Zararı)
-77.430 2.594.014
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -77.430 2.594.014
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
130.387 -12.615.364
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 13.628 12.315
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
533.800
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 533.800
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.509 1.917.137
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 20.509 38.968
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 1.878.169
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-160.328 167.318
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -240.860
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
80.532 167.318
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25 400.247
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.729.832
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
34 -14.729.832
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -143.669 -516.102
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.286.567 11.200.942
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-160.058
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -160.058
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.979.922 10.567.026
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 1.960.528 10.574.962
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 19.394 -7.936
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 23.978
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.760 -71.197
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.936 5.007
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 1.824 -76.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 105.965 50.286
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
439.026 804.517
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 509.343 766.064
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -70.317 38.453
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -74.051
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-86.048 -99.617
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -86.048 -99.617
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.339.524 1.179.592
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
4 -2.190.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -45 -24
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.871 -296.904
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.871 -296.904
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -6.217 -12.407
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -3.654 -284.497
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.608 882.664
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.608 882.664
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 693.811 642.001
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 833.419 1.524.665


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 833.419 693.811
Ticari Alacaklar
1.044.468 964.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.044.468 964.942
Diğer Alacaklar
6.898.771 8.637.834
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 6.575.092 8.294.760
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 323.679 343.074
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 335 290
Diğer Dönen Varlıklar
491.733 405.684
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 491.733 405.684
ARA TOPLAM
9.268.726 10.702.561
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.268.726 10.702.561
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
86.706.105 84.516.105
Diğer Finansal Yatırımlar
4 86.706.105 84.516.105
Maddi Duran Varlıklar
43.123 45.580
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 43.123 45.580
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
357.772 359.072
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 357.772 359.072
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 572.353 428.684
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
87.679.353 85.349.441
TOPLAM VARLIKLAR
96.948.079 96.052.002
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
73.166 65.406
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.936
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 67.230 65.406
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 57.061 52.602
Diğer Borçlar
1.268.103 727.571
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 514.772 5.429
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 753.331 722.142
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.360 2.360
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.360 2.360
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.775.874 2.367.078
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 31.222 22.673
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.744.652 2.344.405
ARA TOPLAM
4.176.564 3.215.017
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.176.564 3.215.017
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
56.711 44.751
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 56.711 44.751
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
56.711 44.751
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.233.275 3.259.768
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.714.804 92.792.234
Ödenmiş Sermaye
30 49.992.100 49.992.100
Sermaye Düzeltme Farkları
30 6.517.309 6.517.309
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 22.724 22.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-50.392 -50.392
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50.392 -50.392
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -50.392 -50.392
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
653 653
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
30 653 653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 36.309.840 3.099.681
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -77.430 33.210.159
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.714.804 92.792.234
TOPLAM KAYNAKLAR
96.948.079 96.052.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 93.000 215.250 46.500 107.625
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
93.000 215.250 46.500 107.625
BRÜT KAR (ZARAR)
93.000 215.250 46.500 107.625
Genel Yönetim Giderleri
28 -948.971 -738.253 -370.189 -464.785
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 283.540 10.702.518 22.400 10.327.934
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -522.434 -8.757.404 -305.486 -8.095.585
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.094.865 1.422.111 -606.775 1.875.189
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 -2.798.880
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.094.865 1.422.111 -606.775 -923.691
Finansman Gelirleri
37 877.172 939.743 297.206 871.825
Finansman Giderleri
37 -3.406 -283.942 -2.463 -281.038
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-221.099 2.077.912 -312.032 -332.904
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
143.669 516.102 84.750 445.062
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 143.669 516.102 84.750 445.062
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-77.430 2.594.014 -227.282 112.158
DÖNEM KARI (ZARARI)
-77.430 2.594.014 -227.282 112.158
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-77.430 2.594.014 -227.282 112.158
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-77.430 2.594.014 -227.282 112.158
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-77.430 2.594.014 -227.282 112.158http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956156


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.434 Değişim: 0,72% Hacim : 726 Mio.TL Son veri saati : 10:05
Düşük 1.424 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,4412 Değişim: 0,17%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,4463
Açılış: 8,4269
9,9701 Değişim: -0,02%
Düşük 9,9544 16.09.2021 Yüksek 9,9994
Açılış: 9,9725
484,49 Değişim: -0,32%
Düşük 483,43 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.