KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:35
KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148
Transferler
30 -9.489.302 9.489.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.581.013 -20.581.013 -20.581.013
Dönem Karı (Zararı)
41 -20.581.013 -20.581.013 -20.581.013
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 17.835.434 -20.581.013 53.743.135 53.743.135
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 53.743.135 53.743.135
Diğer Düzeltmeler
0 0 0
Transferler
30 2.747.246 2.594.014 2.594.014
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.747.246 2.594.014 2.594.014
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -46.568 653 3.099.681 2.594.014 62.178.023 62.178.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.179.592 38.709
Dönem Karı (Zararı)
2.747.246 -20.581.013
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 2.747.246 -20.581.013
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-12.768.596 23.766.973
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,2 12.315 12.551
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
533.800
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
533.800
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.725.597 -454.051
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 38.968 24.192
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.686.629 -478.243
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
167.318 -93.206
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-93.206
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
167.318
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.729.832 24.506.656
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
34 -14.729.832 24.506.656
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -477.794 -204.977
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
11.200.942 -3.291.601
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.567.026 -3.298.806
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 10.574.962 -3.200.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -7.936 -98.127
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 23.978 -3.279
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-71.197 -29.950
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 5.007 52.506
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -76.204 -82.456
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 50.286 -64.728
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
804.517 86.349
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 766.064 95.575
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 38.453 -9.226
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 -74.051 1.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-99.617 17.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -99.617 -29.847
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 0 47.645
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.179.592 -105.641
Alınan Faiz
0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 0 144.350
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-296.928 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-296.904 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -12.407 0
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-284.497
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -24
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
882.664 38.709
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
882.664 38.709
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
642.001 526.309
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 1.524.665 565.018


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 1.524.665 642.001
Diğer Alacaklar
6.619.510 20.011.270
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 6.357.266 19.188.087
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 262.244 823.183
Peşin Ödenmiş Giderler
18.477 42.455
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 18.477 42.455
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 273 249
Diğer Dönen Varlıklar
319.708 220.091
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 319.708 220.091
ARA TOPLAM
8.482.633 20.916.066
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.482.633 20.916.066
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
55.830.516 41.100.684
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
55.830.516 41.100.684
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
4 55.830.516 41.100.684
Diğer Alacaklar
2.148.357 24.741
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
2.088.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 59.816 24.741
Maddi Duran Varlıklar
54.076 49.274
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 54.076 49.274
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
363.782 83.995
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 363.782 83.995
Ertelenmiş Vergi Varlığı
336.156
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
58.732.887 41.258.694
TOPLAM VARLIKLAR
67.215.520 62.174.760
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
139.826 211.023
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 5.007
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 134.819 211.023
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 241.133 190.847
Diğer Borçlar
2.362.204 1.557.687
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.971.080 1.205.016
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 391.124 352.671
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.018 92.069
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 18.018 92.069
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.221.795 334.898
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 23.535 14.807
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 2.198.260 320.091
ARA TOPLAM
4.982.976 2.386.524
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.982.976 2.386.524
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
54.521 24.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 54.521 24.281
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 179.946
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
54.521 204.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
5.037.497 2.590.751
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
62.178.023 59.584.009
Ödenmiş Sermaye
30 49.992.100 49.992.100
Sermaye Düzeltme Farkları
30 6.517.309 6.517.309
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 22.724 22.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-48.458 -48.458
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.458 -48.458
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -48.458 -48.458
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
653 653
Diğer Kısıtlanmış Yedekler
30 653 653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 3.099.681 17.835.434
Net Dönem Karı veya Zararı
30 2.594.014 -14.735.753
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
62.178.023 59.584.009
TOPLAM KAYNAKLAR
67.215.520 62.174.760


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 215.250 727.564
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
215.250 727.564
BRÜT KAR (ZARAR)
215.250 727.564
Genel Yönetim Giderleri
28 -738.253 -1.071.549
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 10.702.518 1.293.893
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -8.757.404 -21.755.632
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.422.111 -20.805.724
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 0 508.038
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.422.111 -20.297.686
Finansman Gelirleri
37 939.743 456.551
Finansman Giderleri
37 -283.942 -800.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.077.912 -20.641.489
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
516.102 60.476
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-144.550
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 516.102 205.026
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.594.014 -20.581.013
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.594.014 -20.581.013
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.594.014 -20.581.013
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.594.014 -20.581.013
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.594.014 -20.581.013http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867515


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.424 Değişim: 0,00% Hacim : 5.726 Mio.TL Son veri saati : 13:25
Düşük 1.424 16.09.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
8,4609 Değişim: 0,40%
Düşük 8,4182 16.09.2021 Yüksek 8,4654
Açılış: 8,4269
9,9704 Değişim: -0,02%
Düşük 9,9414 16.09.2021 Yüksek 9,9994
Açılış: 9,9725
483,86 Değişim: -0,45%
Düşük 482,48 16.09.2021 Yüksek 487,21
Açılış: 486,06
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.