KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

09.08.2018 - 18:40
KAP ***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***ESCOM*** ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -51.674 653 21.971.825 3.960.552 82.413.489 82.413.489
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
49.992.100 6.517.309 22.724 -51.674 653 21.971.825 3.960.552 82.413.489 82.413.489
Transferler
41 3.960.552 -3.960.552 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 0 681.720 681.720 681.720
Dönem Karı (Zararı)
41 681.720 681.720 681.720
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -51.674 653 25.932.377 681.720 83.095.209 83.095.209
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.243 653 25.932.377 1.392.359 83.809.279 83.809.279
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.243 653 25.932.377 1.392.359 83.809.279 83.809.279
Transferler
41 1.392.359 -1.392.359
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
41 674.089 674.089 674.089
Dönem Karı (Zararı)
41 674.089 674.089 674.089
Dönem Sonu Bakiyeler
49.992.100 6.517.309 22.724 -48.243 653 27.324.736 674.089 84.483.368 84.483.368


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
33.752 165.147
Dönem Karı (Zararı)
674.089 681.720
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 674.089 681.720
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41 0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
112.095 -173.016
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 67.744 72.412
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
28.800 -321.239
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
34 28.800 -321.239
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.015 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 34.015 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -18.464 75.810
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 1
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-752.412 -343.536
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.380.827 -350.840
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -918.561 -40.197
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.462.266 -310.643
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-63.368 388.751
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 334.504 528.690
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -397.872 -139.939
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 2.193.923 -355.025
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-93.749 -413.909
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -104.137 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 10.388 -413.909
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 -73.859 96.381
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
193.891 319.701
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 102.905 311.870
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9 90.986 7.831
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
12 -571.346 -26.117
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.923 -2.478
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -22.500 -13.984
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 65.423 11.506
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
33.772 165.168
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-20 -21
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -5.933
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -5.933
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 0 -5.933
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
17 0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -159.953
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 0 -159.953
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.752 -739
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
33.752 -739
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 436.992 495.141
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
53 470.744 494.402


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 470.744 436.992
Ticari Alacaklar
9.207.783 6.855.756
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 6.934.088 6.015.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.273.695 840.229
Diğer Alacaklar
429.027 367.660
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 7.677 342.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 421.350 25.478
Peşin Ödenmiş Giderler
63.451 2.257.374
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 0 2.177.412
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 63.451 79.962
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 230 210
Diğer Dönen Varlıklar
29 77.193 54.693
ARA TOPLAM
10.248.428 9.972.685
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
10.248.428 9.972.685
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
76.272.789 76.272.789
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
76.272.789 76.272.789
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
4 76.272.789 76.272.789
Diğer Alacaklar
9 2.000 0
Maddi Duran Varlıklar
14 62.729 71.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 143.519 202.701
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
76.481.037 76.546.781
TOPLAM VARLIKLAR
86.729.465 86.519.466
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
157.530 251.279
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 0 104.137
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 157.530 147.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 221.782 295.641
Diğer Borçlar
245.671 51.780
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 126.085 23.180
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 119.586 28.600
Ertelenmiş Gelirler
22.368 593.714
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
6 0 556.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
12 22.368 37.003
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.306.335 1.306.335
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 26.724 26.724
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.279.611 1.279.611
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 197.611 132.189
ARA TOPLAM
2.151.297 2.630.938
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.151.297 2.630.938
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
79.196 45.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 79.196 45.181
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
40 15.604 34.068
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
94.800 79.249
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.246.097 2.710.187
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
84.483.368 83.809.279
Ödenmiş Sermaye
30 49.992.100 49.992.100
Sermaye Düzeltme Farkları
30 6.517.309 6.517.309
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
30 22.724 22.724
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-48.243 -48.243
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.243 -48.243
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 -48.243 -48.243
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
653 653
Yasal Yedekler
30 653 653
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 27.324.736 25.932.377
Net Dönem Karı veya Zararı
41 674.089 1.392.359
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
84.483.368 83.809.279
TOPLAM KAYNAKLAR
86.729.465 86.519.466


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 709.481 791.854 362.596 446.853
Satışların Maliyeti
31 0 0 0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
709.481 791.854 362.596 446.853
BRÜT KAR (ZARAR)
709.481 791.854 362.596 446.853
Genel Yönetim Giderleri
33 -1.114.169 -1.178.898 -601.281 -540.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 77.003 886.868 -332.093 870.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -57.875 -428.002 364.730 -417.907
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-385.560 71.822 -206.048 359.093
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
35 31.025 0 31.025 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
35 0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-354.535 71.822 -175.023 359.093
Finansman Gelirleri
37 1.360.702 928.343 1.303.184 428.695
Finansman Giderleri
37 -350.542 -242.635 -287.549 -73.181
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
655.625 757.530 840.612 714.607
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
18.464 -75.810 -33.728 -79.106
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 18.464 -75.810 -33.728 -79.106
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
674.089 681.720 806.884 635.501
DÖNEM KARI (ZARARI)
674.089 681.720 806.884 635.501
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30 674.089 681.720 806.884 635.501
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
674.089 681.720 806.884 635.501
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
30 0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
30 674.089 681.720 806.884 635.501http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702066


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: 0,00% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2631 Değişim: 0,02%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2756
Açılış: 9,2611
10,7461 Değişim: -0,01%
Düşük 10,7227 18.10.2021 Yüksek 10,7975
Açılış: 10,7467
527,12 Değişim: 0,14%
Düşük 525,06 18.10.2021 Yüksek 528,26
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.