" />

KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 21:43
KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 23.020.079 -45.456 3.519.297 -24.805.443 2.847.756 40.876.098 0 40.876.098
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.847.756 -2.847.756 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
416.266 416.266
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.288.353 41.927 -1.246.426
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 21.731.726 -3.529 3.519.297 -21.957.687 416.266 40.045.938 0 40.045.938
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 23.383.969 -87.465 3.519.297 -21.957.687 557.360 41.755.339 0 41.755.339
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
557.360 -557.360 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.232.467 -31.565 26.200.902
Dönem Karı (Zararı)
-1.273.332 -1.273.332
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
36.000.000 96.063 243.802 49.616.436 -119.030 3.519.297 -21.400.327 -1.273.332 66.682.909 0 66.682.909


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-311.087 2.249.039
Dönem Karı (Zararı)
18 -1.273.332 416.266
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.273.332 416.266
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.503.095 78.999
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12 1.337.637 242.213
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
9 0 -80.228
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -74.599
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.629
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
115.860 -61.056
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 115.860 -15.781
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 -45.275
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
21 49.598 -21.930
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-54.281 -349.602
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
103.879 200.467
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 -149.654
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
0 276.859
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-230.698 1.753.774
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.178.225 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 815.706 1.984.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7 -11.079 215.423
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 106.135 2.907.696
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -197.585 1.232.923
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -2.499.043 -4.122.384
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
8 88.435 50.693
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 139.174
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7 21.000 -630.063
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 2.623.958 27.852
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
14 0 -52.044
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 301.999
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
0 -354.043
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-935 2.249.039
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-310.152 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12 64.450 -141.327
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.450 373.673
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.450 373.673
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -515.000
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -515.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-246.637 2.107.712
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-246.637 2.107.712
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
303.256 251.623
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
56.619 2.359.335


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 56.619 303.256
Finansal Yatırımlar
4 1.177.830 0
Vadeli Mevduatlar
1.177.830 0
Ticari Alacaklar
6 3.673.783 4.435.208
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.613.624 4.417.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
60.159 17.839
Diğer Alacaklar
7 647.654 636.575
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 83.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
647.654 552.981
Stoklar
9 19.047.567 19.153.702
Peşin Ödenmiş Giderler
10 549.793 352.208
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
549.793 352.208
Diğer Dönen Varlıklar
11 126.385 108.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
126.385 108.246
ARA TOPLAM
25.279.631 24.989.195
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
25.279.631 24.989.195
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
7 17.361 17.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
17.361 17.361
Maddi Duran Varlıklar
12 64.479.280 31.365.038
Arazi ve Arsalar
30.132.412 15.180.795
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
1.827.988 414.885
Binalar
8.887.732 2.791.427
Tesis, Makine ve Cihazlar
21.405.333 10.588.163
Taşıtlar
361.206 438.244
Mobilya ve Demirbaşlar
69.648 91.143
Özel Maliyetler
738 1.707
Taşıyıcı Bitkiler
1.794.223 1.794.224
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0 64.450
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 0 288.398
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
64.496.641 31.670.797
TOPLAM VARLIKLAR
89.776.272 56.659.992
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 0 37.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 37.047
Banka Kredileri
0 37.047
Ticari Borçlar
6 5.549.670 7.944.834
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
24.176 1.300.430
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5.525.494 6.644.404
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 199.565 111.130
Diğer Borçlar
7 1.298.712 1.280.724
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
1.298.712 1.280.724
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.682.231 58.273
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.682.231 58.273
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 3.115
Kısa Vadeli Karşılıklar
16,17 209.132 209.132
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
37.572 37.572
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
171.560 171.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11 165.974 476.061
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
165.974 476.061
ARA TOPLAM
10.105.284 10.120.316
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.105.284 10.120.316
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 19.625
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 19.625
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0 19.625
Diğer Borçlar
7 283 283
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
283 283
Uzun Vadeli Karşılıklar
16 367.621 251.761
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
367.621 251.761
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 12.620.175 4.512.668
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.988.079 4.784.337
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
23.093.363 14.904.653
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
66.682.909 41.755.339
Ödenmiş Sermaye
14 36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
96.063 96.063
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
243.802 243.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
49.497.406 23.296.504
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
49.497.406 23.296.504
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
49.616.436 23.383.969
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-119.030 -87.465
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 238.579 238.579
Yasal Yedekler
238.579 238.579
Diğer Yedekler
3.280.718 3.280.718
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.400.327 -21.957.687
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.273.332 557.360
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
66.682.909 41.755.339
TOPLAM KAYNAKLAR
89.776.272 56.659.992


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 15.979.682 9.907.612
Satışların Maliyeti
18 -15.827.952 -8.870.536
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
151.730 1.037.076
BRÜT KAR (ZARAR)
151.730 1.037.076
Genel Yönetim Giderleri
19 -1.309.352 -618.909
Pazarlama Giderleri
19 -210.382 -293.085
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 601.814 984.275
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -613.604 -717.657
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.379.794 391.700
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.379.794 391.700
Finansman Gelirleri
21 81.696 349.602
Finansman Giderleri
21 -169.872 -200.467
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.467.970 540.835
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
194.638 -124.569
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-143.091 -86.022
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 337.729 -38.547
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.273.332 416.266
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.273.332 416.266
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.273.332 416.266
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
14 26.200.902 -1.246.426
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
34.976.623 -1.288.353
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-42.087 41.927
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.733.634 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-8.744.156 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
10.522 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.200.902 -1.246.426
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.927.570 -830.160
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
24.927.570 -830.160http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973836


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.