KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.05.2018 - 16:37
KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 06.04.2018
Genel Kurul Tarihi 10.05.2018
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 09.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ÇANKAYA
Adres İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61/A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
3 - 2017 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4 - 2017 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6 - 2017 Yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7 - Geçmiş yıllarda zarar olmasından dolayı kar dağıtımı yapılmayacağı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
9 - 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2018 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM AŞ 'nin seçilmesi hususu görüşülerek karara bağlanmıştır.
10 - Yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi
11 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2'nci maddesine göre Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücret politikasında belirlenen esaslara göre ücretlendirme esaslarının belirlenmesi
12 - II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesine göre 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması
13 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesine göre Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 31.12.2017 Rapor.pdf - Denetim Kurulu Raporu
EK: 2 İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 3 Genel kurul bilgilendirme dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1- Divan Başkanlığına Sayın MEHMET ESKİOĞLU, oy toplayıcılığına LALE KORKMAZ ve katipliğe ÇAĞATAY ERYOLDAŞ‘ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3- 2017 faaliyet yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu müzakere edildi ve oy birliği ile karar verildi.
4- 2017 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesapları okundu müzakere edildi ve oy birliği ile karar verildi.
5- Yönetim Kurulu üyelerinin, 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri konusu görüşülerek oy birliği ile karar verildi,
6- 2017 yılında ilişkili taraflar ile yapılan yaygın ve süreklilik arz eden işlemlere ilişkin raporun okunarak Genel Kurul'a bilgi verildi,
7- 2017 yılı faaliyet döneminde Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince düzenlenen yasal kayıtlara göre 2017 yılı net karı 325.426,43- TL, Geçmiş yıl zararları 21.340.811,32- TL ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği düzenlenen mali tablolara göre 2017 yılı net karı 1.351.505,00-TL, geçmiş yıl zararları 22.235.754,00 TL olması nedeniyle kar dağıtımı yapılamaması hususu Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
8- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yıl içinde bağış tutarına bir üst sınır getirilmiş olup bu tutar 100.000-TL geçmeyecek şekildede belirlenmiş olup konu hakkında pay sahiplerine bilgi verildi,
9- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği 2018 yılı faaliyet döneminin ve hesaplarının bağımsız denetimini yaptırmak için Birleşim Bağımsız Denetim ve YMM AŞ 'nin seçilmesi hususu görüşülerek oy birliği ile karar verildi.
10-Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğinden istifa eden Emre TURGUT yerine Cemile AKMAN seçilmiştir.
Yine yönetim kurulu başkan yardımcılığına Kamile TUNÇ, yönetim kurulu üyeliğine Sanem YILDIRIM, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine'de Mahmut Ercüment CENGİZ ve Azmiye Berna ŞEKER seçilmiştir.
11-Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.6.2'nci maddesine göre Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücret politikasında belirlenen esaslara göre yapılması karara bağlanmıştır.
12-II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesine göre 3'üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığına dair genel kurula bilgi verildi.
13-Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6'ncı maddesine göre Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, pay sahibi Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri, Şirketin faaliyet konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve aynı tür işleri yapan şirketlerde sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla da ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu karara bağlanmış Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
14-Divan Başkanı 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısını başarı, sağlık ve mutluluk dileklerini sunarak toplantının bittiğini bildirdiler


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2018 genel kurul tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 hazirun_1150561525953022605.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,10 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 15:00'da İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:61/A ÇANKAYA/ANKARA adresindeki Merkez Binamızda Gerçekleştirilecektir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/682712


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.