KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.04.2019 - 19:16
KAP ***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***ERSU*** ERSU MEYVE VE GIDA SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.096.063 243.802 -37.297 29.731.414 238.579 -26.359.978 -483.416 39.429.167 39.429.167
Diğer Düzeltmeler
-1.744.767
Transferler
-483.416 483.416
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.752 -31.752
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-1.744.767
Dönem Sonu Bakiyeler
36.096.063 243.802 -69.049 27.986.647 238.579 -26.843.394 1.022.229 38.674.877 38.674.877
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
36.096.063 243.802 -69.049 27.986.647 238.579 -26.843.394 1.022.229 38.674.877 38.674.877
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-5.293 -5.293
Transferler
1.022.229 -1.022.229
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.596 48.596
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-37.133
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-37.133 -1.589.369 -1.589.369
Dönem Sonu Bakiyeler
36.096.063 243.802 106.182 26.397.278 238.579 -25.826.458 48.596 37.091.678 37.091.678


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
285.192 136.634
Dönem Karı (Zararı)
405.487 1.314.153
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
405.487 1.314.153
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.810.702 -1.336.976
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,15 261.786 254.122
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
819.181 438.334
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.546 5.834
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 225.080 343
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 587.555 432.157
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.512.350 -1.163.615
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 -10.270 -62.356
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 -1.591.330 -1.104.851
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
17 89.250 3.592
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-636.399 257.354
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-590.958 -132.961
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-45.936 402.462
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
-34.224 -19.548
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34.719 7.401
Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler
-618.078
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-22.086 15.752
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-718.109 -514.310
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
2.568 -6.535
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-5.293
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.690.407 159.457
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.559.308 -1.061.418
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.711.262 -46.275
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.338.693 450.727
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 175.820 426.798
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -1.514.513 23.929
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
11 2.659.891 -3.898.419
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -131.291 138.997
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
444.641 1.407.380
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 760.143 291.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
8 -315.502 1.115.930
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 -21.180 -52.013
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-271.239 3.387.050
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7 -371.828 3.387.050
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 100.589 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.907.586 -212.847
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
19 99.032 -106.074
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.808.554 -106.773
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
285.192 136.634
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-133.713 -51.897
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-133.713 -51.897
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-133.713 -51.897
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
151.479 84.737
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
151.479 84.737
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
112.216 27.479
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
263.695 112.216


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 263.695 112.216 27.479
Ticari Alacaklar
4.326.290 2.164.963 931.292
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 4.293.136 1.714.835 566.731
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
8 33.154 450.128 364.561
Diğer Alacaklar
10 2.017.706 446.022 278.671
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.829.427 81.923 105.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
188.279 364.099 172.819
Stoklar
11 9.898.394 12.841.626 9.106.513
Peşin Ödenmiş Giderler
12 131.570 2.195 142.619
Diğer Dönen Varlıklar
19 78.521 182.018 83.053
ARA TOPLAM
16.716.176 15.749.040 10.569.627
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.716.176 15.749.040 10.569.627
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 32.822.268 35.124.475 37.500.700
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 4.210 7.000 9.924
Peşin Ödenmiş Giderler
12 11.351 9.436 8.009
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 1.740.484 1.464.799 1.562.740
Diğer Duran Varlıklar
10 22.011 17.546 10.437
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
34.600.324 36.623.256 39.091.810
TOPLAM VARLIKLAR
51.316.500 52.372.296 49.661.437
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.829.070 2.143.362 849.881
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 1.074.012 313.870 22.420
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 1.755.058 1.829.492 827.461
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 115.266 144.846 133.324
Diğer Borçlar
10 6.190.626 6.315.512 2.161.571
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3.728.274 3.789.512 2.161.571
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.462.352 2.526.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 60.752 117.724 74.215
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.565 25.965 21.759
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 17.565 25.965
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
450.170 540.705 2.183.569
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.183.569
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
450.170 540.705
ARA TOPLAM
9.663.449 9.288.114 5.424.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.663.449 9.288.114 5.424.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
145.649 283 283
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 145.649 283 283
Uzun Vadeli Karşılıklar
345.684 310.421 345.231
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 345.684 310.421 345.231
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 4.070.040 4.098.601 4.462.437
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.561.373 4.409.305 4.807.951
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.224.822 13.697.419 10.232.270
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
37.091.678 38.674.877 39.429.167
Ödenmiş Sermaye
20 36.096.063 36.096.063 36.096.063
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
20 243.802 243.802 243.802
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
26.291.096 27.917.598 29.694.117
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
26.397.278 27.986.647 29.731.414
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
-106.182 -69.049 -37.297
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
20 238.579 238.579 238.579
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 -25.826.458 -26.843.394 -26.359.978
Net Dönem Karı veya Zararı
48.596 1.022.229 -483.416
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
37.091.678 38.674.877 39.429.167
TOPLAM KAYNAKLAR
51.316.500 52.372.296 49.661.437


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21,1 14.032.802 9.889.066
Satışların Maliyeti
21,2 -12.739.043 -7.851.988
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.293.759 2.037.078
BRÜT KAR (ZARAR)
1.293.759 2.037.078
Genel Yönetim Giderleri
-1.129.526 -809.846
Pazarlama Giderleri
22 -389.893 -363.063
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23,1 919.421 1.078.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23,2 -940.752 -311.810
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-246.991 1.631.120
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-246.991 1.631.120
Finansman Gelirleri
24,1 930.102 190.122
Finansman Giderleri
24,2 -277.624 -507.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
405.487 1.314.153
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-356.891 -291.924
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-60.752 -117.724
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -296.139 -174.200
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
48.596 1.022.229
DÖNEM KARI (ZARARI)
48.596 1.022.229
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
48.596 1.022.229
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.626.502 -1.776.519
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
20 -1.589.369 -1.744.767
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-48.640 -39.690
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
11.507 7.938
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
11.507 7.938
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.626.502 -1.776.519
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.577.906 -754.290
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-1.577.906 -754.290http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/751740


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.416 Değişim: 0,19% Hacim : 5.455 Mio.TL Son veri saati : 12:13
Düşük 1.408 05.08.2021 Yüksek 1.418
Açılış: 1.409
8,5463 Değişim: 0,85%
Düşük 8,4628 05.08.2021 Yüksek 8,5731
Açılış: 8,4746
10,1466 Değişim: 1,06%
Düşük 10,0325 05.08.2021 Yüksek 10,1691
Açılış: 10,0403
497,52 Değişim: 0,72%
Düşük 492,73 05.08.2021 Yüksek 498,89
Açılış: 493,98
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.