KAP ***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 20:06
KAP ***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 451.803.682 311.848.181
Satışların Maliyeti
17 -179.458.740 -126.179.992
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
272.344.942 185.668.189
BRÜT KAR (ZARAR)
272.344.942 185.668.189
Genel Yönetim Giderleri
18 -18.000.727 -10.644.784
Pazarlama Giderleri
18 -4.421.071 -2.392.104
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.786.428 2.481.048
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -934.068 -2.165.657
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
252.775.504 172.946.692
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 37.984.751 8.098.575
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
290.760.255 181.045.267
Finansman Gelirleri
21 102.299.149 23.872.400
Finansman Giderleri
21 -93.373.475 -109.204.884
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
299.685.929 95.712.783
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-39.497.596 -17.423.451
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -11.528.910 -10.253.192
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -27.968.686 -7.170.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
260.188.333 78.289.332
DÖNEM KARI (ZARARI)
260.188.333 78.289.332
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
260.188.333 78.289.332
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kazanç 23 5,24000000 1,72000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
176.052.529 47.660.830
Dönem Karı (Zararı)
260.188.333 78.289.332
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
260.188.333 78.289.332
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-113.070.243 31.338.832
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 3.557.743 2.410.645
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
65.401 1.340.826
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
65.401 1.340.826
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.094.543 707.826
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.094.543 707.826
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 62.638.913 45.104.332
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-14.085.988 -3.556.588
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
76.724.901 48.660.920
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-81.017.656 -30.000
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.503.086 25.972.650
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-18.503.086 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 0 25.972.650
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 39.497.596 17.423.451
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -819.493 -4.541.987
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-819.493 -4.541.987
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17 -120.584.204 -57.048.911
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
56.538.852 -58.025.219
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.955.134 -11.442.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.955.134 -11.442.742
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-289.358 1.974.867
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-289.358 1.974.867
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 52.495.299 -50.720.389
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-713.755 3.166.320
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-713.755 3.166.320
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.091.532 -1.003.275
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
1.091.532 -1.003.275
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
203.656.942 51.602.945
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -30.565 -140.029
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -268.316 -110.994
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -27.305.532 -3.691.092
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-164.863.621 -4.486.976
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-50.001.191 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.696.167 8.046.722
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.696.167 8.046.722
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -7.921.644 -6.587.759
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.842.979 -6.567.342
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-78.665 -20.417
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-125.722.941 -9.502.527
Alınan Faiz
20 14.085.988 3.556.588
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
113.735.334 -38.930.558
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 125.887.179 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
125.887.179 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
16 -51.385.521 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-51.385.521 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 114.700.381 9.118.461
Kredilerden Nakit Girişleri
114.700.381 9.118.461
Ödenen Faiz
-75.466.705 -48.049.019
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
124.924.242 4.243.296
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
69.657.052 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
194.581.294 4.243.296
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 81.873.409 77.630.113
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 276.454.703 81.873.409


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 276.454.703 81.873.409
Finansal Yatırımlar
13 79.864.881 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
79.864.881 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
79.864.881 0
Ticari Alacaklar
6 16.945.899 20.966.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
16.945.899 20.966.434
Diğer Alacaklar
7 1.943.038 801.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.943.038 801.103
Stoklar
8 49.724.087 102.219.386
Peşin Ödenmiş Giderler
9 4.566.291 4.057.652
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4.566.291 4.057.652
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
22 9.214.522 0
Diğer Dönen Varlıklar
15 2.799.940 4.161.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.799.940 4.161.156
ARA TOPLAM
441.513.361 214.079.140
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
441.513.361 214.079.140
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
710.064.448 453.432.253
Binalar
11 26.821.000 17.014.592
Taşıtlar
11 6.959.923 6.307.202
Mobilya ve Demirbaşlar
11 1.581.446 1.337.864
Özel Maliyetler
11 0 106.198
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 674.702.079 428.666.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
482.394 435.468
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 482.394 435.468
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
710.546.842 453.867.721
TOPLAM VARLIKLAR
1.152.060.203 667.946.861
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.404.880 59.166.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
35.404.880 59.166.264
Banka Kredileri
13 35.404.880 59.166.264
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
142.611.161 130.131.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
142.611.161 130.131.083
Banka Kredileri
13 142.611.161 130.131.083
Ticari Borçlar
6 44.142.715 45.127.933
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
44.142.715 45.127.933
Diğer Borçlar
7 3.323.477 1.168.424
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3.323.477 1.168.424
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 4.302.150 6.455.109
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
4.302.150 6.455.109
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.465.245 196.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.465.245 196.394
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
22 0 6.562.100
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.932.316 838.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 1.663.403 569.211
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 268.913 268.913
ARA TOPLAM
233.181.944 249.645.431
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
233.181.944 249.645.431
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
323.579.464 196.339.581
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
13 323.579.464 196.339.581
Banka Kredileri
323.579.464 196.339.581
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
9 664.341 843.754
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
664.341 843.754
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.427.614 726.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14 1.427.614 726.144
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 67.567.936 37.568.008
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
393.239.355 235.477.487
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
626.421.299 485.122.918
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
525.638.904 182.823.943
Ödenmiş Sermaye
16 54.300.000 4.910.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 529.898 529.898
Geri Alınmış Paylar (-)
16 -51.385.521 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
16 117.067.179 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16.597.087 8.472.117
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16.597.087 8.472.117
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 16.719.293 8.594.323
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -122.206 -122.206
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
128.341.928 90.622.596
Net Dönem Karı veya Zararı
260.188.333 78.289.332
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
525.638.904 182.823.943
TOPLAM KAYNAKLAR
1.152.060.203 667.946.861


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.910.000 529.898 0 0 8.594.323 -122.206 64.146.040 26.476.556 104.534.611 104.534.611
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
26.476.556 -26.476.556 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
78.289.332 78.289.332 78.289.332
Dönem Karı (Zararı)
78.289.332 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.910.000 529.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.594.323 0 -122.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.622.596 78.289.332 0 182.823.943 0 182.823.943
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.910.000 529.898 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.594.323 0 -122.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.622.596 78.289.332 0 182.823.943 0 182.823.943
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
78.289.332 -78.289.332 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
8.124.970 0 260.188.333 268.313.303 268.313.303
Dönem Karı (Zararı)
0 0 260.188.333 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.124.970 0 0 0
Sermaye Arttırımı
40.570.000 -40.570.000 0 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16 -51.385.521 -51.385.521 -51.385.521
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
16 8.820.000 117.067.179 125.887.179 125.887.179
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
54.300.000 529.898 0 0 0 -51.385.521 0 117.067.179 0 0 0 0 16.719.293 0 -122.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.341.928 260.188.333 0 525.638.904 0 525.638.904


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
260.188.333 78.289.332
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.124.970 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Sonrası
10-22 8.124.970 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.124.970 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
268.313.303 78.289.332
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
268.313.303 78.289.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006133


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.444 Değişim: 1,60% Hacim : 28.296 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.400 01.07.2022 Yüksek 2.453
Açılış: 2.409
16,7545 Değişim: 0,34%
Düşük 16,6705 01.07.2022 Yüksek 16,7867
Açılış: 16,6984
17,4789 Değişim: -0,28%
Düşük 17,3765 01.07.2022 Yüksek 17,5449
Açılış: 17,5274
974,66 Değişim: 0,49%
Düşük 961,09 01.07.2022 Yüksek 976,27
Açılış: 969,93
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.