KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

28.05.2020 - 18:26
KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 36.000.000 96.063 243.802 -106.182 26.397.278 238.579 -25.826.458 48.596 37.091.678 37.091.678
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
29 45.596 -48.596
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.013 -416.987 67.368 162.601 -206.031 -206.031
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-19.013 -416.987 67.368 368.632 368.632 368.632
Dönem Sonu Bakiyeler
27 36.000.000 96.063 243.802 -125.195 25.980.291 238.579 -25.710.494 162.601 36.885.647 36.885.647
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
29 36.000.000 96.063 243.802 -45.456 23.020.079 3.519.297 -24.805.443 2.847.756 40.876.098 40.876.098
Transferler
29 2.847.756 -2.847.756
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.588 -427.884 41.739 -379.557 -379.557
Dönem Karı (Zararı)
29 41.739 41.739 41.739
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.588 -427.884 -421.296 -421.296
Dönem Sonu Bakiyeler
27 36.000.000 96.063 243.802 -38.868 22.592.195 3.519.297 21.957.687 41.739 40.496.541 40.496.541


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.359.261 572.143
Dönem Karı (Zararı)
41.739 129.082
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
41.739
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-131.196 -5.235
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,2 57.910 65.032
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-30.319 -25.552
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11,12 -24.690 4.568
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 -5.629 -30.120
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-82.507 13.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 -47.406 7.623
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-35.101
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.581
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-76.280
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-163.118
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
62.137
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-39.913
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
11 64.614
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
24 -57.919
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.347.737 448.296
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 3.699.767 49.839
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6,11 3.004.669 555.447
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
11 695.098 -505.608
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
12 187.380 -2.112
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
12 187.380 -2.112
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 3.475.592 720.414
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
15 1.286.325 726.802
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6,11 -4.638.345 -680.740
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6,11 100.955 29.355
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11 -4.739.300 -710.095
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
23 128.196 114.682
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 -124.595 61.307
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6,12 10.694
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12 -135.289 61.307
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
23 106.211
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
16,24,25 227.206 -541.896
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
16,24 398.612
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
24,25,29 -171.406 -541.896
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.258.280 572.143
Ödenen Faiz
-62.137
Alınan Faiz
163.118
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
121.931
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19,2 121.931
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.092 -544.231
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.092 -544.231
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.478.100 27.912
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.478.100 27.912
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
251.623 263.695
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4.729.723 291.607


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 4.729.723 251.623
Finansal Yatırımlar
8 0 0
Ticari Alacaklar
11 2.408.249 6.147.940
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
11,6 2.386.223 5.390.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
11 22.026 757.048
Diğer Alacaklar
12 774.039 966.539
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
12,6 83.594 83.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 690.445 882.945
Türev Araçlar
13 0 0
Stoklar
14 14.690.367 18.160.330
Peşin Ödenmiş Giderler
15 62.832 1.349.157
Diğer Dönen Varlıklar
16 69.165 426.290
ARA TOPLAM
22.734.375 27.301.879
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
22.734.375 27.301.879
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
12 22.481 17.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
12 22.481 17.361
Maddi Duran Varlıklar
19 30.104.920 30.705.734
Kullanım Hakkı Varlıkları
27.175 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 2.683 3.006
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20 2.683 3.006
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 297.836 337.802
Diğer Duran Varlıklar
16 0 1.521
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
30.455.095 31.065.424
TOPLAM VARLIKLAR
53.189.470 58.367.303
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.268 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.268 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14.268 0
Ticari Borçlar
11 4.859.235 9.537.493
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
11,6 1.142.582 1.041.627
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
11 3.716.653 8.495.866
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
21 142.407 178.780
Diğer Borçlar
12 2.369.090 2.226.150
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
12,6 1.432.719 1.422.025
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 936.371 804.125
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23 219.837 113.626
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 24.733 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 283.870 246.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
21 32.404 29.745
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 251.466 216.365
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
23.727 49.908
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
27 23.727 49.908
ARA TOPLAM
7.937.167 12.352.067
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.937.167 12.352.067
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.815 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.815 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
9.815 0
Diğer Borçlar
12 134.050 401.585
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
12 134.050 401.585
Uzun Vadeli Karşılıklar
21 306.412 262.110
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
21 306.412 262.110
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 4.305.485 4.475.443
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.755.762 5.139.138
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.692.929 17.491.205
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
29 40.496.541 40.876.098
Ödenmiş Sermaye
36.000.000 36.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
96.063 96.063
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
243.802 243.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.592.195 23.020.079
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22.592.195 23.020.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-38.868 -45.456
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-38.868 -45.456
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.519.297 3.519.297
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-21.957.687 -24.805.443
Net Dönem Karı veya Zararı
41.739 2.847.756
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
40.496.541 40.876.098
TOPLAM KAYNAKLAR
53.189.470 58.367.303


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
30 5.448.538 2.037.128
Satışların Maliyeti
30 -5.052.547 -1.585.432
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
395.991 451.696
BRÜT KAR (ZARAR)
395.991 451.696
Genel Yönetim Giderleri
31 -333.267 -290.539
Pazarlama Giderleri
31 -60.122 -59.250
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
33 438.977 185.674
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
33 -487.235 -145.222
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-45.656 142.359
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-45.656 142.359
Finansman Gelirleri
35 163.118 22.697
Finansman Giderleri
35 -62.137 -35.974
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
55.325 129.082
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.586 33.519
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -26.269 -24.400
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 12.683 57.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
41.739 162.601
DÖNEM KARI (ZARARI)
36 41.739 162.601
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41.739 162.601
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-421.296 -436.000
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 -427.884 -416.987
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21 8.446 -19.013
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.858 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.858 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 67.368
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
67.368
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-421.296 -368.632
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-379.557 -206.031
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-379.557 -206.031http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847415


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,00% Hacim : 13.510 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.451 14.06.2021 Yüksek 1.469
Açılış: 1.467
8,4703 Değişim: 0,01%
Düşük 8,4648 15.06.2021 Yüksek 8,4720
Açılış: 8,4692
10,2738 Değişim: 0,06%
Düşük 10,2604 15.06.2021 Yüksek 10,2767
Açılış: 10,2673
507,34 Değişim: -0,17%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 508,51
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.