KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2021 - 19:42
KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148
Transferler
-9.489.302 9.489.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.386 -14.735.753 -14.740.139 -14.740.139
Dönem Karı (Zararı)
41 -14.735.753 -14.735.753 -14.735.753
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -4.386 -4.386 -4.386
Dönem Sonu Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009
Transferler
-14.735.753 14.735.753
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -1.934 0 33.208.225 33.208.225 33.208.225
Dönem Karı (Zararı)
41 33.210.159 33.210.159 33.210.159
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -1.934 -1.934 -1.934
Dönem Sonu Bakiyeler
30 49.992.100 6.517.309 22.724 -50.392 653 3.099.681 33.210.159 92.792.234 92.792.234


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.883.713 147.476
Dönem Karı (Zararı)
33.210.159 -14.735.753
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 33.210.159 -14.735.753
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-32.005.549 22.743.032
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 25.521 25.286
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
454.542 396.032
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 454.542 396.032
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.050.716 -1.001.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 26.402 -42.307
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 2.024.314
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -959.520
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
336.786 -2.038.872
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -1.198.213 -2.068.051
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 1.534.999 29.179
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-39.309.234 25.192.184
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
34 -39.309.234 25.192.184
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -608.630 170.229
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
5.044.750
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
679.144 -7.859.602
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-10.275.937
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
160.058 -396.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 160.058 -396.032
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12.141.848 -8.501.485
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 12.091.540 -9.875.233
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 50.308 1.373.748
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 42.455 -20.390
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-145.617 -80.761
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -145.617 -80.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -138.245 8.025
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-830.116 1.183.084
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -1.199.587 1.051.367
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 369.471 131.717
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -89.709 74.816
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-185.593 -126.859
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -185.593 -126.859
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.883.754 147.677
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -41 -201
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.831.903 -31.784
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-296.904 -1.521
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -12.407 -1.521
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
17 -284.497
Ödenen Faiz
37 -1.534.999 -30.263
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.810 115.692
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
51.810 115.692
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
642.001 526.309
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 693.811 642.001


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 693.811 642.001
Ticari Alacaklar
964.942
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 964.942
Diğer Alacaklar
8.637.834 20.011.270
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.294.760 19.188.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 343.074 823.183
Peşin Ödenmiş Giderler
42.455
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 42.455
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 290 249
Diğer Dönen Varlıklar
405.684 220.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 405.684 220.091
ARA TOPLAM
10.702.561 20.916.066
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.702.561 20.916.066
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
84.516.105 41.100.684
Diğer Finansal Yatırımlar
4 84.516.105 41.100.684
Diğer Alacaklar
24.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 24.741
Maddi Duran Varlıklar
45.580 49.274
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 45.580 49.274
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
359.072 83.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 359.072 83.995
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 428.684
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
85.349.441 41.258.694
TOPLAM VARLIKLAR
96.052.002 62.174.760
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
65.406 211.023
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 65.406 211.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 52.602 190.847
Diğer Borçlar
727.571 1.557.687
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 5.429 1.205.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 722.142 352.671
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.360 92.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.360 92.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.367.078 334.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 22.673 14.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.344.405 320.091
ARA TOPLAM
3.215.017 2.386.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.215.017 2.386.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
44.751 24.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 44.751 24.281
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 179.946
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
44.751 204.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.259.768 2.590.751
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
92.792.234 59.584.009
Ödenmiş Sermaye
30 49.992.100 49.992.100
Sermaye Düzeltme Farkları
30 6.517.309 6.517.309
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 22.724 22.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-50.392 -48.458
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-50.392 -48.458
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -50.392 -48.458
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
653 653
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
30 653 653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.099.681 17.835.434
Net Dönem Karı veya Zararı
33.210.159 -14.735.753
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
92.792.234 59.584.009
TOPLAM KAYNAKLAR
96.052.002 62.174.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 358.232 1.028.963
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
358.232 1.028.963
BRÜT KAR (ZARAR)
358.232 1.028.963
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.601.132 -1.924.357
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 39.558.214 5.958.984
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -8.004.197 -21.310.753
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.311.117 -16.247.163
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 20.000
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.311.117 -16.227.163
Finansman Gelirleri
37 4.506.283 2.626.062
Finansman Giderleri
37 -2.215.387 -963.327
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
32.602.013 -14.564.428
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
608.146 -171.325
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 608.146 -171.325
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
33.210.159 -14.735.753
DÖNEM KARI (ZARARI)
33.210.159 -14.735.753
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
33.210.159 -14.735.753
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
33.210.159 -14.735.753
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
33.210.159 -14.735.753http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914191


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.376 Değişim: -1,24% Hacim : 15.984 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.375 12.04.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,1458 Değişim: -0,05%
Düşük 8,1383 13.04.2021 Yüksek 8,1607
Açılış: 8,1495
9,7215 Değişim: 0,05%
Düşük 9,7053 13.04.2021 Yüksek 9,7308
Açılış: 9,7167
453,76 Değişim: -0,06%
Düşük 453,44 13.04.2021 Yüksek 454,94
Açılış: 454,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.