KAP ***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:40
KAP ***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***ESCAR*** ESCAR TURİZM TAŞIMACILIK TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 357.010.125 236.344.901 120.184.951 83.550.800
Satışların Maliyeti
17 -151.447.537 -99.543.843 -50.976.029 -33.618.014
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
205.562.588 136.801.058 69.208.922 49.932.786
BRÜT KAR (ZARAR)
205.562.588 136.801.058 69.208.922 49.932.786
Genel Yönetim Giderleri
18 -11.686.089 -7.796.213 -4.593.269 -2.240.077
Pazarlama Giderleri
18 -2.990.551 -1.926.145 -1.056.696 -604.018
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.640.275 1.240.678 2.651.833 169.673
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -937.344 -1.247.363 -383.134 -444.840
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
193.588.879 127.072.015 65.827.656 46.813.524
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 12.692.170 2.425.075 9.185.187 701.907
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
206.281.049 129.497.090 75.012.843 47.515.431
Finansman Gelirleri
21 18.650.764 22.523.251 1.678.369 14.231.653
Finansman Giderleri
21 -58.685.982 -80.157.563 -21.258.325 -42.322.002
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
166.245.831 71.862.778 55.432.887 19.425.082
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-36.952.316 -11.848.372 -11.616.058 -4.240.851
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -20.536.295 -3.537.137 -2.882.444 -3.537.137
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 -16.416.021 -8.311.235 -8.733.614 -703.714
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
129.293.515 60.014.406 43.816.829 15.184.231
DÖNEM KARI (ZARARI)
129.293.515 60.014.406 43.816.829 15.184.231
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
129.293.515 60.014.406 43.816.829 15.184.231
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 3,98000000 1,85000000 1,35000000 0,49000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
118.795.419 28.688.469
Dönem Karı (Zararı)
129.293.515 60.014.406
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
129.293.515 60.014.406
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-29.449.361 7.851.377
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-12 2.653.453 1.921.494
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
761.467 953.356
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
761.467 953.356
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
20-21 42.348.549 32.991.813
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.219.935 -1.694.587
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
53.568.484 34.686.400
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-14.209.318 -14.809.045
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 16.585.544
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
16.585.544
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
22 36.952.316 11.848.372
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20 -819.493 -730.488
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-819.493 -730.488
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
17 -97.136.335 -40.909.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
43.705.166 -38.949.116
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.113.761 -2.460.497
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5.113.761 -2.460.497
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.326.812 -26.888.851
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.326.812 -26.888.851
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 50.898.957 2.175.329
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-24.172.168 -22.712.770
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-24.172.168 -22.712.770
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.537.804 10.937.673
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10.537.804 10.937.673
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
143.549.320 28.916.667
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
15 -30.565 -117.204
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
14 -268.316 -110.994
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
22 -24.455.020
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-68.433.150 -5.803.475
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.917.843 2.370.628
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.917.843 2.370.628
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11-12 -10.196.001 -1.651.259
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-10.172.515 -1.631.072
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.486 -20.187
Diğer Uzun Vadeli Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-68.449.034 -8.217.431
Alınan Faiz
20 11.219.935 1.694.587
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.925.893
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
137.581.900 -14.713.890
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 117.067.179 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
117.067.179
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.879.016 0
Kredilerden Nakit Girişleri
64.879.016
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 -7.411.118
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.411.118
Ödenen Faiz
-53.184.295 -7.302.772
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
16 8.820.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
187.944.169 8.171.104
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
2.848.523 14.809.045
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
190.792.692 22.980.149
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 81.873.409 77.630.113
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 272.666.101 100.610.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 272.666.101 81.873.409
Finansal Yatırımlar
13 17.286.688 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
8.110.965 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.175.723 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
9.175.723 0
Ticari Alacaklar
6 15.787.831 20.966.434
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
15.787.831 20.966.434
Diğer Alacaklar
7 1.057.606 801.103
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.057.606 801.103
Stoklar
8 51.320.429 102.219.386
Peşin Ödenmiş Giderler
9 6.644.865 4.057.652
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.644.865 4.057.652
Diğer Dönen Varlıklar
15 3.847 4.161.156
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.847 4.161.156
ARA TOPLAM
364.767.367 214.079.140
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
364.767.367 214.079.140
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
622.461.238 453.432.253
Binalar
11 16.764.160 17.014.592
Taşıtlar
11 10.086.896 6.307.202
Mobilya ve Demirbaşlar
11 1.358.416 1.337.864
Özel Maliyetler
0 106.198
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
10 594.251.766 428.666.397
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 436.050 435.468
Diğer Haklar
436.050 435.468
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
622.897.288 453.867.721
TOPLAM VARLIKLAR
987.664.655 667.946.861
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13 38.862.866 59.166.264
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
38.862.866 59.166.264
Banka Kredileri
38.862.866 59.166.264
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13 139.818.838 130.131.083
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
139.818.838 130.131.083
Banka Kredileri
139.818.838 130.131.083
Ticari Borçlar
6 20.968.984 45.127.933
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
20.968.984 45.127.933
Diğer Borçlar
7 7.992.326 1.168.424
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
78.289.332 -78.289.332 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
129.293.515 129.293.515 129.293.515
Dönem Karı (Zararı)
129.293.515 0 0
Sermaye Arttırımı
49.390.000 -40.570.000 8.820.000 8.820.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
117.067.179 117.067.179 117.067.179
Dönem Sonu Bakiyeler
54.300.000 529.898 0 0 0 0 0 117.067.179 0 0 0 0 8.594.323 0 -122.206 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 128.341.928 129.293.515 0 438.004.637 0 438.004.637


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
129.293.515 60.014.406 43.816.829 15.184.231
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
129.293.515 60.014.406 43.816.829 15.184.231
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
129.293.515 60.014.406 43.816.829 15.184.231http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973710


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,22% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,6944 Değişim: 2,91%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,7098
Açılış: 13,3069
15,5360 Değişim: 3,13%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,5477
Açılış: 15,064
774,71 Değişim: 1,76%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 777,03
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.