KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2022 - 03:03
KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -87.465 238.579 3.388.525 -21.948.475 539.806 41.854.804 41.854.804
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
539.806 -539.806 0
Dönem Karı (Zararı)
-279.208 -279.208 -279.208
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.260 -19.260 -19.260
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -106.725 238.579 3.388.525 -21.408.669 -279.208 41.556.336 41.556.336
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 49.616.436 -226.974 238.579 3.388.525 -21.408.669 552.882 68.500.644 68.500.644
Transferler
552.882 -552.882
Dönem Karı (Zararı)
547.456 547.456 547.456
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-20.552 -20.552 -20.552
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 49.616.436 -247.526 238.579 3.388.525 -20.855.787 547.456 69.027.548 69.027.548


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-204.443 85.296
Dönem Karı (Zararı)
547.456 -279.208
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
547.456 -279.208
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-80.661 561.461
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
755.487 585.176
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.222 49.337
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
229.328 100.139
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-1.066.698 -173.191
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-701.237 -196.957
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -727.120 1.711.809
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 106.856 -14.289
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
7 1.193.276 -297.018
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
8 -217.777 205.099
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4 -1.069.065 -1.975.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
14 6.688 -44.837
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
8 52.851 295.308
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.946 -77.209
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-234.442 85.296
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
29.999 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-9.109 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.109 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
207.420 0
Alınan Faiz
207.420 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.132 85.296
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.132 85.296
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
108.605 303.256
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
102.473 388.552


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 102.473 108.605
Ticari Alacaklar
5 1.039.636 313.738
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
545.340 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
494.296 313.738
Diğer Alacaklar
5 342.332 449.188
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
342.332 449.188
Stoklar
7 24.736.154 25.929.430
Peşin Ödenmiş Giderler
8 1.633.468 1.415.691
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.633.468 1.415.691
Diğer Dönen Varlıklar
9 106.181 26.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
106.181 26.196
ARA TOPLAM
27.960.244 28.242.848
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.960.244 28.242.848
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
5 17.361 17.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.361 17.361
Maddi Duran Varlıklar
10 62.960.084 63.706.462
Arazi ve Arsalar
30.132.412 30.132.412
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.793.434 1.810.521
Binalar
8.716.464 8.801.157
Tesis, Makine ve Cihazlar
20.152.433 20.771.883
Taşıtlar
309.847 335.244
Mobilya ve Demirbaşlar
61.181 60.611
Özel Maliyetler
90 411
Taşıyıcı Bitkiler
1.794.223 1.794.223
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
62.977.445 63.723.823
TOPLAM VARLIKLAR
90.937.689 91.966.671
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
4 6.922.359 7.804.259
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.406.599 487.182
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.515.760 7.317.077
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6 246.869 240.181
Diğer Borçlar
5 1.298.712 1.298.712
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.298.712 1.298.712
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.878.394 2.825.543
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.878.394 2.825.543
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 654.121 494.316
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
464.736 304.931
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
189.385 189.385
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 324.665 214.681
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
324.665 214.681
ARA TOPLAM
12.325.120 12.877.692
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.325.120 12.877.692
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
5 283 283
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
283 283
Uzun Vadeli Karşılıklar
14 374.022 304.499
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
374.022 304.499
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
13 9.210.716 10.283.553
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.585.021 10.588.335
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
21.910.141 23.466.027
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
69.027.548 68.500.644
Ödenmiş Sermaye
12 36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
96.063 96.063
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
243.802 243.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
49.368.910 49.389.462
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
49.368.910 49.389.462
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
49.616.436 49.616.436
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-247.526 -226.974
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 238.579 238.579
Yasal Yedekler
238.579 238.579
Diğer Yedekler
3.388.525 3.388.525
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-20.855.787 -21.408.669
Net Dönem Karı veya Zararı
547.456 552.882
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
69.027.548 68.500.644
TOPLAM KAYNAKLAR
90.937.689 91.966.671


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
16 10.350.265 2.892.283
Satışların Maliyeti
16 -8.430.976 -2.719.370
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.919.289 172.913
BRÜT KAR (ZARAR)
1.919.289 172.913
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.503.590 -391.035
Pazarlama Giderleri
17 -356.029 -170.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
18 294.412 473.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
18 -516.851 -505.337
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-162.769 -420.809
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-162.769 -420.809
Finansman Gelirleri
19 66.371 63.116
Finansman Giderleri
19 -263.678 -68.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-360.076 -425.869
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
907.532 146.661
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
13 -159.166 -21.715
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
13 1.066.698 168.376
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
547.456 -279.208
DÖNEM KARI (ZARARI)
547.456 -279.208
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
547.456 -279.208
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 12 0,03000000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
12 -20.552 -19.260
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.691 -24.075
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.139 4.815
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
6.139 4.815
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-20.552 -19.260
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
526.904 -298.468
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
526.904 -298.468http://www.kap.org.tr/
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.771 Değişim: 0,73% Hacim : 7.037 Mio.TL Son veri saati : 10:20
Düşük 2.759 08.08.2022 Yüksek 2.779
Açılış: 2.759
17,9621 Değişim: 0,28%
Düşük 17,8708 08.08.2022 Yüksek 17,9902
Açılış: 17,9122
18,3322 Değişim: 0,50%
Düşük 18,1988 08.08.2022 Yüksek 18,3382
Açılış: 18,2413
1.025,98 Değişim: 0,29%
Düşük 1.019,43 08.08.2022 Yüksek 1.026,29
Açılış: 1.022,97
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.