KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 20:39
KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 25.932.377 1.392.359 83.809.279 83.809.279
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 25.932.377 1.392.359 83.809.279 83.809.279
Transferler
41 0 0 0 0 0 1.392.359 -1.392.359 0 0
Dönem Karı (Zararı)
41 0 0 0 0 0 0 1.286.459 1.286.459 1.286.459
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.243 653 27.324.736 1.286.459 85.095.738 85.095.738
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 27.324.736 -9.489.302 74.324.148 74.324.148
Transferler
41 0 0 0 0 0 -9.489.302 9.489.302 9.489.302 9.489.302
Dönem Karı (Zararı)
41 0 0 0 0 0 0 -15.352.568 -15.352.568 -15.352.568
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -44.072 653 17.835.434 -15.352.568 58.971.580 58.971.580


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.694 176.044
Dönem Karı (Zararı)
-15.352.568 1.286.459
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-15.352.568 1.286.459
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
24.746.784 140.136
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18.688 101.616
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
187.018 28.800
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
187.018 28.800
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-470.098 34.015
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8.145 34.015
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-478.243 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-92.794 0
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-92.794
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-178.559 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
25.192.184 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25.192.184 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
90.345 -24.295
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.367.522 -1.250.518
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.864.962
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -3.477.126
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 612.164
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.841.147 -57.429
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.037.676 -20.267
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-803.471 -37.162
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.878 2.229.577
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
76.522 -140.460
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -104.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
76.522 -36.323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.943 -138.220
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
466.216 208.431
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
478.751 145.778
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.535 62.653
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
765 -578.056
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.057 90.601
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-100.434 -30.168
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
49.377 120.769
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.694 176.077
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-33
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -9.620
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -9.620
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -9.620
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.694 166.424
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
26.694 166.424
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
526.309 436.992
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
553.003 603.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 553.003 526.309
Diğer Alacaklar
9 19.366.133 9.440.651
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 18.621.883 9.312.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 744.250 127.797
Peşin Ödenmiş Giderler
12 25.943 22.065
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 25.943 22.065
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 0 48
Diğer Dönen Varlıklar
29 193.666 93.232
ARA TOPLAM
20.138.745 10.082.305
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
20.138.745 10.082.305
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
4 41.100.684 66.292.868
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
4 41.100.684 66.292.868
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 41.100.684 66.292.868
Diğer Alacaklar
9 24.741 24.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 24.741 24.741
Maddi Duran Varlıklar
14 51.932 63.618
Diğer Maddi Duran Varlıklar
14 51.932 63.618
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 86.414 93.415
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 86.414 93.415
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 157.627 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.421.398 66.474.642
TOPLAM VARLIKLAR
61.560.143 76.556.947
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 261.306 184.784
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 261.306 184.784
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 167.879 182.822
Diğer Borçlar
9 681.695 215.479
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 632.400 153.649
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 49.295 61.830
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 18.018 17.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 18.018 17.253
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 257.641 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 817.873 1.302.059
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 16.505 22.448
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 801.368 1.279.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 315.502 266.124
ARA TOPLAM
2.519.914 2.168.521
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.519.914 2.168.521
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 68.649 54.561
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 0 9.717
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
68.649 64.278
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.588.563 2.232.799
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
58.971.580 74.324.148
Ödenmiş Sermaye
30 49.992.100 49.992.100
Sermaye Düzeltme Farkları
30 6.517.309 6.517.309
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 22.724 22.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-44.072 -44.072
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-44.072 -44.072
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -44.072 -44.072
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
653 653
Yasal Yedekler
30 653 653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 17.835.434 27.324.736
Net Dönem Karı veya Zararı
41 -15.352.568 -9.489.302
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
58.971.580 74.324.148
TOPLAM KAYNAKLAR
61.560.143 76.556.947


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 917.860 1.097.541 190.296 388.060
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
917.860 1.097.541 190.296 388.060
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
917.860 1.097.541 190.296 388.060
Genel Yönetim Giderleri
28,33 -1.664.669 -1.608.219 -593.120 -494.050
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 1.293.893 678.601 0 601.598
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -21.756.567 -81.866 -935 -23.991
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-21.209.483 86.057 -403.759 471.617
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 4.683.791 31.025 4.175.753 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.525.692 117.082 3.771.994 471.617
Finansman Gelirleri
37 2.128.964 1.506.838 1.672.413 146.136
Finansman Giderleri
37 -865.320 -361.755 -64.966 -11.213
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-15.262.048 1.262.165 5.379.441 606.540
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-90.520 24.294 -150.996 5.830
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -257.865 0 -113.315 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 167.345 24.294 -37.681 5.830
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.352.568 1.286.459 5.228.445 612.370
DÖNEM KARI (ZARARI)
-15.352.568 1.286.459 5.228.445 612.370
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.352.568 1.286.459 5.228.445 612.370
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.352.568 1.286.459 5.228.445 612.370
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-15.352.568 1.286.459 5.228.445 612.370http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795700


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.073 Değişim: 0,11% Hacim : 32.940 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.049 14.01.2022 Yüksek 2.081
Açılış: 2.071
13,5192 Değişim: -0,46%
Düşük 13,4526 14.01.2022 Yüksek 13,6444
Açılış: 13,582
15,4280 Değişim: -0,99%
Düşük 15,3572 14.01.2022 Yüksek 15,6726
Açılış: 15,5816
790,01 Değişim: -0,67%
Düşük 785,31 14.01.2022 Yüksek 801,20
Açılış: 795,33
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.