KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

02.03.2020 - 18:59
KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.243 653 21.971.825 5.352.911 83.809.279 83.809.279
Transferler
30 5.352.911 -5.352.911
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.171 -9.489.302 -9.485.131 -9.485.131
Dönem Karı (Zararı)
41 -9.489.302 -9.489.302 -9.489.302
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
4.171 4.171 4.171
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148
Transferler
30 -9.489.302 9.489.302
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-4.386 -14.735.753 -14.740.139 -14.740.139
Dönem Karı (Zararı)
41 -14.735.753 -14.735.753 -14.735.753
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38 -4.386 -4.386 -4.386
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.458 653 17.835.434 -14.735.753 59.584.009 59.584.009


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
147.677 98.444
Dönem Karı (Zararı)
-14.735.753 -9.489.302
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 -14.735.753 -9.489.302
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
22.743.032 10.091.093
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 25.286 126.086
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
34 396.032
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.001.827 9.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -42.307 9.275
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
25 -959.520
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.038.872
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -2.068.051
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 29.179
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
25.192.184 9.979.921
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
34 25.192.184 9.979.921
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 170.229 -24.189
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-7.859.602 -503.347
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-396.032 -2.150.792
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -2.924.155
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -396.032 773.363
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.501.485 -91.183
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -9.875.233 -30.989
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 1.373.748 -60.194
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -20.390 2.235.309
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-80.761 -66.497
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -104.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 -80.761 37.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 8.025 -112.819
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.183.084 163.699
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.051.367 130.469
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 131.717 33.230
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 74.816 -576.461
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-126.859 95.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -126.859 -38.539
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 133.936
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
147.677 98.444
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.722 -9.127
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.521 -9.127
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -1.521 -9.127
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -201
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-30.263
Ödenen Faiz
37 -29.179
Alınan Faiz
37 -1.084
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.692 89.317
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
115.692 89.317
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
526.309 436.992
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 642.001 526.309


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 642.001 526.309
Diğer Alacaklar
20.011.270 9.440.651
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 19.188.087 9.312.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 823.183 127.797
Peşin Ödenmiş Giderler
42.455 22.065
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 42.455 22.065
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 249 48
Diğer Dönen Varlıklar
220.091 93.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
29 220.091 93.232
ARA TOPLAM
20.916.066 10.082.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.916.066 10.082.305
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
41.100.684 66.292.868
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
41.100.684 66.292.868
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 41.100.684 66.292.868
Diğer Alacaklar
24.741 24.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 24.741 24.741
Maddi Duran Varlıklar
49.274 63.618
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 49.274 63.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
83.995 93.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 83.995 93.415
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.258.694 66.474.642
TOPLAM VARLIKLAR
62.174.760 76.556.947
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
211.023 291.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 211.023 291.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 190.847 182.822
Diğer Borçlar
1.557.687 374.603
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 1.205.016 153.649
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 352.671 220.954
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
92.069 17.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 92.069 17.253
Kısa Vadeli Karşılıklar
334.898 1.302.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 14.807 22.448
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 320.091 1.279.611
ARA TOPLAM
2.386.524 2.168.521
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.386.524 2.168.521
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
24.281 54.561
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 24.281 54.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 179.946 9.717
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
204.227 64.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.590.751 2.232.799
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
59.584.009 74.324.148
Ödenmiş Sermaye
30 49.992.100 49.992.100
Sermaye Düzeltme Farkları
30 6.517.309 6.517.309
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 22.724 22.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-48.458 -44.072
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.458 -44.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -48.458 -44.072
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 653 653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 17.835.434 27.324.736
Net Dönem Karı veya Zararı
30 -14.735.753 -9.489.302
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
59.584.009 74.324.148
TOPLAM KAYNAKLAR
62.174.760 76.556.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 1.028.963 1.496.044
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.028.963 1.496.044
BRÜT KAR (ZARAR)
1.028.963 1.496.044
Genel Yönetim Giderleri
28 -1.924.357 -2.225.046
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.853.204 2.233.134
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -22.244.901 -11.112.716
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.287.091 -9.608.584
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 4.683.791 116.025
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.603.300 -9.492.559
Finansman Gelirleri
37 2.068.051 257
Finansman Giderleri
37 -29.179 -22.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-14.564.428 -9.514.695
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-171.325 25.393
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -171.325 25.393
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.735.753 -9.489.302
DÖNEM KARI (ZARARI)
-14.735.753 -9.489.302
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-14.735.753 -9.489.302
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-4.386 4.171
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38 -5.482 5.214
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.096 -1.043
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
38 1.096 -1.043
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.386 4.171
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-14.740.139 -9.485.131
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-14.740.139 -9.485.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823521


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.418 Değişim: 0,27% Hacim : 93 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.418 17.06.2021 Yüksek 1.418
Açılış: 1.418
8,6879 Değişim: -0,36%
Düşük 8,6866 18.06.2021 Yüksek 8,7269
Açılış: 8,7193
10,3461 Değişim: -0,49%
Düşük 10,3451 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
499,44 Değişim: 0,46%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 501,08
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.