KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 20:23
KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 36.000.000 96.063 243.802 -106.182 26.397.277 238.579 -25.826.458 48.596 37.091.677 37.091.677
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
29 -2.407.440 -2.407.440
Transferler
29 48.596 -48.596
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
29 124.630 2.244.306 2.368.936 2.368.936
Dönem Karı (Zararı)
2.244.306 2.244.306 2.244.306
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
124.630 124.630 124.630
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-2.372.823 -2.372.823 -2.372.823
Dönem Sonu Bakiyeler
27 36.000.000 96.063 243.802 18.448 24.024.454 238.579 -28.185.302 2.244.306 34.680.350 34.680.350
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 36.000.000 96.063 243.802 -45.456 23.020.079 3.519.297 -24.805.443 2.847.756 40.876.098 40.876.098
Transferler
29 2.847.756 -2.847.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.573 -855.768 211.973 -633.222 -633.222
Dönem Karı (Zararı)
211.973 211.973 211.973
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.573 -855.768 -845.195 -845.195
Dönem Sonu Bakiyeler
27 36.000.000 96.063 243.802 -34.883 22.164.311 3.519.297 -21.957.687 211.973 40.242.876 40.242.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.264.070 67.005
Dönem Karı (Zararı)
211.973 2.244.306
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
211.973 2.244.306
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-130.101 -1.134.290
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,2 66.937 1.139.684
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-45.558 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 -39.929 0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -5.629 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-96.511 87.451
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -16.754 -19.768
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 -79.757 0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
107.219
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-54.969
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-251.096
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
145.566
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
11 -69.483
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
11 120.044
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 0 -2.361.425
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.182.198 -1.043.011
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 2.345.238 393.927
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 1.696.377 1.114.289
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 648.861 -720.362
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 189.176 -15.695
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,12 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 189.176 -15.695
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 4.204.116 -55.024
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 977.599 -184.583
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 -5.336.973 152.527
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 608.166 -1.074.012
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -5.945.139 1.226.539
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 95.551 13.160
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
93.123 -267.426
Diğer Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
29 93.123 -267.426
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -425.886 -868.743
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 -23.063
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -402.823 -868.743
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 -58.623 -211.154
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16,24,25 98.877 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16,24 381.544 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24,25,26 -282.667
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.264.070 67.005
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-200.612
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
19,2 -200.612
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.063.458 67.005
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.063.458 67.005
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.063.458 67.005


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 2.315.081 251.623
Ticari Alacaklar
11 3.722.587 6.147.940
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11,6 3.694.515 5.390.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 28.072 757.048
Diğer Alacaklar
12 772.243 966.539
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,6 83.594 83.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 688.649 882.945
Stoklar
14 13.961.843 18.160.330
Peşin Ödenmiş Giderler
15 371.558 1.349.157
Diğer Dönen Varlıklar
16 84.612 426.290
ARA TOPLAM
21.227.924 27.301.879
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.227.924 27.301.879
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12 22.481 17.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 22.481 17.361
Maddi Duran Varlıklar
19 29.994.860 30.705.734
Kullanım Hakkı Varlıkları
84.475
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 2.360 3.006
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 2.360 3.006
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 299.457 337.802
Diğer Duran Varlıklar
16 0 1.521
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.403.633 31.065.424
TOPLAM VARLIKLAR
51.631.557 58.367.303
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37.026 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
37.026 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
37.026 0
Ticari Borçlar
11 4.131.037 9.537.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11,6 1.649.793 1.041.627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 2.481.244 8.495.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 60.839 178.780
Diğer Borçlar
12 2.201.566 2.226.150
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,6 1.398.962 1.422.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 802.604 804.125
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 55.003 113.626
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 25.666 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 329.044 246.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 32.922 29.745
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 296.122 216.365
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 13.572 49.908
ARA TOPLAM
6.853.753 12.352.067
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.853.753 12.352.067
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.042 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
35.042 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
35.042 0
Diğer Borçlar
12 283 401.585
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12 283 401.585
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 296.157 262.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 296.157 262.110
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 4.203.446 4.475.443
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.534.928 5.139.138
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
11.388.681 17.491.205
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 40.242.876 40.876.098
Ödenmiş Sermaye
36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
96.063 96.063
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
243.802 243.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.129.428 22.974.623
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.164.311 23.020.079
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-34.883 -45.456
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.519.297 3.519.297
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.957.687 -24.805.443
Net Dönem Karı veya Zararı

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,09% Hacim : 11.641 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.380 30.07.2021 Yüksek 1.393
Açılış: 1.383
8,4381 Değişim: -0,21%
Düşük 8,3933 30.07.2021 Yüksek 8,4894
Açılış: 8,4556
10,0365 Değişim: -0,32%
Düşük 9,9678 30.07.2021 Yüksek 10,0970
Açılış: 10,0686
492,59 Değişim: -0,93%
Düşük 490,25 30.07.2021 Yüksek 498,90
Açılış: 497,19
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.